AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Kuriata, 2018-11-29
Puchaczów

Matematyka, Plany pracy

program

- n +

Program
Kółka Matematycznego
„ As wiedzy matematycznej” dla uczniów klasy 6
Szkoły Podstawowej

Opracowała: Agnieszka Kuriata


Spis treści:

I. Wstęp.
II. Cele programu.
III. Metody i formy pracy.
IV. Treści do realizacji.
V. Procedury osiągania celów.
VI. Przewidywane osiągnięcia.
VII. Ewaluacja.
VIII. Literatura.

I. Wstęp.

Uzdolnienia i zainteresowania matematyczne trzeba rozwijać już od najmłodszych lat. W każdym zespole klasowym są uczniowie, pragnący poszerzyć swoje wiadomości
i umiejętności, interesujący się matematyką. Należy zatroszczyć się o ich rozwój. Dziecko zdolne należy odpowiednio ukierunkować i stworzyć mu warunki pracy, aby jego zdolności były maksymalnie wykorzystane i spożytkowane. Wymaga to nowych skutecznych rozwiązań w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Uczniowie uzdolnieni matematycznie powinni mieć zapewnione warunki pełnego rozwoju. Kształtowanie i rozwijanie twórczego myślenia, wdrażanie do samodzielnej pracy prowadzi się na lekcjach oraz poprzez pracę pozalekcyjną np. na zajęciach kółka matematycznego.
Praca w małych grupach uczniów o zbliżonych zainteresowaniach, oparta na dobrowolności, swobodzie i samodzielności, gdzie nauczyciel i uczeń pracują na zasadach partnerskich, gdzie panuje klimat twórczych poszukiwań , dyskretne kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia przynosi wiele korzyści: uczniowie są zainteresowani przedmiotem, uczą się chętniej a na lekcjach są efektywniejsi. Udział w zajęciach kółka matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania ukrytych zdolności, wcześniej nieujawnionych.
Z myślą o uczniach klasy VI szkoły podstawowej opracowałam program kółka matematycznego „ As Wiedzy matematycznej”, który wdrażałam do pracy każdego roku.
W realizacji programu wykorzystałam wiedzę wyniesioną z warsztatów matematycznych: „Popchnąć do myślenia! Jak pracować z uczniami o różnych uzdolnieniach matematycznych” , a także ze szkolenia: „ Poprzez zabawę do wiedzy- gry i zabawy matematyczne”.
Program będzie realizowany w roku szkolnym ……….. w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

II. Cele programu.

Głównym celem programu jest:
1. Rozwijanie zdolności oraz zainteresowań matematycznych, pogłębianie wiedzy w tej dziedzinie.
2. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu zadań, problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego i życia codziennego.
3. rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia ,logicznego rozumowania i poprawnego liczenia.
4. Przygotowanie uczestników kółka do różnorodnych konkursów matematycznych.

Cele szczegółowe programu to:
1. Kształtowanie sprawności wyobraźni geometrycznej.
2. Rozwijanie umiejętności interpretowania informacji i analizowania danych.
3. Kształcenie umiejętności komunikowania, prezentacji przed grupą rówieśniczą.
4. Rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości.
5. Przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i szukania informacji.
6. Kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem-praca z programem do matematyki.
7. Powtarzanie materiału potrzebnego do jak najlepszego napisania sprawdzianu po szkole podstawowej poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji oraz zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego.

III. Metody i formy pracy:

W trakcie realizacji programu będą stosowane różnorodne metody i formy pracy.
Formy: praca indywidualna, grupowa, zbiorowa, sporządzanie pomocy naukowych, opieka nad pracownia matematyki.

Metody:
• wykład,
• praca z tekstem matematycznym,
• Pokazy, referaty uczniów uwzględniające ciekawostki matematyczne, prezentacje,
• rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi metodami,
• rozwiązywanie zadań zamkniętych typu: prawda-fałsz, wielokrotnego wyboru, z luką,
• rozwiązywanie zadań problemowych,
• metoda projektu,
• gry i zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, łamigłówek,
• zawody matematyczne, konkursy na wykonywanie ćwiczeń w grupach, parach, indywidualnie
• udział w konkursach matematycznych.

IV. Treści programowe

Program kółka matematycznego zakłada realizację następujących treści:

I . LICZBY NATURALNE I UŁAMKI
1. Ciekawe własności liczb –zadania z wykorzystaniem cech podzielności.
2. Rachmistrz - rozwiązywanie zadań tekstowych na liczbach naturalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętność czytania ze zrozumieniem.
3. Działania na ułamkach.
4. Jednostki długości, masy, jednostki monetarne.

II. LICZBY WYMIERNE
1. Minus jeden, minus dwa… - czyli co nieco o liczbach całkowitych.
2. Nie każda liczba jest całkowita – odkrywanie tajników ułamków zwykłych i dziesiętnych
w zadaniach tekstowych, rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych.
3. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb.
4. Działania na liczbach wymiernych.

