AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Gajko, 2018-11-29
Nurzec Stacja

Awans zawodowy, Plany pracy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Cele wynikające z rozporządzenia MENiS
z dnia 1 grudnia 2004 r.

1 CEL: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją. (§ 8 ust..2 pkt.1)

L.p.
Zadania do realizacji

Formy realizacji
Termin
1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanych przedmiotów
Udział w szkoleniach, kursach
Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej, gromadzenie programów związanych z wykonywaną pracą,

Na bieżąco
2.
Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy
Analiza wyników jakie uzyskali uczniowie na egzaminie zewnętrznym
Prezentacja ciekawych rozwiązań na zajęciach edukacyjnych
Okres stażu3.
Realizacja zadań wychowawczych
Opracowanie programu wychowawczego klasy w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.
Opracowanie tematyki i scenariuszy zajęć na godzinę wychowawczą z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły.
Prowadzenie dokumentacji wychowawcy.
Współpraca z rodzicami (prowadzenie zebrań, rozmów indywidualnych)
W ciągu stażu
4
Udział w programach i akcjach podnoszących jakość pracy szkoły

Uczestnictwo w zespole zadaniowym ds. ewaluacji wewnętrznejOkres stażu
2 CEL: Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2)

L.p.
Zadania do realizacji

Sposób realizacji
Termin
1
Nabycie wiedzy informatycznej, umożliwiającej wykorzystanie jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania i opracowywania informacji oraz organizowania pracy własnej
Udział w różnych formach doskonalenia związanych z podnoszeniem umiejętności wykorzystania komputera Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno- wychowawczej
Opracowywanie dokumentów i scenariuszy lekcji przy wykorzystaniu technik komputerowych
Na bieżąco
2
Stosowanie w pracy różnorodnych technik komunikacyjnych
Opracowanie pomocy dydaktycznych – tworzenie prezentacji multimedialnych podczas lekcji
Według potrzeb
3
Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej do celów własnych
Samodzielne napisanie planu rozwoju zawodowego
Zbieranie informacji internetowych dotyczących prawa oświatowego, nowości dydaktycznych, zmian przepisów i norm
W ciągu stażu

4
Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym

Przygotowanie planu i przesłanie na stronę internetową

Pod koniec stażu

3 CEL: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć(§ 8 ust.2 pkt. 3)

L.p.
Zadania do realizacji

Sposób realizacji
Termin
1
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
Uczestniczenie w pracach Zespołu Przedmiotów Zawodowych.
Prowadzenie lekcji otwartych i zajęć pokazowych dla zainteresowanych nauczycieli
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli i dzielenie się doświadczeniem.
Okres stażu


2
Opracowanie i udostępnianie nauczycielom materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy imprez szkolnych
Udostępnianie materiałów w wersji papierowej i elektronicznej
Na bieżąco i w okresie stażu
3
Praca na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym

Organizacja i współudział w Dniu Otwartym Szkoły
Okres stażu

4 CEL: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich( § 8 ust.2 pkt. 4a)

L.p.
Zadania do realizacji

Sposób realizacji
Termin
1.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.
Opracowanie programu i realizacja zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
W ciągu stażu
5 CEL: Wykonanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej, (§ 8 ust.2 pkt. 4b)

L.p.
Zadania do realizacji

Sposób realizacji
Termin
1
Zdobycie uprawnień egzaminatora
Udział w szkoleniu dla egzaminatorów zorganizowanym przez OKE Łomża.

Zgodnie z kalendarzem szkoleń OKE w Łomży

6 CEL: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt. 4c)

L.p.
Zadania do realizacji

Sposób realizacji
Termin

1.
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły
Opracowanie pytań. Powołanie komisji koordynującej przebieg konkursu. Zorganizowanie miejsca na konkurs. Przeprowadzenie konkursu i podsumowanie.

Okres stażu
2.
Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad.
Na bieżąco
3
Organizowanie wycieczek
Opracowanie planu wycieczki. Zorganizowanie wyjazdu. Podsumowanie wycieczki.
Okres stażu


7 CEL: wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt. 4e)

L.p.
Zadania do realizacji

Sposób realizacji
Termin
1
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
Współuczestniczenie w akcjach "Sprzątanie świata" i innych organizowanych w szkole
Na bieżąco

Współorganizowanie imprez szkolnych, klasowych
Okres stażu
8 CEL: Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt.5)

L.p.
Zadania do realizacji

Sposób realizacji
Termin
1
Analiza i opis dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego

Obserwacja wychowanków oraz rozpoznanie środowiska z którego pochodzą,
Rozmowy z uczniem rodzicami oraz rówieśnikami
Na podstawie sprawdzianów i systematycznego weryfikowania zeszytów i prac domowych opracowanie narzędzi pomocy uczniowi słabemu.
Okres stażu
2
Opieka nad młodzieżą na imprezach szkolnych i zewnętrznychZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.