Katalog

Beata Skrodzka
Sztuka, Sprawdziany i testy

Test wiedzy o muzyce

- n +

Test wiedzy o muzyce

1.Uporządkuj chronologicznie epoki
a) renesans
b) muzyka współczesna
c) klasycyzm
d) barok
e) romantyzm
f) średniowiecze
................................................................................

2.Przyporządkuj definicję do pojęcia
1) bemol a) pierwsze wykonanie
2) gama b) wielogłosowość
3) polifonia c) obniża dźwięk o pół tonu
4) krzyżyk d) szereg dźwięków
5) premiera e) podwyższa dźwięk o pół tonu
6) partytura f) szybkość wykonywania utworu
7) tempo g) zapis nutowy
.................................................................................

3. Wyjaśnij pojęcia:
a) allegro......................................................................
b) piano........................................................................
c) crescendo..................................................................
d) metrum.....................................................................
e) akord........................................................................
f) trójdźwięk..................................................................
g) vivo.........................................................................

4. Z wymienionych instrumentów muzycznych wybierz dęte:
a) gitara
b) perkusja
c) saksofon
d) puzon
e) fortepian
f) skrzypce
g) wiolonczela
h) klarnet
i) harfa
j) trąbka
k) waltornia
....................................................................................

5. Dopisz przeciwieństwa:
1) forte...........................................................................
2) andante...........................................................................
3) crescendo.....................................................................
4) legato.........................................................................
5) sopran........................................................................

6. Spośród podanych tańców wybierz polskie narodowe:
1) polka
2) hopak
3) polonez
4) mazur
5) menuet
6) gigue
7) oberek
8) kozak
9) kujawiak
10) trepak
11) krakowiak
12) tarantella
................................................................................

7. Uzupełnij podane zdania:
a) Kropka przedłuża o........... wartości nutę przy której stoi.
b) Gama C-dur składa się z................. dźwięków.
c) Kompozytorem, który doprowadził fugę do perfekcji był.........................................
d) Zespół składający z siedmiu osób to..................................................................

8. Uporządkuj głosy śpiewacze od najwyżej do najniżej brzmiącego:
a) alt
b) tenor
c) sopran
d) bas
e) baryton
f) mezzosopran
..............................................................................

9. W którym z wymienionych tańców polskich występuje rytm synkopowany?
a) polonez
b) kujawiak
c) krakowiak
..............................................................................

10. Wskaż schemat ronda:
a) ABA
b) ABACADA
c) AB

ARKUSZ ODPOWIEDZI

1. f, a, d, c, e, b

2. 1 - c, 2 -d, 3 -b, 4 -e, 5 -a, 6 -g, 7 -f

3. a - szybkie tempo
b - cicho
c - stopniowo coraz głośniej
d -metrum - oznaczenie taktowe
e - współbrzmienie co najmniej trzech dźwięków
f - to trzy dźwięki ułożone co drugi stopień
g - tempo żywe

4. c, d, h, j, k

5. 1 - piano
2 - vivo
3 - diminuendo
4 - staccato
5 - bas

6. 3, 4, 7, 9, 11

7. a - połowę
b -ośmiu
c - Jan Sebastian Bach
d - oktet

8. c, f, a, b, e, d

9. c

10. b

Opracowanie: Beata Skrodzka

Wyświetleń: 6415


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.