III. SKALA I PLAN.
1.Obliczanie rzeczywistych odległości, gdy dana jest skala mapy.

IV. ZADANIA NA PRĘDKOŚĆ, DROGĘ, CZAS.
1. Zadania praktyczne związane z „ prędkością, drogą, czasem”

V. OBLICZENIA ZEGAROWE I KALENDARZOWE.
1. Zadania rozwijające umiejętność obliczeń kalendarzowych.
2. Zagadnienia związane z zegarem.

VI. PROCENTY
1. Szczególne ułamki – jak posługiwać się procentami?, jak wykonywać obliczenia procentowe?
2. Procenty na co dzień – sklep, bank, media w zadaniach tekstowych.
3. Diagramy procentowe – korzystanie z danych statystycznych, wykresów i ich interpretacja.

VII. WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW ALGEBRY.
1. Przekształcenia wyrażeń algebraicznych – wyrazy podobne, redukcja wyrazów podobnych, obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego.
2. „ Ile to jest? Równa się czy nie?” – jak stosować równania, układanie i rozwiązywanie równań do zadań z treścią.
3. Nierówności – opisywanie zbiorów nierówności.


VIII. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE.
1. Jaka jesteś figuro geometryczna? - zadania typowe i nietypowe na obliczanie pól i obwodów poznanych wielokątów.
2. Oś symetrii figury – przykłady odbicia lustrzanego, rysowanie figur mających oś symetrii.
3. Zastosowanie własności figur geometrycznych do rozwiązywania zadań.

IX. FIGURY GEOMETRYCZNE W PRZESTRZENI.
1. Kreślenie siatek i sporządzanie modeli brył.
2. Graniastosłup-bryła czy figura?- rozwiązywanie zadań na obliczanie pola i objętości z wykorzystaniem własności brył.
3. Ostrosłupy – opis bryły, własności.

X. MATEMATYKA NA WESOŁO.
1. Tworzenie i rozwiązywanie krzyżówek matematycznych, rebusów i zagadek.
2. Zapoznanie z różnorodnością zabaw i gier matematycznych.
3. Tangramowe figury.
4. Dbanie o wystrój ściennej gazetki matematycznej.

XI. TECHNIKI MULTIMEDIALNE W NAUCZANIU MATEMATYKI.
1. Opracowanie prezentacji multimedialnej.
2. Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, prezentacja danych w programie Word i Excel.
3. Praca z dydaktycznymi programami komputerowymi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

XII. PRZYGOTOWANIE DO KON KURSÓW MATEMATYCZNYCH.
1. Rozwiązywanie zestawów zadań z poprzednich lat ( „ Test Matematyka Plus”,
„ Kuratoryjny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej, „ Olimpus”,
„ Pangea”, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas 6 „ Elfik” , Kangur.
2. Rozwiązywanie zadań z testów kompetencji dla klas 6, zbiorów zadań i wyszukanych z Internetu.
V. Procedury osiągania celów:
Aby osiągnąć zamierzone efekty pracy z uczniami zdolnymi należy:
• stosować różnorodne formy pracy, które wymagają aktywnej postawy ucznia,
• dobierać interesujące przykłady zadań i problemów matematycznych, które rozbudzą naturalną ciekawość ucznia,
• zadbać o wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych,
• stosować różne nośniki wiedzy: encyklopedie, Internet,
• wzmacniać poczucie satysfakcji i własnej wartości uczniów,
• motywować do dalszej systematycznej pracy nad rozwojem uzdolnień matematycznych .
VI.Przewidywane osiągnięcia ucznia:

Uczestnicy koła matematycznego realizujący program :
1. Pogłębią swoją wiedzę w zakresie matematyki.
2. Ugruntują swoje zainteresowania.
3. Rozwiną umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji.
4. Z chęcią będą brać udział w konkursach matematycznych i osiągać w nich sukcesy.

VII. Ewaluacja programu:

Program stwarza możliwości rozwoju zainteresowań matematycznych, zdolności, wyobraźni i myślenia. Uczeń pogłębia widomości i umiejętności zdobywane podczas zajęć lekcyjnych. Miarą sukcesu będą kryteria dające zadowolenie uczniom i osiągane przez nich wyniki w nauce i konkursach:
- uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach,
- tematyka zajęć wzbudza ich aktywność i ciekawość,
- pracy towarzyszy zaangażowanie i chęć jej ukończenia,
- wzbogacają swój warsztat o nowe sposoby myślenia i podejścia do tematu,
- biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy.

Ewaluacji programu będzie podlegała jego :
- przydatność,
- ciekawość,
- stopień realizacji,
- skuteczność metod i technik.

Powyższe informacje będą zbierane od uczniów poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety pod koniec roku szkolnego. Uzyskane w ten sposób informacje będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie.

VIII. Literatura:

1. „ Matematyka z wesołym kangurem” – zespół pod redakcją Z. Bobińskiego
2. „ Liczę z Pitagorasem, zbiór zadań z matematyki, klasa 6” – W.S Łęscy
3. „ Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”, GWO 2004 – A.Żurek, P. Jędrzejewicz
4. „ Matematyka w szkole” – czasopismo dla nauczycieli
5. „ Aktywizujące metody w kształceniu” – W.T. Nowacki

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.