AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Najdowska
Język polski, Scenariusze

I ty możesz zostać czarodziejem - Zbigniew Herbert "Pudełko zwane wyobraźnią" - scenariusz zajęć z języka polskiego w klasie V

- n +

"I ty możesz zostać czarodziejem - Z. Herbert "Pudełko zwane wyobraźnią"

Scenariusz zajęć z języka polskiego w klasie V


Cele:

- czytanie ze zrozumieniem poezji na poziomie krytyczno-twórczym
- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
- bogacenie słownictwa
- rozwijanie wrażliwości muzycznej

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa
Metody: praca z tekstem, przekład intersemiotyczny, techniki plastyczne

Organizacja lekcji:

1. Nawiązanie do motta na karcie pracy, wyszukiwanie wyrazów bliskoznacznych d słowa "wyobraźnia" (pkt. 1 w karcie pracy)
2. Podanie i zapis tematu na kartę pracy.
3. Wyszukiwanie z pamięci magicznych przedmiotów z baśni, powieści. Opisywanie ich właściwości - w grupach.
4. Odczytanie przez grupy przykładów.
5. Przedstawienie zagadek plastycznych przygotowanych przez uzdolnionych plastycznie uczniów - dzieci zgadują jakie magiczne przedmioty przedstawiają rysunki.
6. Próba odpowiedzi na pytanie: Czy twórcy, poeci maja magiczna moc?
7. Odczytanie tekstu Zbigniewa Herberta.
8. Podział pracy:
a) dzieci o obniżonym poziomie wymagań podkreślają zaklęcia w tekście,
b) pozostali odnajdują obrazy poetyckie, wywołane przez zaklęcia.
9. Uzupełnianie pkt. 2 karty pracy.
10. Określenie mocy podm. Lirycznego, na co pozwala mu wyobraźnia? (pkt. 3 karty pracy)
11. Ćwiczenia relaksujące - wysłuchanie 2 fragmentów muzycznych: A. Vivaldi "Cztery pory roku" - cz. I "Wiosna"; W. A. Mozart "Requiem" cz. VI "Lacrimosa"
12. Opisywanie przez uczniów obrazów, które wyobrażali sobie podczas słuchania muzyki (pkt. 4 karty pracy)
13. Utrwalanie wiadomości poznanych na lekcji: co to jest wyobraźnia/, komu szczególnie jest potrzebna?, na co pozwala?
14. Podanie i objaśnienie pracy domowej - polecenia na karcie pracy

Karty pracy

Opracowanie:
Joanna Najdowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6548


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.