Katalog

Violetta Lipowicz
Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Pomóżmy im - projekt szkolny dla klas I-III

- n +

Projekt szkolny dla klas I - III szkoły podstawowej w Mieścisku "Pomóżmy im"

CELE OGÓLNE
- Rozbudzanie świadomości ekologicznej;
- Organizowanie akcji dokarmiania zwierząt zimą;

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:
- Dostrzega piękno krajobrazu zimowego i wypowiada się na ten temat.
- Rozumie znaczenie i potrzebę dokarmiania zwierząt zimą.
- Poznaje zwyczaje ptasiej rodzinki.
- Potrafi wymienić nazwy dokarmianych ptaków i ich smakołyki.
- Wykorzystując surowce wtórne umie wykonać karmnik dla ptaków i zawiesi go na szkolnym boisku w "Ptasiej stołówce".
- Wie, jakie zwierzęta zasypiają na zimę, a jakie oczekują naszej pomocy.
- Wypowiada się na temat przystosowania się zwierząt do zimy i ich kryjówek.
- Poznaje zwyczaje leśnych przyjaciół.
- Uczestniczy w ognisku i zimowej akcji "Dokarmiamy zwierzęta".
- Przyniesie dostępne jemu smakołyki dla leśnych zwierząt.
- Umie współpracować w grupie. Wykona pracę plastyczną pod hasłem "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę".
- Bierze aktywny udział w grach i zabawach ruchowych towarzyszących tej akcji.
- Poznaje pracę leśniczego na podstawie rozmowy z gospodarzem akcji - leśniczym .
- Umie zaśpiewać piosenkę ekologiczną dotyczącą tematyki zimowej.

TREŚCI:

- Przyroda zimą.
- Zwierzęta zimą. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt.
- Sen zimowy zwierząt.
- Tropy zwierząt na śniegu.
- Przysmaki zwierząt. Dokarmianie zwierząt leśnych.
- Zakładamy ptasią stołówkę.
- Skrzydlaci przybysze z północy.
- Praca leśnika.

ROZMIAR PROJEKTU: 2 tygodnie

MIEJSCE PREZENTACJI: korytarz szkolny, boisko szkolne "Ptasia stołówka", las- spotkanie przy paśniku, ognisko;

PREZENTACJA EFEKTÓW PRACY: 16.I.2004r. - podsumowanie akcji "Pomóżmy im".

FORMA I SPOSÓB PREZENTACJI:
- Wystawa prac plastycznych pod hasłem "Pomóżmy im".
- Wykonanie i wywieszenie karmników, budek lęgowych, słoniny i innych przysmaków w "Ptasiej stołówce" na szkolnym boisku.
- Przygotowanie gazetek tematycznych w izbach lekcyjnych.
- Wyjazd do lasu na akcję dokarmiania zwierząt leśnych i wspólne ognisko.

OSOBY WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU:
- Dyrektor szkoły.
- Chętni rodzice.
- Wychowawcy klas.
- Sponsorzy - Nadleśnictwo Durowo.
- Urząd Gminy w Mieścisku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za realizację projektu odpowiedzialni są uczniowie i liderzy pod kierunkiem nauczyciela koordynatora, nauczyciele wychowawcy.
Każda klasa pod opieką wychowawcy wybiera lidera grupy oraz konsultuje się z nauczycielem koordynatorem.

ODBIORCY

- Społeczność uczniowska.
- Gospodarz spotkania leśniczy Nadleśnictwa Durowo.

PROJEKT A PROGRAM SZKOŁY

Projekt wynika z programu dydaktycznego szkoły, który zakłada specyficzne formy pracy (istniejące koła zainteresowań: turystyczne, europejskie, ekologiczne, teatralne), autorski program ekologiczny dla klas I-III "Wszyscy jesteśmy częścią przyrody" i "Plan pracy Kółka Ekologicznego EKOLUDEK" opracowane przez Violettę Lipowicz.
Projekt wynika również z programu wychowawczego szkoły (rozwinięty system współpracy z rodzicami, działalność na rzecz środowiska, organizowanie imprez).

OCENA PROJEKTU
- Słodycze i nagrody ufundowane przez sponsorów za udział w akcji dokarmiania zwierząt i prezentację prac "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę".
- Przygotowanie ogniska i pieczenie kiełbasek.
- Dokumentacja fotograficzna projektu.
- Publikacje w prasie lokalnej.

KRYTERIUM OCENY
- Pomysłowość i technika wykonania prac plastycznych.
- Dobór odpowiednich materiałów, tematów i sposób prezentacji gazetek tematycznych w izbach lekcyjnych.
- Zorganizowanie zbiórki żywności dla zwierząt na wyjazd do lasu.
- Systematyczne zapełnianie karmników w ptasiej stołówce.

ŹRÓDŁA
- Podręcznik i Zintegrowane Karty pracy "Wesoła Szkoła" WSiP Warszawa pod redakcją Heleny Łukasik i Jadwigi Hanisz.
- Encyklopedia zwierząt od A - Z - wydawnictwo EPOKA.
- Czasopisma ekologiczne - "Ekoświat", "Aura".
- Czasopisma dziecięce - "Kubuś Puchatek", "Świerszczyk".

ZADANIA DO REALIZACJI

13.01.2004r. (wtorek)

Klasy I - 2godz. zajęcia dydaktyczne pod hasłem "Zimowe kryjówki zwierząt i ich przysmaki".
Klasy II - 2 godz. zajęcia dydaktyczne pod hasłem "Z pomocą leśnym zwierzętom".
"Praca leśniczego".
Klasy III - 2 godz. zajęcia dydaktyczne pod hasłem "Zakładamy ptasia stołówkę."
"skrzydlaci przybysze z północy".
Wszyscy chętni uczniowie z kl. I-III przygotują prace na konkurs plastyczny pod hasłem
"Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę".

14.01.2004r. (środa)

Klasy I-III - 2 godz. zajęcia techniczne, wykonanie karmnika i zawieszenie go na szkolnym boisku - "Ptasia stołówka".

Klasy I-III - 2 godz. zajęcia dydaktyczne - wykonanie gazetek ściennych o tematyce ekologicznej, dokarmiania zwierząt; analiza czasopism ekologicznych i dziecięcych dotyczących w/w problemu.

15.01.2004r. (czwartek)

Klasy I-III - 2 godz. zajęcia terenowe - zapełnianie karmników ptasimi specjałami, rozpoznawanie i nazywanie tropów zwierząt na śniegu;

Klasy I-III - 2 godz. szkolna zbiórka żywności dla zwierząt na leśną akcje dokarmiania,
- omówienie celu wyjazdu, przebiegu spotkania z leśniczym,
- omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w lesie i podczas ogniska;

PREZENTACJA PROJEKTU - PODSUMOWANIE

16.01.2004r. (piątek) - "Pomóżmy im" - wyjazd do lasu.


Klasy I-III - godz.9.00
- zbiórka w szkole z wychowawcami, wyjazd autobusami szkolnymi do lasu;
- spotkanie z leśniczym Nadleśnictwa Durowo,
- złożenie przywiezionej karmy do paśnika,
- rozmowa na temat pracy leśniczego, zwyczaje zwierząt,
- ognisko, pieczenie kiełbasek,
- podsumowanie konkursu plastycznego - nagrody dla autorów najciekawszych prac,
- wspólne zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek "Zimowa wyliczanka", "Pada śnieg", "W karmniku",
- Wspólne zdjęcie przy paśniku z gospodarzem spotkania,

Opracowanie: mgr Violetta Lipowicz

Wyświetleń: 5299


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.