AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bernarda Serwatka, Stefania Kamińska, Ma
Edukacja regionalna, Projekty edukacyjne

Turystyczne atrakcje naszej gminy - projekt szkolny dla nauczania zintegrowanego

- n +

Projekt szkolny dla nauczania zintegrowanego "Turystyczne atrakcje naszej gminy"

Cele:

Ogólny:
Poznawanie kultury i dziedzictwa historycznego własnego regionu, uświadomienie dzieciom jego bogactwa i potrzeby kontynuowania tradycji, budzenie więzi społecznej i integrowanie środowiska lokalnego.

Szczegółowe:

1. Uczeń pozna:
- Nazwy wsi,
- Herb Mieściska, logo gminy,
- Najważniejsze fakty historyczne związane z gminą Mieścisko,
- Legendę o świętym Wojciechu,
- Najważniejsze zabytki:
* kościół świętego Michała w Mieścisku, świętego Wojciecha w Budziejewku,
świętej Anny w Podlesiu Kościelnym,
* pałac w Żabiczynie,
* kamień świętego Wojciecha w Budziejewku,
- Dorobek kulturalny zespołu ludowego "Sarbia",
- Wybraną piosenkę z repertuaru zespołu "Sarbia",
- Znane postacie związane z gminą Mieścisko,
- Trasę turystyczną do Budziejewka
- Zajęcia i zainteresowania mieszkańców gminy Mieścisko,
- Działalność Koła Łowieckiego "Odyniec" w Mieścisku,
- Osiągnięcia Klubu Sportowego "Gmina Mieścisko".

2. Uczeń potrafi:

- Przeprowadzić wywiad,
- Korzystać z różnych źródeł informacji,
- Zlokalizować na mapie województwa, powiatu i gminy swoją miejscowość,
- Zredagować krótką informację na podstawie różnych źródeł,
- Zaprezentować efekty swojej pracy,
- Skutecznie działać w grupie,
- Okazać szacunek wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji,
- Rozwijać wyobraźnię, fantazję oraz ekspresję artystyczną związaną ze swoją gminą,
- Wykonać album dotyczący atrakcji turystycznych naszej gminy.

3. Uczeń rozumie:

- Znaczenie poczucia związku z "małą ojczyzną",
- Znaczenie symboli naszej gminy,
- Potrzebę ochrony kultury ludowej.

Treści:
1. Nazwy wsi gminy Mieścisko.
2. Przeszłość naszej miejscowości, jej zabytki, historia.
3. Legenda o świętym Wojciechu.
4. Ciekawe trasy turystyczne naszej gminy.
5. Zajęcia i zainteresowania mieszkańców.
6. Osobliwości flory i fauny.
7. Rekreacja i sport.
8. Repertuar zespołu ludowego "Sarbia".
9. Działalność Koła Łowieckiego "Odyniec" i Klubu Sportowego "Gmina Mieścisko".
10. Mapa gminy Mieścisko.

Rozmiar projektu - 3 tygodnie

Termin prezentacji - 22 maja 2003r.

Miejsce prezentacji - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Mieścisku.

Formy prezentacji:
- Inscenizacja,
- Gazetki ścienne,
- Rysunki i plakaty dotyczące atrakcji turystycznych gminy Mieścisko,
- Wystawy prac i albumów na korytarzach szkolnych i w klasach,
- Piosenki, scenki związane z wyżej wymienioną tematyką.

Odpowiedzialność - Za realizację projektu odpowiedzialni sąuczniowie i liderzy pod kierunkiem nauczyciela koordynatora, nauczyciele wychowawcy. Każda klasa pod opieką wychowawcy wybiera lidera grupy oraz konsultuje się z nauczycielem koordynatorem.

Osoby wspierające realizację projektu:

- Dyrektor szkoły,
- Chętni rodzice,
- Wychowawcy klas,
- Bibliotekarka,
- Nauczyciel muzyki,
- Przedstawiciele prezentowanych zespołów i klubów,
- Sponsorzy:
Koło Łowieckie "ODYNIEC" z Mieściska,
Klub Sportowy "GMINA MIEŚCISKO",
Zakład Lakiernictwa Samochodowego

Odbiorcy:

- Społeczność uczniowska,
- Zaproszeni goście: przedstawiciel Koła Łowieckiego "ODYNIEC",
reprezentant Klubu Sportowego "GMINA MIEŚCISKO"
członkini zespołu "SARBIA"

- Dyrekcja szkoły,
- Rodzice.

Kryteria oceny:

- Terminowość,
- Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
- Oryginalność prezentacji,
- Estetyczne i ciekawe wykonanie prac plastycznych (plakatów, albumów),
- Umiejętność pracy w zespole,
- Przygotowanie strojów na szkolny występ,
- Umiejętność zainteresowania słuchaczy i włączenie ich do wspólnej prezentacji i zabawy.

Ocena projektu:

- Brawa widowni,
- Nagrody (sprzęt sportowy) ufundowane przez Klub Sportowy "GMINA MIEŚCISKO", Zakład Lakiernictwa Samochodowego,
Koło Łowieckie "ODYNIEC" z Mieściska,
- Dyplomy (podziękowania) dla klas za udział w prezentacji.

