Katalog

Mirosława Pomichowska, Beata Skrodzka
Sztuka, Sprawdziany i testy

Testy sprawdzające wiedzę z historii muzyki dla uczniów gimnazjum

- n +

Testy sprawdzające wiedzę z historii muzyki dla uczniów gimnazjum

I ŚREDNIOWIECZE

1. Która z podanych polskich pieśni jest najstarsza?
A. "Gaude mater Polonia"
B. "Oj chmielu, chmielu"
C. "Breve regnum"

.......................................................................

2. Wskaż cechy chorału gregoriańskiego:
A. jednogłosowość
B. wielogłosowość
C. melizmatyczność
D. w języku łacińskim
E. z akompaniamentem

.....................................................................

3. Czy "Bogurodzica" jest pieśnią?
A. śpiewaną od średniowiecza po dzisiejsze czasy
B. anonimową z podziałem na takty
C. śpiewaną podczas zabaw i uroczystości królewskich

.........................................................................

4. Spośród podanych nazwisk wskaż autora pieśni "Gaude mater Polonia":
A. Mikołaj Gomółka
B. Wincenty z Kielczy
C. Stanisław ze Szczepanowa

......................................................................

5. Jak nazywali się wędrowni śpiewacy wykonujące świeckie pieśni?
A. muzykanci
B. kuglarze
C. trubadurzy i truwerzy

.....................................................................

II RENESANS

1.Który z wymienionych artystów został uznany za pierwszego polskiego kompozytora narodowego?
A. Wacław z Szamotuł
B. Mikołaj z Radomia
C. Mikołaj Gomółka

..............................................................................

2. Podaj tytuł pierwszego polskiego śpiewnika.

..............................................................................

3. Którzy królowie z dynastii Jagiellonów byli mecenasami muzyki?
A. Bolesław Chrobry
B. Zygmunt Stary
C. Zygmunt August

..............................................................................

4. Jak nazywa się dział muzyki zajmujący się współbrzmieniem dźwięków?
A. polifonia
B. homofonia
C. harmonia

..............................................................................


5. Wskaż tytuły renesansowych tańców dworskich:
A. "Krzesany"
B. "Hajducki"
C. "Menuet"

..............................................................................

III BAROK

1. Najwybitniejszy przedstawiciel muzyki barokowej to:
A. Giovanni Pirluigi da Palestrina
B. Orlando di Lasso
C. Jan Sebastian Bach

.............................................................................

2. Który z kompozytorów uznany został twórcą opery?
A. Claudio Monteverdi
B. Jan Sebastian Bach
C. Antonio Vivaldi

................................................................................

3. Do podanych form przyporządkuj nazwiska kompozytorów:
A. fuga 1. Antonio Vivaldi
B. koncert 2. Jan Sebastian Bach
C. oratorium 3. Fryderyk Handel


................................................................................

4. Z ilu części składa się koncert barokowy?
A. z dwóch
B. z trzech
C. z czterech

................................................................................

5. Podziel formy muzyczne na religijne i świeckie:
(pasja, fuga, suita, concerto grosso, oratorium, msza)
religijne świeckie
A.............................. A...............................
B.............................. B...............................
C............................... C...............................


IV KLASYCYZM

1. Wymień nazwiska trzech klasyków wiedeńskich:
A....................................................................................
B....................................................................................
C....................................................................................

2. Którego z kompozytorów nazywano "cudownym dzieckiem"?
A. Wolfganga Amadeusza Mozarta
B. Michała Kleofasa Ogińskiego
C. Arcangelo Corelliego

........................................................................................

3. Do tytułów utworów dopisz nazwiska kompozytorów:
A. "V Symfonia c-moll"...........................................................
B. "Eine kleine Nachtmusik"......................................................
C. Symfonia "Niespodzianka"......................................................


4. Które z podanych form miały budowę układu sonatowego?
A. sonata
B. opera
C. symfonia
D. pieśń
E. serenada

.......................................................................................

5. Podaj nazwisko kompozytora "Mazurka Dąbrowskiego".

.........................................................................................

V ROMANTYZM

1. Cechy muzyki romantycznej to:
A. subiektywizm
B. zbratanie z poezją
C. melizmatyczność
D. według ściśle określonego schematu
E. zawiera pierwiastki narodowe

..............................................................................

