AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Jurga, 2018-11-16
Słupca

Zajęcia zintegrowane, Artykuły

METODY AKTYWIZUJĄCE SKUTECZNĄ NAUKA CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

- n +


Żyjemy w świecie nawału informacji. Zewsząd przemawiają do nas pismem książki, czasopisma, Internet, a także SMS-y, neony, billboardy. Dlatego też czytanie jest jedną z podstawowych umiejętności intelektualnych współczesnego człowieka, warunkującym nie tylko powodzenie ucznia
w szkole, ale i jego sukcesy w przyszłości, w dorosłym życiu. Umiejętność czytania, a szczególnie cichego czytania ze zrozumieniem, ułatwia dziecku naukę już od klasy pierwszej.
Według J. Malendowicz czytanie ze zrozumieniem polega na skojarzeniu obrazów graficznych i ich fonetycznych odpowiedników z odpowiadającymi im znaczeniami. Aby dziecko mogło zrozumieć treści zawarte w tekście, musi opanować technikę czytania. Jeśli ma problemy z techniką czytania, to bardziej koncentrować się będzie na właściwej syntezie niż na rozumieniu treści. Czytanie za pomocą głoskowania utrudnia więc rozumienie tekstu. Należy jak najszybciej doprowadzić do czytania sposobem wyrazowym. Jest to trudne
i niezwykle pracochłonne zadanie. Najpierw dziecko musi poznać litery, później łączyć je w sylaby, potem w wyrazy, a na końcu w zdania. Można wyróżnić trzy elementy umiejętności czytania:
-znajomość znaków graficznych (liter),
-umiejętność rozszyfrowania znaków,
-zdolność do obejmowania wzrokiem coraz większej liczby znaków graficznych.
Na poziom czytania oprócz techniki ma wpływ rozumienie i szybkość. Szybkość czytania pozwala lepiej wniknąć w treść, czyli lepiej rozumieć, ale także może być rezultatem „owego lepszego” rozumienia czytanego tekstu. Rozumienie jest jedyną możliwością poznania sensu tekstu, a nauka czytania wiąże się głównie z kształceniem zdolności rozumienia, dzięki któremu możliwa jest ocena wartości, interpretacja oraz odkrywanie ukrytego sensu zawartego
w pisanych symbolach. Dlatego też kluczowym zadaniem nauczyciela klas początkowych jest kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz odpowiednie przygotowanie uczniów pod względem:
-techniki czytania (dostatecznej wprawy w czytaniu),
-językowym (dotyczy znajomości słownictwa zawartego w tekście),
-przygotowaniu rzeczowym (polegającym na opanowaniu wiadomości niezbędnych do zrozumienia czytanego tekstu).
R. Więckowski wyróżnia trzy poziomy rozumienia czytanego tekstu:
1. Uczniowie wyodrębniają konkretne fakty i zdarzenia, zapamiętują je
i odtwarzają na polecenie nauczyciela.
2. W czytanym tekście uczniowie wyodrębniają związki przyczynowo-skutkowe między faktami i zdarzeniami.
3. Uczniowie potrafią wyodrębnić ideę utworu.
Wczesne i sprawne opanowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem ułatwia pokonywanie trudności w procesie przyswajania, pogłębiania i utrwalania wiedzy, pozwala na rozwiązywanie różnych problemów wynikających z tekstu, zdobycia pewnej zdolności do refleksji, krytycznego myślenia, a także do coraz innej działalności w postaci nowych pytań czy pomysłów.
Naukę czytania w okresie wczesnoszkonym należy jak najbardziej ubogacać
i uatrakcyjniać tak, aby uczeń był w nią zaangażowany emocjonalnie. Toteż ćwiczenia powinny przybierać postać różnorodnych zadań i gier dydaktycznych, zagadek rozwijających aktywność intelektualną i sensomotoryczną uczniów.
