Katalog

Mirosława Pomichowska, Beata Skrodzka
Sztuka, Sprawdziany i testy

Testy sprawdzające wiedzę z historii sztuki dla uczniów gimnazjum

- n +

Testy sprawdzające wiedzę o sztuce dla uczniów gimnazjum

I BAROK

1. Barok przypada na wiek:
A. XIII - XV
B. XVII - I poł. XVIII
C. XVI - XVII

..................................................................................

2. Charakterystyczne cechy stylu barokowego to:
A. spokój, harmonia, dekoracyjność
B. ornamenty, statyka, deformacja
C. przepych, bogactwo, dynamika

....................................................................................

3. Przyporządkuj objaśnienia do następujących terminów:
A. stiuk 1. aniołek znad gzymsu
B. putta 2. stężała mieszanina sproszkowanego marmuru, wapna, gipsu i kleju
C. szpalery  3. malowidło sufitowe
D. plafon 4. zielone "ściany" wzdłuż alei ogrodowych


..................................................................................

4. Wskaż nazwiska malarzy barokowych:
A. Peter Paul Rubens
B. Gianlorenzo Bernini
C. Caravaggio
D. Jacques Louis David
E. Rembrandt van Rijn
F. Francisco Goya

...................................................................................

5. Dobierz dzieło do nazwiska malarza:
A. Peter Paul Rubens 1. "Kulawy chłopiec"
B. Rembrandt van Rijn 2. "Madonna i święci"
C. Jusepe de Ribera 3. "Powrót syna marnotrawnego"
D. Caravaggio 4. "Złożenie do grobu"


.................................................................................

II KLASYCYZM

1. Na jakie lata przypada klasycyzm:
A. 1620r. - 1680r.
B. 1720r. - 1830r.
C. 1700r. - 1835r.

................................................................................

2. Zaznacz cechy stylu klasycystycznego:
A. statyka, bogactwo ozdób, ekspresja
B. spokój, idealizm, harmonia
C. dynamika, realizm, harmonia

...............................................................................

3. W architekturze klasycyzmu wzorowano się na stylu:
A. gotyckim
B. romańskim
C. antycznym

................................................................................

4. Który z wymienionych malarzy portretował króla Stanisława Augusta Poniatowskiego?
A. Canaletto
B. Jacques Louis David
C. Marcello Bacciarelli

...............................................................................
5. Wybierz polskie budowle wzniesione w klasycyzmie:
A. Teatr Wielki
B. Wersal
C. Belweder
D. Luwr

................................................................................

III ROMANTYZM

1. Charakterystyczne cechy malarstwa romantycznego to:
A. dynamika
B. statyka
C. kontrast żywych barw
D. gwałtowny bieg pędzla
E. idealizm

................................................................................

2. Wskaż nazwiska malarzy romantyków:
A. Michał Anioł Buonarotti
B. Francisco Goya
C. Leonardo da Vinci
D. Eugenie Delacroix
E. Piotr Michałowski

..............................................................................

3. Do tytułu dzieła dobierz nazwisko malarza:
A. "Rozstrzelanie powstańców madryckich" 1. Eugenie Delacroix
B. "Wolność wiodąca lud na barykady" 2. Piotr Michałowski
C. "Bitwa pod Somosierrą" 3. Francisco Goya


..............................................................................

4. Jaka postać z dzieła Eugene Delacroix "Wolność wiodąca lud na barykady" trzyma w dłoni flagę?
A. dziecko
B. kobieta
C. arystokrata

..............................................................................

5. Którego z polskich kompozytorów sportretował Eugene Delacroix?
A. Karola Szymanowskiego
B. Stanisława Moniuszkę
C. Fryderyka Chopina

..............................................................................

IV REALIZM

1. Przyporządkuj właściwe cechy do hasła realizm:
A. iluzja rzeczywistości
B. uproszczenie kształtów
C. wielość szczegółów
D. barwy lokalne
E. liczne kontrasty

..............................................................................

