Katalog

Elżbieta Błaszkiewicz
Technika, Scenariusze

Prąd elektryczny bardzo potrzebny ludziom w życiu codziennym

- n +

Prąd elektryczny bardzo potrzebny ludziom w życiu codziennym

Nauczanie zintegrowane - konspekt dla klasy I

Temat bloku: W domu.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Metody pracy:
praktyczna (działanie)
podająca (rozmowa)
problemowa (odkrywanie)

Środki dydaktyczne: karty pracy indywidualnej, podręcznik "Z Ekoludkiem w szkole", magnesy, przedmioty metalowe i niemetalowe, film "W elektrowni", ilustracje do zadania, rozsypanka sylabowa.

Cele:
- uczeń wie, co to jest prąd elektryczny
- zna podstawowe przepisy BHP przy korzystaniu z prądu elektrycznego
- zna bezpieczne źródło zasilania prądem elektrycznym (bateria), odbiornik (żarówka) i sposób łączenia ich w obwód
- zna sposoby oznaczenia tych elementów w technice
- doskonali umiejętności formułowania myśli w granicach zdania
- prowadzi samodzielną obserwację i wyciąga wnioski
- rozumie przeczytany tekst i potrafi udzielić odpowiedzi na postawione pytania
- uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami.

Zapis do dziennika:
Próba odpowiedzi na pytanie - co to jest prąd elektryczny oraz do czego jest potrzebny ludziom w życiu codziennym na podstawie opowiadania nauczyciela, teksu z podręcznika, filmu oraz własnych doświadczeń.
Uzupełnianie tabelki oraz tekstu z lukami odpowiednio dobranymi wyrazami.
Doskonalenie sprawności liczenia w zakresie 20. Ostrożność w obsłudze urządzeń zasilanych prądem.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Rozwiązanie zadania tekstowego.
Kasia chciała kupić te przedmioty - zabawki do domu lalek.Uzupełnienie pytania: Ile........................?
Zapis rozwiązania i odpowiedzi.

2. Indywidualna praca - dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
3. Odszukiwanie wyników obliczonych działań na tablicy.
4. Po odwróceniu kartek - tworzymy z sylab hasło:

(każdy wyraz ma inny kolor)

5. Uświadomienie uczniom celów lekcji:
Spróbujemy dowiedzieć się, do czego potrzebny jest nam prąd elektryczny, jak należy się zachować, kiedy z niego korzystamy oraz co to właściwie jest.
6. Praca samodzielna: dzielimy przedmioty znajdujące się w kubeczkach na metalowe i niemetalowe używając magnesów.
7. Opowiadamy uczniom, że we wszystkich rzeczach, roślinach, zwierzętach, ludziach znajdują się maleńkie kuleczki (mniejsze od kropli krwi) zwane elektronami.
W przedmiotach metalowych - znajdują się elektrony chętne do biegania, do pracy. W przedmiotach niemetalowych mamy elektrony leniwe, takie, którym nic się nie chce robić.
- Nauczyciel pokazuje, że magnesy mogą się przyciągać lub odpychać. Elektron - nasza mała kuleczka ma tylko znaczek ujemny. Dla niego dobrym magnesem będzie bateryjka, bo ma znaczek '+' i '-'.
Wszystkie elektrony pędzą w jedną stronę - od blaszki ze znakiem '-' do blaszki ze
Znakiem '+'. Jeżeli tak się dzieje mówimy, że płynie prąd elektryczny.
Nauczyciel pokazuje dowód: żarówka - bateria.
8. Demonstracja plansz z oznaczeniem schematycznym:
- żarówka,
- bateria,
- przewód,
- wyłącznik.
9. Oglądanie fragmentu filmu "W elektrowni" z komentarzem, w jaki sposób prąd "dostaje się" do naszych mieszkań.
10. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu (s.50-51) z podręcznika, ukierunkowane pytaniami:
11. Do pracy jakich urządzeń potrzebny jest prąd?
- w jaki sposób ludzie chronią się, żeby nie zrobił im krzywdy?

12. Przerwa ruchowa - symulacja zachowań przy równoczesnym rytmicznym wygłaszaniu rymowanek:
- Wtyczkę z gniazdka wyłączamy, kiedy suche rączki mamy.
- Nie szarpiemy, nie ciągniemy, bo "kopniaka" dostaniemy.

13. Wypełnianie indywidualne karty pracy
- Pomyśl, które urządzenia techniczne:
- dają ciepło -........
- chłodzą -.........
- łączą ze światem -...........
- ułatwiają pracę ludziom -............
Wyrazy pomocnicze: suszarka, telefon, wentylator, telewizor, grzejnik, robot kuchenny, kuchenka mikrofalowa, pralka, toster, piecyk gazowy, komputer.
14. Odczytanie - korekta.
15. Uzupełnianie tekstu z lukami:
Prąd elektryczny potrzebny jest do.......... mieszkań i domów. Dzięki niemu pracują takie urządzenia techniczne jak:...............
Wyrazy pomocnicze - oświetlenie, ogrzewanie.
16. Podsumowanie zajęć oraz zadanie pracy domowej.
- Dowiedz się czy w Twoim domu oszczędza się energię elektryczną i w jaki sposób się to robi.

Opracowanie: mgr Elżbieta Błaszkiewicz

Wyświetleń: 7048


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.