Katalog

Elżbieta Jankowska
Sztuka, Scenariusze

Muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbe na lekcjach wiedzy o kulturze

- n +

Muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbe na lekcjach wiedzy o kulturze

I Muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbe na lekcjach wiedzy o kulturze

Edukacja regionalna zajmuje jedno z ważniejszych miejsc na lekcjach wiedzy o kulturze.

Celem edukacyjnym tego przedmiotu powinno być między innymi rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu i lokalnym życiem kulturalnym.

Przybliżanie problematyki związanej z kulturą regionu może dokonywać się przez wydobywanie w procesie edukacyjnym i wychowawczym wartości tkwiących w "małej ojczyźnie".

Przy uświadamianiu młodym ludziom, a szczególnie uczniom szkół średnich, wartości etycznych należy odwoływać się do spraw żywych, najbliższych najlepiej środowiska i społeczności, w której żyjemy.

Głównym celem edukacji regionalnej na przedmiocie "wiedza o kulturze" w szkole średniej powinno być ukształtowanie poczucia własnej tożsamości, a także kształtowania stosunku do "małej ojczyzny" i przekazanie dziedzictwa kulturowego poprzez przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim otoczeniu człowieka. W scenariuszu zajęć odwołałam się do miejsca, jakim jest Muzeum-Dom Urodzenia św. Maksymiliana Kolbe-wielkiego rodaka urodzonego w Zduńskiej Woli.

Postać o. Kolbego- jego życie, działalności i heroiczna śmierć warta jest, aby przybliżyć ją młodemu człowiekowi.

Chciałabym przedstawić propozycję scenariusza lekcji "wiedzy o kulturze" w liceum ogólnokształcącym związanego z Muzeum-Domem Urodzenia św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli.

Zajęcia w muzeum

Temat: Placówki muzealne naszego miasta:
Muzeum-Dom Urodzenia św. Maksymiliana Marii Kolbe

Treść lekcji:
- św. Maksymilian- życie i działalność (najważniejsze fakty z życiorysu)
- powstanie i działalność muzeum

Cele ogólne:
- zapoznanie uczniów z działalnością placówki muzealnej
- utrwalenie wiedzy na temat życia i działalności o. Kolbe
- wdrażanie prawidłowego zachowania się w instytucjach kultury

Po przeprowadzeniu lekcji uczeń potrafi:
- przedstawić najważniejsze fakty z życia św. Maksymiliana
- podać nazwę muzeum, w którym się znajduje
- opisać mieszkanie rodziny Kolbe
- znać pojęcia: eksponat, zabytek, patron
- znać ośrodki, których patronem jest święty ze Zduńskiej Woli.
- prawidłowo zachować się w muzeum.

Metody:
- słowna (rozmowa, opis, dyskusja)
- oglądowa (pokaz, obserwacja)

Formy pracy:
- zbiorowa
- grupowa
- indywidualna

Materiały dydaktyczne:
- eksponaty znajdujące się w muzeum
- dokumenty, zdjęcia związane z osobą o. Kolbego i jego rodziny
- plansze i makiety.

Przebieg zajęć:

1.Prezentacja w muzeum życia i działalności o. Kolbego w wykonaniu siostry Maksymilianki.
2.Demonstrowanie przez siostrę eksponatów, zdjęć, sprzętów związanych z życiem rodziny o. Kolbego.
3.Rozmowa uczniów z siostrą na temat działalności o. Maksymiliana w Niepokalanowie i misjach w Japonii.
4.Zwiedzanie wszystkich pomieszczeń znajdujących się w muzeum.

Opracowanie: Elżbieta Jankowska

Wyświetleń: 1911


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.