Projekt a program szkoły.

Projekt wynika z programu dydaktycznego szkoły, który zakłada specyficzne formy pracy (istniejące koła zainteresowań: turystyczne, europejskie, ekologiczne, teatralne oraz program autorski "Regionalizm w nauczaniu zintegrowanym w klasach I - III" opracowany przez Z. Karalus, K. Marszałek, M. Owczarzak, B. Serwatka, B. Smykowska).
Projekt wynika również z programu wychowawczego szkoły (rozwinięty system współpracy z rodzicami, działalność na rzecz środowiska, organizowanie imprez integrujących środowisko).

Źródła
- Przewodniki: "Nad Wełną i Małą Wełną"
P. Anders, Wydawnictwo Poznańskie, 1974r
"Na turystycznym szlaku" red. R. Frey, ISKRY.
- Podręczniki: "Wesoła szkoła" kl. I, II, III WSiP.
- Słowniki, encyklopedie.
- Mapa Gminy Mieścisko.
- Kaseta wideo Repertuar zespołu ludowego "SARBIA".
- Kronika Klubu Sportowego "GMINA MIEŚCISKO".
- Książki: "Powiat Wągrowiecki"
Wydawca: Agencja Reklamowa "BELFER"
Wągrowiec, 2000 r.
"Koło Łowieckie ODYNIEC w Mieścisku"
M. Waligórski, B. Wolicki, Mieścisko 1997 r.
"Powiat Wągrowiecki" G. Patro, Wągrowiec, 2000 r.
- Gazety lokalne - "Głos Wągrowiecki"
- Spotkania i wywiady z mieszkańcami gminy Mieścisko.

Podział na poszczególne grupy zadaniowe:

Grupa I - klasy Ia, Ib, Ic - Mieścisko
Grupa II - klasy IIa, IIb, IIc - Budziejewko
Grupa III - klasy IIIa, IIIb, IIIc - Sarbia

W projekcie regionalnym pt.: "Turystyczne atrakcje naszej gminy" biorą udział wszystkie klasy I - III.

Zadania dla grup do wykonania wspólnie z wychowawcą

Grupa I
Jesteście grupą sportowców. Waszym zadaniem jest zorientowanie się jak zdrowo i sportowo spędzają czas wolny mieszkańcy Mieściska.

Zadania do realizacji:
1. Przeprowadźcie rozmowę z członkiem Klubu Sportowego "GMINA MIEŚCISKO" na temat korzyści z uprawiania sportu. Przygotujcie Informację pisemną, którą odczytacie na prezentacji.
2. Wspólnie z rodzicami wybierzcie się na mecz piłki nożnej gminnej reprezentacji.
3. Zaimprowizujcie mini - mecz piłki nożnej.

Zadania dla grup do wykonania wspólnie z wychowawcą

Grupa II
Jesteście grupą turystów. Waszym zadaniem jest wyszukanie i przedstawienie
największej atrakcji turystycznej Budziejewka.

Zadania do realizacji:
1. Korzystając z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej w Mieścisku wyszukajcie najważniejsze informacje o zabytkach znajdujących się w Budziejewku. Przygotujcie informację pisemną, którą odczytacie na prezentacji.
2. Dowiedzcie się, jaka legenda związana jest z tą miejscowością.
3. Przedstawcie treść legendy w formie inscenizacji.

Zadania dla grup do wykonania wspólnie z wychowawcą

Grupa III
Jesteście grupą artystów. Waszym zadaniem jest przygotowanie i zaprezentowanie dorobku kulturalnego zespołu ludowego "Sarbia".

Zadania do realizacji:

1. Korzystając z dostępnych wam źródeł zbierzcie informację o położeniu wsi, jej historii oraz o zajęciach i zainteresowaniach mieszkańców Sarbii. Przygotujcie informację pisemną, którą odczytacie na prezentacji.
2. Przeprowadźcie wywiad z członkiem zespołu "Sarbia" w celu zebrania wiadomości o działającym we wsi zespole ludowym.
3. Zaprezentujcie wybraną piosenkę z repertuaru wyżej wymienionego zespołu.

PREZENTACJA PROJEKTU

Spotkanie wszystkich uczniów biorących udział w projekcie szkolnym "Turystyczne atrakcje naszej gminy" odbyło się 22 maja 2003 r na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mieścisku. Na spotkaniu tym odbyła się prezentacja zadań wykonanych przez poszczególne grupy. Sala udekorowana była plakatami związanymi z ciekawymi miejscami naszej gminy, które wykonały wszystkie grupy. Prezentacja przebiegała według następującego scenariusza.

