Katalog

Magdalena Namyślak-Rabenda
Język polski, Projekty edukacyjne

Moje miasto w legendach - projekt

- n +

Projekt - Moje miasto w legendach

Projekt edukacyjny realizowany na zajęciach języka polskiego w klasie V

TEMAT PROJEKTU: Moje miasto w legendach

Cele ogólne:

- Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną
- Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
- Gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu
- Kształcenie umiejętności pracy w grupie
- Doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów
- Kształcenie umiejętności rozwijania własnych zainteresowań

Cele operacyjne:
Uczeń:
- Zna historię swojego miasta
- Potrafi wyszukać potrzebne mu materiały
- Umie sporządzić opis bibliograficzny
- Zna legendę o swoim mieście
- Podejmuje działalność literacką i plastyczną
- Potrafi przygotować inscenizację
- Umie wykonać plakat reklamowy lub folder
- Zna miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy
- Rozumie dlaczego należy pielęgnować tradycje regionalne
- Umie redagować zaproszenie

Czas realizacji: 2 - 3 tygodnie

Forma pracy: - praca w grupach

Metoda realizacji: projekt

Formy realizacji:
- zbiór materiałów w teczce (materiały dotyczące przeszłości miasta; legendy, nazwy zabytków, sporządzenie opisu bibliograficznego itp.)
- album (zdjęcia lub ksero zdjęć z ich opisem)
- teksty nowych legend
- inscenizacja w oparciu o legendę
- zaproszenie na prezentację projektu, plakat reklamowy: PRZYJEDŹ DO.... lub folder

Etap wstępny:
Przygotowanie instrukcji i rozdanie jej uczniom; instrukcja zawiera:
- zadania dla grup
- termin konsultacji z nauczycielem
- termin prezentacji

Zadania dla grup:
Podział klasy na pięć grup zadaniowych:

I grupa - bibliografie
Wyszukują materiały dotyczące przeszłości miasta, legendy związane z nazwą, zabytki, sporządzają bibliografię (teczka z materiałami)

II grupa - historycy sztuki
Wyszukują zdjęcia, rysunki zabytków (mogą być wykonane własnoręcznie), ciekawych miejsc itp. Dołączają ich krótki opis (album)

III grupa - literaci
Układają nowe legendy o mieście, w którym mieszkają (jeżeli będzie ich kilka, może powstać mała książka)

IV grupa - aktorzy
W oparciu o legendę przygotowują inscenizację

V grupa - plastycy
Pomagają w plastycznym opracowaniu inscenizacji; przygotowują zaproszenie na prezentację projektu i plakat reklamowy: PRZTJEDŹ DO... lub folder

Uczniowie mają już pewne wiadomości i znają źródła, z których mogą skorzystać. Przed przystąpieniem do realizacji zadań odbyły się spotkania: z poetą z Pajęczna p. S. Wróżem i autorami książki o Pajęcznie państwem Pach.

Każda grupa otrzymuje do wykonania zestaw zadań (instrukcję pracy).
Uczniowie w swoich grupach wybierają liderów, przedstawiają pomysły, dzielą się uwagami, dokonują poprawek.
Nauczyciel krótko komentuje poszczególne zadania, wyjaśnia i określa kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie projektu.

Etap zasadniczy:
- zbieranie, porządkowanie materiałów, twórczość literacka, opracowywanie plastyczne przez uczniów
- konsultacje z nauczycielem języka polskiego

Etap końcowy:
- termin realizacji
- prezentacja projektu
- ocena projektu

Kryteria oceny projektu:
- spełnienie wymagań
- różnorodność rozwiązań
- pomysłowość
- estetyka wykonania
- wkład pracy ucznia

Opracowanie: Magdalena Namyślak - Rabenda

Wyświetleń: 2942


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.