AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Kozerska
Język polski, Scenariusze

Świat dorosłych widziany oczami Małego Księcia

- n +

Świat dorosłych widziany oczami Małego Księcia

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
- kształcenie kulturowo-literackie -

KLASA: VI

CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE Uczeń:

poznawcze - poznaje motyw wędrówek Małego Księcia przez siedem planet
- konfrontuje świat dorosłych z marzeniami, wyobrażeniami i poszukiwaniem wartości w świecie przez dziecko
- poznaje refleksje Małego Księcia
kształcące - kształcić będzie umiejętność:
a) opowiadania twórczego i odtwórczego
b) kojarzenia i łączenia faktów
c) pięknego i poprawnego wypowiadania się
d) analizowania i wnioskowania
e) pracy z tekstem
f) posługiwania się cytatami

wychowawcze Nauczyciel będzie:
- rozwijać umiejętność pracy w zespole
- uświadamiać znaczenie najistotniejszych wartości w życiu człowieka, takich jak: przyjaźń, miłość, wierność, serdeczność, odpowiedzialność, szczerość i akceptacja

METODY PRACY: metoda problemowa, metoda podająca, dyskusja, praca z tekstem

FORMY PRACY: indywidualna i grupowa

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- Antoine de Saint-Exupery "Mały Książę"
- plansze z cytatami i planetami
- Słownik języka polskiego
- Słownik terminów literackich
- magnetofon
- taśma z nagraniem piosenki "Mały Książę"

PRZEBIEG LEKCJI:

I. Faza wprowadzająca:


1. Czynności organizacyjne.
2. Nawiązanie do przygotowanej pracy domowej.
3. Uświadomienie uczniom celów i tematyki lekcyjnej - zapisanie tematu na tablicy i w zeszytach.

II. Faza realizacji:

1. Nawiązanie do poprzedniej lekcji - przypomnienie elementów świata przedstawionego w baśni poetyckiej "Mały Książę".
2. Podział uczniów na 6 grup.
3. Przydzielenie materiałów i zagadnień do opracowania w zespołach.
4. Swobodne wypowiedzi uczniów, związane z refleksjami Małego Księcia podczas pobytu na kolejnych planetach:
a) Planeta króla
Refleksja: Najtrudniej jest rządzić sobą.
b) Planeta próżnego
Refleksja: Próżny należy do egocentryków, ludzi, którzy domagają się, aby wszelkie zainteresowanie skupiało się tylko na nich.
c) Planeta pijaka
Refleksja: Sytuacja człowieka zniewolonego przez nałóg.
d) Planeta bankiera
Refleksja: Bankier uważał, że wszystko, co człowiek dostrzegł pierwszy, może uczynić swoją własnością i nie nakłada to żadnych obowiązków. Mały Książę z kolei uważał, że posiadać coś to znaczy dbać o to, być za to odpowiedzialnym.
e) Planeta latarnika
Refleksja: Latarnik jest przykładem człowieka, który jest wierny swoim wyborom, nawet jeśli niosą one ze sobą smutek i wyrzeczenia.
f) Planeta geografa
Refleksja: Geograf jest przedstawicielem ludzi, którzy mają zbyt wysokie mniemanie o sobie.
Tacy, jak on, nigdy zniżą się do poziomu zajmujących niskie stanowiska, nigdy nie poznają piękna przyrody.
5. Dojrzewanie głównego bohatera do miłości i przyjaźni - wypowiedzi uczniów.
6. Wysłuchanie piosenki "Mały Książę" (słowa - K. Dzikowski, muzyka - R. Poznakowski)

III. Faza podsumowująca:


1. Świat dorosłych a świat marzeń dziecka - wypowiedzi uczniów w formie wniosków.
"Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć niewielu z nich o tym pamięta"
2. Ocena wypowiedzi uczniów.
3. Podsumowanie tematu w formie krótkiej notatki będącej pracą domową.

Opracowanie: mgr Jolanta Kozerska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8645


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 10