Katalog

Marlena Tomaszewska, Ewa Delwo-Dobrowols
Zajęcia zintegrowane, Artykuły

"Jestem fłopak, mam poltasy"

- n +

Jestem fłopak, mam poltasy.

Sytuacja dzieci z wadą wymowy nie jest łatwa, często borykają się one z wieloma problemami w szkole i poza nią. Świadkami wielu dziecięcych tragedii są najczęściej rodzice i nauczyciele. Od tego, jak dziecko mówi, zależą w znacznej mierze jego postępy w nauce oraz pozycja w grupie klasowej. O ile sepleniący mały Janek wzbudza naszą sympatię, to Jan gimnazjalista - ironiczny uśmiech.

Z obserwacji naszych wynika, że coraz więcej dzieci wkracza w progi szkoły z wadami wymowy. Zatem, problem ten dostrzegany jest dopiero wówczas, kiedy etap kształtowania się mowy powinien być zakończony.

"Jak wynika ze statystyk, co trzecie dziecko już w przedszkolu ma wadę wymowy i wymaga pomocy specjalistycznej. Skala tego zjawiska raczej rośnie, niż maleje" (za G. Demel). Potwierdzają to wyniki naszych badań.

Mamo! Tato! Pamiętaj, że:

- jesteś pierwszym nauczycielem swojego dziecka i to Ty dajesz mu wzorzec wymowy, więc postaraj się, żeby był on prawidłowy;
- dziecko w wieku 6 lat powinno poprawnie posługiwać się językiem polskim;
- z wady wymowy się nie wyrasta;
- wada wymowy utrudnia opanowanie techniki czytania i pisania, ponieważ z czasem przekłada się ona na pismo (pismo odzwierciedla mowę) i zwiększa ryzyko wystąpienia dysleksji;
- w wieku 11 - 12 lat utrwalają się nawyki wymowy (również te złe), więc terapia logopedyczna jest mniej skuteczna i wydłuża się w czasie;
- wczesna diagnoza zwiększa skuteczność terapii logopedycznej i prawdopodobieństwo odnoszenia przez Twoje dziecko sukcesów szkole.

Drodzy rodzice!

Obraz przyszłych niepowodzeń szkolnych i smutne twarze naszych dzieci (50% dzieci z wadami wymowy nie odnosi sukcesów w nauce - za G. Demel), niech staną się przestrogą i zmobilizują do działania. Problemy te, im dłużej trwają, tym większe powodują komplikacje w rozwoju dziecka, prowadząc nawet do zmian osobowościowych.
A któż z nas nie chciałby odnosić sukcesów?

Gdzie szukać pomocy?

Bezpłatne porady i terapię prowadzi Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna nr 2 w Bydgoszczy, mieszcząca się przy ulicy Hetmańskiej 33 (telefon kontaktowy: 322-89-92, 322-80-32). Można też zgłosić się do innego specjalisty logopedy zajmującego się zaburzeniami mowy.

Bibliografia:
Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1978, WSiP.
Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1977, Wydawnictwo Lubelskie.
a

Opracowanie: Ewa Delwo - Dobrowolska
Marlena Tomaszewska

Wyświetleń: 732


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.