2. Co realizm do malarstwa europejskiego wniósł?
A. nowe techniki malarskie
B. nowe treści społeczne
C. nowe środki wyrazu

..............................................................................
3. Wskaż polskich malarzy realistów:
A. Jan Michałowski
B. Maksymilian Gierymski
C. Józef Chełmoński
D. Jakub Tatarkiewicz
E. Aleksander Kotsis

...............................................................................

4. Do tytułu dzieła dobierz nazwisko malarza:
A. "Kamieniarze" 1. Jean Francois Millet
B. "Kobiety zbierające kłosy" 2. Honore Daumier
C. "Praczka" 3. Gustave Courbet


..............................................................................

5.Które z dzieł namalował Józef Chełmoński?
A. "Babie lato"
B. "Piaskarze"
C. "Patrol powstańczy"

..............................................................................

V POLSKIE MALARSTWO HISTORYCZNE

1. Które dzieła namalował Jan Matejko?
A. "Konstytucja 3 Maja"
B. "Bitwa pod Maciejowicami"
C. "Hołd pruski"

............................................................................

2. Czyją twarz wykorzystał Jan Matejko do namalowania postaci Stańczyka?
A. swojego przyjaciela
B. swoją własną
C. panującego wówczas króla

...........................................................................

3. Którą z wymienionych bitew upamiętnił na płótnie Jan Matejko?
A. bitwa pod Somosierrą
B. bitwa pod Racławicami
C. bitwa pod Wagram

............................................................................

VI IMPRESJONIZM

1. Któremu z dzieł impresjonizm zawdzięcza swoją nazwę, podaj tytuł i autora?

..............................................................................

2. Na jakim odkryciu naukowym opierała się impresjonistyczna technika malowania?

...............................................................................

3. Jakie techniki wykorzystano w malarstwie impresjonizmu?
A. fresk
B. pointylizm
C. mozaika
D. dywizjonizm

................................................................................

4. Zaznacz nazwiska malarzy impresjonistów:
A. Marc Chagall
B. Claude Monet
C. Edgar Degas
D. August Renoir

...............................................................................

5. Przyporządkuj tytuł dzieła do nazwiska malarza:
A. "Błękitne tancerki" 1. Władysław Podkowiński
B. "Katedra w Rouen" 2. Edgar Degas
C. "Huśtawka" 3. Claude Monet
D. "Dzieci w ogrodzie" 4. August Renoir


................................................................................

VII POSTIMPRESJONIZM

1. Postimpresjoniści przywrócili malowanym postaciom i przedmiotom:
A.kontury
B. barwy
C. kształty

.................................................................................

2. Do podanych dzieł dobierz nazwiska malarzy:
A. "Gwiaździsta noc" 1. Paul Cezanne
B. "Martwa natura z jabłkami jabłkami i pomarańczami"  2. Paul Gauguin
C. "Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?" 3. Vincent van Gogh

...............................................................................
3. Trzej francuscy malarze byli prekursorami nowych kierunków, dobierz odpowiednio:
A. Vincet van Gogh 1. kubizm
B. Paul Cezanne 2. ekspresjonizm
C. Paul Gauguin 3. symbolizm


ARKUSZ ODPOWIEDZI

I BAROK

1. B
2. C
3. A-2, B-1, C-4, D-3
4. A, C, E
5. A-2, B-3, C-1, D-4

II KLASYCYZM

1. B
2. B
3. C
4. C
5. A, C,

III ROMANTYZM


1. A, C, D
2. B, D, E
3. A-3, B-1, C-2
4. B
5. C

IV REALIZM

1. A, C, D
2. B
3. B, C, E
4. A-3, B-1, C-2
5. A

V POLSKE MALARSTWO HISTORYCZNE

1. A, C
2. B
3. B

VI IMPRESJONIZM

1. "Impresja- Wschód słońca" Claude Monet
2. zjawisku tęczy
3. B, D
4. B, C, D
5.A-2, B-3, C-4, D-1

VII POSTIMPRESJONIZM

1. 1. A
2. A-3, B-1, C-2
3. A-2, B-1, C-3

Opracowanie: Beata Skrodzka
Mirosława Pomichowska

Wyświetleń: 18338


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.