AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Rudnicka-Toczek, 2018-10-10
Łódź

Język polski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka polskiego - kl. IV - części mowy

- n +

Łódź, dn. 05.04..2018r.

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IVc
w Szkole Podstawowej nr 12 im. M. Batki w Łodzi.

Zajęcia hospitowane przez dyrektora szkoły – mgr Annę Wróblewską.
Nauczyciel hospitowany – mgr Małgorzata Rudnicka-Toczek

TEMAT: Części mowy utrwalamy, gdy je dobrze znamy!

I. Cel główny:
- uporządkowanie wiadomości o poznanych w klasie IV najważniejszych częściach mowy, tj. o rzeczowniku, czasowniku, przymiotniku i przysłówku,
- kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytych wiadomości w praktyce,
- kształcenie umiejętności pracy w grupie,
- kształcenie umiejętności argumentowania swojego zdania,
- wdrażanie do samokontroli,
- ćwiczenia logicznego myślenia i kojarzenia.


II. Cele operacyjne:
Uczeń:
- wskazuje i poprawnie nazywa części mowy w zdaniu,
- zadaje odpowiednie pytania do podanej części mowy,
- wie, co nazywa, określa dana część mowy,
- zna podział na odmienne i nieodmienne części mowy,
- buduje zdanie z podanych wyrazów, poprawnie wskazuje i nazywa w nim części mowy.III Typ lekcji:
a) utrwalająca i sprawdzająca wiedzę dotyczącą poznanych części mowy,
b) prezentująca poprzez różne formy pracy zasób wiedzy uczniów dotyczący danego tematu.

IV Metody pracy:
a) metoda ćwiczeń praktycznych: zadania dla uczniów, gra dydaktyczna,

V Formy pracy:
a) indywidualna, b) praca w parach lub w grupach.

VI Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:
a) karty pracy dla uczniów pracujących indywidualnie oraz w grupach,
b) prezentacja multimedialna,
c) ćwiczenia edukacyjne zapożyczone z platformy edukacyjnej: www.learningApps.org,
d) laptop, ekran, rzutnik, tablica.


VII. Czas trwania lekcji: 45 minut.TOK LEKCJI

I Część wstępna (faza wprowadzająca):

1. Czynności organizacyjne – powitanie uczniów, sprawdzenie obecności.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji.
Nauczyciel informuje uczniów, czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach. Podaje temat oraz cel zajęć.

II. Właściwa część zajęć.

Zabawa na rozgrzewkę – „Kolorowe karteczki” – załącznik nr 1:

Nauczyciel prosi dyżurnego, aby rozdał każdemu dziecku 4 karteczki różnego koloru. Legendę zapisuje na tablicy. Opis karteczek: rzeczownik- kolor czerwony, czasownik- kolor niebieski, przymiotnik- kolor żółty, przysłówek- kolor zielony. Uczniowie rozkładają przed sobą kolorowe karteczki. Gdy nauczyciel wypowie dany wyraz, podnoszą do góry karteczkę we właściwym kolorze. Istotne podczas tej zabawy jest to, aby wszyscy uczniowie mieli wykonane kartki zgodnie z podaną legendą, gdyż tylko wówczas nauczyciel może szybko ocenić poprawność odpowiedzi dzieci. Gdy zabawa nie sprawia uczniom większych kłopotów, nauczyciel może liczyć np. do pięciu. Podany limit czasowy powoduje dyscyplinę w myśleniu i szybkość podejmowanych decyzji.Zabawa „Zgadnij, o kim mowa?” – wierszyk – załącznik nr 2:

Nauczyciel
Przejdźmy teraz do tego, co jest głównym celem naszych zajęć, a mianowicie zweryfikujemy Waszą wiedzę dotyczącą poznanych dotychczas części mowy.
Zaproponuję Wam teraz zabawę pod tytułem „Zgadnij, o kim mowa?” / wierszyk / – załącznik nr 2. Waszym zadaniem będzie rozpoznać, jaka część mowy jest przedstawiana. Pomoże Wam w tym wierszyk gramatyczny. Posłuchajcie:

„O częściach mowy”
Jaki? Jaka? Jakie?
Gdy pytania słyszysz takie,
To przymiotnik w twojej głowie,
Na pytania ci odpowie.
Gdy usłyszysz: Co to? Kto to?
Kiedy ktoś cię spyta o to,
Krzesło, stołek, Jan, Monika,
To odpowiedź rzeczownika.
Czytasz, piszesz czy rysujesz,
Smażysz, pieczesz czy gotujesz,
Czasownika to dotyczy,
To co robisz tu się liczy.
Umiesz wierszyk? - Masz już z głowy!
Najważniejsze części mowy.
Nauczyciel wyświetla wierszyk na ekranie. Następnie prosi dyżurnego, aby rozdał tekst wierszyka wszystkim uczniom. Każde dziecko ma za zadanie wkleić wiersz do zeszytu.