Scenariusz prezentacji projektu szkolnego "Turystyczne atrakcje Gminy Mieścisko"

1. Powitanie przez nauczyciela koordynatora projektu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Poświęcone ono jest naszemu regionowi, to jest gminie Mieścisko. Prezentacje artystyczne w wykonaniu uczniów nauczania zintegrowanego naszej szkoły mają na celu promocję miejsc widokowych, ciekawej architektury, historii, zabytków, ciekawych ludzi, placówek kulturalnych, sportowych naszej gminy. Witam więc szczególnie bardzo gorąco dyrekcję naszej szkoły, zaproszonych gości oraz sponsorów dzisiejszego spotkania. Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy, w trakcie której wszyscy zgro - madzeni śpiewają przyśpiewki jako przerywniki między prezentacjami.

"Dobrze w Warszawie, nieźle w Koninie,
ale najlepiej jest w naszej gminie".

"Mieścisko da się lubić 2x
tutaj szczęście możesz znaleźć,
tutaj serce możesz zgubić".


Zabawę poprowadzą "mieszkanka gminy Mieścisko" (M) i "turystka" (T)

2. Spotkanie turystki z mieszkanką gminy Mieścisko.
M - Witam turystkę w naszej gminie.
T - Witam i myślę, że długo tu nie zabawię.
M - Dlaczego tak sądzisz?
T - Ponieważ wydaje mi się, że nic ciekawego tu nie zobaczę.
M - Myślę, że mylisz się, bo choć gmina mała, atrakcji tu wiele.
Proszę spójrz na mapę naszej gminy. (mapa gminy Mieścisko)

Tu są wioski małe oraz większe (pokazuje na mapie), a największe jest Mieścisko,
bo czy daleko, czy blisko
wszędzie widać Mieścisko.
Lasy, pola, domy, łąki,
kwiaty, sady i biedronki.


Popatrz i posłuchaj co się tutaj dzieje.

Wbiegają dzieci z klasy I i śpiewają piosenkę "Nasza szkoła jest wesoła".

T - Och, jakie one uśmiechnięte i wesołe.
M - Bo chodzą do WESOŁEJ SZKOŁY.
Lecz dorośli także mogą rozwijać swoje zainteresowania np. w klubie sportowym.
(pokazuje ręką w kierunku bramki)
A dzisiaj właśnie jest wielkie widowisko, Bo gra mecz KS GMINA MIEŚCISKO

Prezentacja mini - meczu piłki nożnej przygotowana przez grupę I.

W trakcie mini - meczu publiczność dopinguje okrzykami swojej drużynie.
M - Kibice są znów zadowoleni bo piłkarze podnieśli swoje miejsce w
tabeli.

Przyśpiewki publiczności o Mieścisku.

T - A tam co za wspaniała chatka?
M - Tam się zbiera myśliwych gromadka.

Uczniowie klas I przedstawiają scenkę pt. "Polowanie".

M - To tylko niektóre atrakcje Mieściska.
Ale nawet w małej wiosce może dziać się dużo, a przykładem jest BUDZIEJEWKO.

Prezentacja treści legendy o św. Wojciechu w formie inscenizacji przygotowanej przez grupę II.

Przyśpiewki o Mieścisku.

T - Malutka wioska, a taki wielki głaz. Muszę szybko kupić bilet do tego "Muzeum Pod Gołym Niebem".
M - Na pewno też nie wiesz, że w gminie Mieścisko co roku odbywa się konkurs pod hasłem "Piękna wieś". Każda wieś stara się pokazać swoje osiągnięcia i zasługi.
T - Tak to może zobaczymy jak wyglądają przygotowania do tego konkursu w Sarbii.
M - O, wspaniale wybrałaś, bo chór z Sarbii starannie i sumiennie przygotowuje się do każdego konkursu, zajmując zawsze czołowe miejsce.

Prezentacja wybranej piosenki z repertuaru zespołu ludowego "SARBIA" przygotowana przez grupę III.

T - Brawo, wspaniały występ.
Och, jestem mile zaskoczona. Tak tu dużo zobaczyłam.
M - Bardzo się cieszę, że zainteresowałam Cię swoją gminą.
T - Wrócę tu znów za rok z przyjaciółmi.
M - Sama widzisz,
gmina choć niewielka, atrakcji tu wiele,
przyjeżdżaj tu do nas w dni powszednie
i w niedzielę.


3. Podsumowanie.

Podsumowania wyników prac poszczególnych grup dokonał dyrektor szkoły, który również wręczył każdej klasie dyplomy, jako podziękowanie za wkład pracy włożonej w przygotowanie prezentacji.

Uczniowie poszczególnych klas otrzymali także nagrody w postaci sprzętu sportowego, ufundowanego przez sponsorów, a zaproszeni goście nie szczędzili słów podziękowań za bardzo ciekawe i oryginalne prezentacje turystycznych atrakcji naszej gminy.

Zgromadzona widownia nagrodziła wszystkich uczestników zabawy gorącymi brawami.

Nauczyciel koordynator imprezy podziękował wszystkim dzieciom i wychowawcom klas. Oznajmił, iż wszystkie grupy świetnie wywiązały się ze swoich zadań, a ich efekt pracy w postaci prezentacji był znakomity.

Opracowanie: Stefania Kamińska
Maria Owczarzak
Bernarda Serwatka
Maria Wicher

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2063


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.