Oto kilka propozycji ćwiczeń, które ułatwią, a może nawet przyspieszą opanowanie techniki czytania, natomiast z całą pewnością uczynią ją bardziej interesującą.
☻Suwaki
Składają się one z dwóch części. Jedna z nich, nieruchoma, zawiera
poznawaną literę (spółgłoskę), druga zaś, ruchoma, zawiera samogłoski.
Dzieci, przesuwając pasek z samogłoską odczytują powstałe sylaby, np.: ka,
ko, ke, ki, ky, ką, kę. W kolejnym etapie pojedyncze wyrazy można zastąpić
sylabami, np.: część stała ry, a części ruchome; sa (rysa), ba (ryba), my
(rymy) itp.
☻Dopasowywanie ilustracji do opisu
Nauczyciel rozdaje uczniom różne obrazki. Następnie podaje opis i prosi, aby
uczniowie odszukali spośród ilustracji tę, która pasuje do opisu.
☻Zabawa w poszukiwanie
Nauczyciel daje dzieciom ponumerowane karteczki od 1 do 6, na których
znajduje się instrukcja:
1. Wyjdź z ławki.
2. Idź w prawą stronę.
3. Dojdź do szafki.
4. Otwórz ją kluczykiem.
5. Na drugiej półce leżą koperty, wyjmij żółtą kopertę.
6. Otwórz kopertę.
Prezent znaleziony w kopercie jest nagrodą za dobre wykonanie zadania.
W trakcie realizacji zadania dziecko czyta głośno każde polecenie.
☻Kostki wyrazowe
Przygotowane są trzy kostki do gry (większego formatu niż tradycyjne). Na
każdej kostce umieszczonych jest sześć wyrazów, nie związanych logicznie
ze sobą, ale jeden z nich pasuje do wyrazu na kostce drugiej i trzeciej.
Zadaniem dzieci jest odnalezienie właściwych wyrazów na kostkach
i połączenie ich w logiczne zdanie. Oto przykładowe zdania:
1. Tomek jedzie w góry.
2. Jest słoneczna pogoda.
3. Kupiliśmy nowe auto.
4. Mama gotuje obiad.
5. Zielona żabka skacze.
☻Krzyżówki-wykreślanki
Dla każdego dziecka przygotowana jest krzyżówka, w której należy wykreślić
co drugą literę. Z pozostałych liter trzeba odczytać powstałe hasło.
☻Losowanie ukrytych wyrazów
Dzieci losują karteczki z kilkoma różnymi wyrazami, które zawierają
w sobie jeszcze inne wyrazy. Ich zadaniem jest odszukanie jak największej
liczby ukrytych wyrazów, np.: klucznik, klejnot, traktor, kwitnąć, przegląd,
skandal itp.
☻Sposób trzech płaszczyzn (czytanie, pisanie, znajdowanie)
Nauczyciel przypina do tablicy kartkę z sylabą ma. Rozdaje uczniom kartki
z różnymi wyrazami. Zadaniem dzieci jest odszukanie i wybranie tylko tych
wyrazów, w których znajduje się sylaba ma. Końcowym etapem ćwiczenia
jest zapisanie wybranych wyrazów w zeszycie.
By czytanie ze zrozumieniem przynosiło oczekiwane rezultaty, by książka
kojarzyła się dzieciom z przyjemnymi doznaniami, zabawą i relaksem oraz
przyciągała młodych czytelników, starajmy się jak najczęściej odchodzić od
tradycyjnych metod, na rzecz ciekawych i aktywizujących.

Literatura:
1. Bałachowicz J., Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, Warszawa 1998
2. Biuletyn Wydawnictwa Edukacyjnego Żak, Z Ekoludkiem w szkole, Warszawa, nr 1/2003.
3. Edukacja Elementarna, Pismo dla nauczycieli nauczania początkowego
i wychowania przedszkolnego, Konin, nr 1/2003,.
4. Malendowicz J., O trudnej sztuce pisania i czytania, Warszawa 1978.
5. Malmquist E., Nauka czytania w szkole podstawowej, Warszawa 1987.
6. Życie Szkoły nr 6/2002.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.