2. Przyporządkuj nazwisko kompozytora do form muzycznych:
A. pieśni i opery |1. Fryderyk Chopin
B. mazurki i polonezy |2. Stanisław Moniuszko
C. miniatury instrumentalne |3. Franciszek Liszt
D. poematy symfoniczne |4. Robert Schumann

..............................................................................

3. Podaj tytuły dwóch najpopularniejszych oper Stanisława Moniuszki:

A...................................................................
B...................................................................

4. Który z kompozytorów tworzył wyłącznie utwory fortepianowe?
A. Feliks Mendelssohn
B. Fryderyk Chopin
C. Ryszard Wagner

..............................................................................

5. Twórcą baletu był:
A. Mikołaj Rimski- Korsakow
B. Giuseppe Verdi
C. Piotr Czajkowski

...............................................................................

VI MUZYKA XX WIEKU


1.Twórcy impresjonizmu w muzyce to:
A. August Renoir
B. Claude Debussy
C. Maurice Ravel
D. Claude Monet

...............................................................................

2. Który z polskich kompozytorów miał w swojej twórczości okres impresjonistyczny?
A. Karol Szymanowski
B. Henryk Wieniawski
C. Karol Kurpiński

................................................................................

3. Utwór M. Ravela zwany też "crescendo na orkiestrę" nosi tytuł:
A. "Zatopiona katedra"
B. "Bolero"
C. "Rapsodia hiszpańska"

................................................................................

4. Polski twórca wykorzystujący w swoich kompozycjach folklor kurpiowski i podhalański to:
A. Fryderyk Chopin
B. Karol Szymanowski
C. Witold Lutosławski

.................................................................................

5. Zaznacz nazwiska żyjących kompozytorów polskiej muzyki współczesnej:
A. Witold Lutosławski
B. Krzysztof Penderecki
C. Wojciech Kilar
D. Karol Szymanowski
E. Henryk Mikołaj Górecki

..................................................................................

6. Jazz tradycyjny powstał z połączenia:
A. stylu chicago, bluesa, jazzu nowojorskiego
B. stylu chicago, dixilandu, jazzu nowoorleańskiego
C. jazzu nowoorleańskiego, swingu, bluesa

.................................................................................

7. Spośród podanych nazwisk wybierz przedstawicieli muzyki jazzowej:
A. Krzysztof Penderecki
B. Louis Armstrong
C. Benny Goodman
D. Ducke Ellington
E. Igor Strawiński

..............................................................................

8. Rock to typ muzyki:
A. wokalnej
B. wokalno-instrumentalnej
C. instrumentalnej

..............................................................................

9. Uporządkuj chronologicznie nazwiska kompozytorów:
A. Fryderyk Chopin
B. Jan Sebastian Bach
C. Krzysztof Penderecki
D. Wolfgang Amadeusz Mozart
E. Mikołaj Gomółka
F. Henryk Wieniawski

..............................................................................
10.Podaj nazwę polskiego zespołu współczesnej muzyki rozrywkowej wykorzystującego folklor:

.............................................................................................................

ARKUSZ ODPOWIEDZI

I ŚREDNIOWIECZE


1. B
2. A, C, D
3. A
4. B
5. C

II RENESANS

1. C
2. "Melodie na psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione"
3. B, C
4. C
5. B

III BAROK

1. C
2. A
3. A-2, B-1, C-3
4. B
5. religijne:
A. pasja
B. oratorium
C. msza

świeckie:
A. fuga
B. suita
C. concerto grosso

IV KLASYCYZM

1. A. Józef Haydn
B. Wolfgang Amadeusz Mozart
C. Ludwik van Beethoven
2. A
3. A. Ludwik van Beethoven
B. Wolfgang Amadeusz Mozart
C. Józef Haydn
4. A, C, E
5. Józef Wybicki

V ROMANTYZM

1. A, B, E
2. A-2, B-1, C-4, D-3
3. A- "Halka"
B- "Straszny dwór"
4. B
5. C

VI MUZYKA XX WIEKU

1. B, C
2. A
3. B
4. B
5. B, C, E
6. B
7. B, C, D
8. B
9. E, B, D, A, F, C
10. np. Golec u Orkiestra

Opracowanie: Mirosława Pomichowska
Beata Skrodzka

Wyświetleń: 24669


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.