Katalog

Katarzyna Broniecka
Lekcja wychowawcza, Ankiety

Czy wiesz, co to jest zachowanie agresywne? - ankieta

- n +

Czy wiesz, co to jest zachowanie agresywne?

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń polskiego szkolnictwa jest zjawisko agresji wśród uczniów. W radzeniu sobie z tym problemem, odpowiedzialna rola przypada nauczycielom. Ważnym jest, aby dzieci rozumiały, jakie ich zachowania są zachowaniami agresywnymi. Nauczyciele natomiast powinni diagnozować swoich wychowanków w celu wykrycia wszelkich przejawów agresji wśród uczniów. W celu wypracowania z dziećmi listy niepożądanych i agresywnych zachowań w szkole opracowałam we współpracy z panią Ireną Hendzlik- nauczycielem matematyki, ankietę skierowaną do uczniów szkoły podstawowej. Ankietę można również przeprowadzić pod kątem opracowania kontraktu klasowego.

(cel ankiety - wypracowanie z uczniami listy niepożądanych i agresywnych zachowań w szkole)

Podkreśl tak lub nie

1. Które zachowania Twoim zdaniem są agresywne.
* Bicie kolegów tak nie
* Przezywanie kolegów tak nie
* Odmowa pożyczenia ołówka tak nie
* Ubliżanie kolegom tak nie
* Odmowa spisywania prac domowych tak nie
* Niszczenie rzeczy kolegów tak nie
* Niegrzeczne zachowanie wobec nauczyciela tak nie
* Wyłudzanie pieniędzy tak nie
* Odmowa uczestnictwa w dyskotece szkolnej tak nie
* Szantażowanie kolegów tak nie
* Zmuszanie do krzywdzenia innych tak nie
* Grożenie pobiciem tak nie
* Używanie siły fizycznej do obrony siebie i innych tak nie
* Rozumienie potrzeb innych tak nie

 
2. Czy zostałeś kiedyś pobity w szkole przez kolegę lub koleżankę? tak nie
3. Czy spotkałeś się w szkole z przemocą? tak nie
4. Czy reagujesz na krzywdę innych? tak nie
5. Czy czujesz się bezpiecznie w szkole? tak nie
6. Czy wiesz do kogo się zwrócić w razie zagrożenia? tak nie
7. Jakie zachowania Twoich kolegów w stosunku do tak nie

Ciebie nie podobają Ci się (podaj kilka przykładów)

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Opracowanie: Katarzyna Broniecka

Wyświetleń: 6785


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.