Zadanie nr 3: przyporządkuj wyrazy do odpowiedniej grupy.
Nauczyciel wyświetla na ekranie zadanie dla uczniów na platformie edukacyjnej www. learningapps.org adres: https://learningapps.org/view415627 /

Zadanie nr 4: odgadnij, co się dzieje na podwórku? adres: https://learningapps.org/1790324

Zadanie nr 5: praca w grupach. Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Każda z nich będzie stanowić grupę „ekspertów” do spraw wybranej części mowy. Każdy zespół wylosuje kartę pracy. W razie trudności z przypomnieniem sobie potrzebnych informacji, można korzystać z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń. (Karty pracy dla grup „ekspertów” – załącznik nr 3)
a) prezentacja zebranych wiadomości o danej części mowy,
b) podsumowanie prezentacji poprzez dodatkowe pytania nauczyciela.

III. Końcowa część zajęć.
- podsumowanie lekcji, ewaluacja,
- ocena pracy uczniów.

Nauczyciel:
- omawia przebieg zajęć,
- ocenia zaangażowanie i pracę uczniów,
- prosi o ocenę przebiegu lekcji.

Kończąc zajęcia nauczyciel informuje uczniów, iż wszystkie nasze działania zmierzały ku usystematyzowaniu wiedzy dotyczącej poznanych części mowy oraz budowy zdania pojedynczego.Opracowała: Małgorzata Rudnicka-ToczekZałącznik nr 1

Opis karteczek:

rzeczownik- kolor czerwony,
czasownik- kolor niebieski,
przymiotnik- kolor żółty,
przysłówek- kolor zielony.


Zabawa „Zgadnij, o kim mowa?” – wierszyk – załącznik nr 2

„O częściach mowy”


Jaki? Jaka? Jakie?
Gdy pytania słyszysz takie,
To przymiotnik w twojej głowie,
Na pytania ci odpowie.
Gdy usłyszysz: Co to? Kto to?
Kiedy ktoś cię spyta o to,
Krzesło, stołek, Jan, Monika,
To odpowiedź rzeczownika.
Czytasz, piszesz czy rysujesz,
Smażysz, pieczesz czy gotujesz,
Czasownika to dotyczy,
To co robisz tu się liczy.
Umiesz wierszyk? - Masz już z głowy!
Najważniejsze części mowy.KARTY PRACY DLA GRUP „EKSPERTÓW” – załącznik nr 3


I GRUPA EKSPERTÓW DO SPRAW CZASOWNIKA

1. Wśród wyrazów ukryło się 10 czasowników. Podkreśl je.
przód, tył, żyły, tętnice, dziura, łata, świecą, śmieci,
ściąga, schła, pchła, szachy, gra, ryba, piła, jadła
Na jakie pytania odpowiadają czasowniki?.........................................................
2. Wybierz czasowniki wskazujące na osoby wykonujące czynność. Uzupełnij zdania tymi czasownikami.
• pakować, pakuje
.................................walizkę.
• wyjeżdżają, wyjeżdżać
.................................nad morze.
W jakich formach występuje czasownik?.............................................................
3. Określ osobę i liczbę każdego z podanych czasowników.
• śpię ..................................
• pisze ..................................
• możecie ............................
Czy różnią się podane czasowniki?
kupiłem, kupuję, kupię
.......................................................
Przez co odmienia się czasownik?.........................................................................
4. Jak nazywamy w zdaniu wyraz nazywający czynność lub stan?
........................................


II GRUPA EKSPERTÓW DO SPRAW RZECZOWNIKA

Waszym zadaniem będzie przypomnienie sobie i uporządkowanie wiadomości o rzeczowniku.
1. Uzupełnijcie pytania:
• Kto lub co może ukrywać się pod nazwą rzeczownika? Co nazywa, określa rzeczownik?
......................................................................................
......................................................................................
• Gdzie w Waszej klasie można „spotkać” rzeczowniki? Podaj przykłady:
......................................................................................
......................................................................................
• Na jakie pytania odpowiada rzeczownik? …………………………………….
• Przez co odmienia się rzeczownik? …………………………………………..
• Czy jest to odmienna część mowy? …………………………………………..

III GRUPA EKSPERTÓW DO SPRAW PRZYMIOTNIKA

1. Wasza część mowy nazywa cechy. Opracujcie plakat, na którym przedstawicie symbole (rysunki) wybranych rzeczowników i zapiszcie nazwy ich cech wyrażone waszą częścią mowy, np.


(jaka?) wesoła

Postarajcie się zwrócić uwagę na różne cechy, np. kształt, wielkość, kolor, charakter, fakturę, temperaturę itp.

2. Zaprezentujcie waszą część mowy innym grupom, wykorzystując plakat. Na przygotowanie się do tej prezentacji macie 15 minut.
IV GRUPA EKSPERTÓW DO SPRAW …………………………… PRZYSŁÓWKA

1. Odgadnijcie, jaką częścią mowy będziecie się zajmować?
3 + S + łówek
( t = p)

Czy już wiecie? Jeśli tak, to gratuluję!
Uzupełnijcie nagłówek karty pracy.
2. Na jakie pytania odpowiada ? …………………………………
3. Co określa? ……………………………………………………
4. W zdaniu najczęściej stoi przy……………………………….. (przy jakiej części mowy?)
5. Jest odmienną/ nieodmienną częścią mowy? (Błędną odpowiedź skreśl.)
1. Podkreślenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
2. Aspekty wychowawcze w procesie dydaktycznym.
3. Popularyzowanie czytelnictwa.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.