Katalog

Ewa Janas
Język polski, Zadania

Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - ćwiczenia utrwalające

- n +

Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - ćwiczenia utrwalające

1. Ze zdań wypisz imiesłowy i nazwij je:
Wiecznie narzekający kolega sprawiał przygnębiające wrażenie na wszystkich zgromadzonych w pokoju. Uczniowie pominięci przy rozdaniu nagród spuścili smutnie głowy. Wzruszywszy ramionami, pierwszy uczeń podniósł się i wyszedł z pokoju, głośno trzaskając drzwiami wejściowymi.

2. Uzupełnij podaną tabelę, wpisując cechy czasowników i tworząc wszystkie możliwe imiesłowy:
Czasownik dk\ndk przech.\ nieprzech. Imiesłów przymiotnik. czynny Imiesłów przymiotnik. bierny Imiesłów przysłówk. współczes. Imiesłów przysłówk. uprzedni
iść            
dojść            
upiec            
śpiewać            
zabić            
pielęgnować            

III. Podane zdania przekształć tak, by wystąpił w nich imiesłów. Podkreśl i nazwij użyte imiesłowy.
a) Gdy rolnik skończył orkę, wrócił do domu.
b) Spowodował wypadek, gdyż bawił się niewypałem.
c) Władza, którą sprawowali królowie elekcyjni, spowodowała upadek kraju.
d) Harcerz, który składa wieniec pod pomnikiem, mieszka w tym bloku.
e) Szedł drogą i nucił piosenkę.
f) Gdy opuścił dom, skierował się na przystanek autobusowy.

IV. Podane zdania są błędne. Popraw błędy i wyjaśnij na czym polegają.
a) Kłóciwszy się głośno, zegar wybił 17.00.
b) Czytawszy książkę, robił notatki.
c) Piotrek pijąc kawę, oglądał telewizję.
d) Będąc w przedszkolu, tato kupił mi komputer.
e) Doszedłszy do przystanku, nadjechał autobus.
f) Idąc przez most, wiatr zerwał mi czapkę.

V. Ze zdania wypisz wszystkie formy czasownika, nazwij je i określ ich formy.
"Proszę, kup wszystkie produkty spożywcze zapisane na kartce leżącej w kuchni."

Opracowanie: Ewa Janas

Wyświetleń: 14855


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.