Katalog

Lidia Kawa
Technika, Program nauczania

Kurs komputerowy dla rodziców

- n +

Program - "Podstawy obsługi komputera"

Czas trwania kursu: 15 godz.

Cele kształcenia:

- poznanie podstawowych zasad obsługi komputera;
- zdobycie podstawowych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem;
- przygotowanie do wykorzystania technologii informatycznej w codziennym życiu;
- korzystanie z różnych źródeł informacji;

Treści kształcenia:

- podstawowe elementy komputera i ich funkcje;
- samodzielna i bezpieczna praca z komputerem (uruchamianie programów);
- tworzenie rysunków za pomocą komputera;
- redagowanie tekstów za pomocą komputera;
- tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele;
- korzystanie z multimedialnych źródeł informacji (płyty CD).

Plan pracy:
 
Lp Tematyka zajęć Ilość godzin Umiejętności
1. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. 2 - rozpoznawanie elementów składowych zestawu komputerowego (jednostka centralna, procesor, pamięć),
- prawidłowe uruchamianie i kończenie pracy z komputerem,
- przestrzeganie zasad BHP;
2. Wprowadzenie do pracy w środowisku Windows. 2 - znajomość podstawowych pojęć (pulpit, ikona, okno, pasek zadań, menu, przycisk Start);
- uruchamianie programów;
- wykonywanie operacji na oknach (otwieranie, zamykanie, zmiana rozmiarów okna);
- zakładanie folderów, zapisywanie danych w folderach, zmiana nazwy, usuwanie plików oraz folderów;
3. Rysowanie w edytorze grafiki. 5 - uruchamianie edytora grafiki;
- rozróżnianie narzędzi edytora;
- wykorzystanie prostych rysunków z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i kolorów;
- dodawanie tekstu do rysunku;
- zapisywanie i odczytywanie dokumentów z dysku;
4. Tworzenie dokumentów tekstowych. 4 - znajomość poszczególnych klawiszy i umiejętność ich stosowania;
- umiejętność obsługi okna programu;
- znajomość podstawowych pojęć związanych z edycją tekstu (układ strony, czcionka, akapit);
- wykonywanie operacji na tekście (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana wyglądu itp.);
- stosowanie wypunktowania i numerowania;
- stosowanie indeksów dolnych i górnych;
- tworzenie tabel;
- znajomość poruszania się po tekście;
- zapisywanie dokumentów;
- przygotowanie tekstu do druku;
5. Wykorzystanie multimedialnych edukacyjnych. 1 - Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji np. płyt CD;
- uruchamianie wybranego programu multimedialnego;
- wyszukiwanie potrzebnych informacji w wybranym programie;

Opracowanie: Lidia Kawa

Wyświetleń: 1993


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.