Katalog

Alicja Krysztofiak
Język polski, Zadania

Przykłady zadań zamkniętych z języka polskiego dla klasy IV-V

- n +

Przykłady zadań zamkniętych z języka polskiego (dla klas IV - VI)

FORMA ZADAŃ: ZADANIA NA DOBIERANIE

TYP ZADAŃ: PRZYPORZĄDKOWANIE

ODMIANY ZADAŃ:


1. Przyporządkowanie proste, np.:
- Połącz nazwiska autorów z tytułami lektur:
Jan Brzechwa "Tajemniczy ogród"
Henryk Sienkiewicz "Ten obcy"
F. H. Burnet "W pustyni i w puszczy"
Irena Jurgielewiczowa "Akademia pana Kleksa"
"Ferdynand Wspaniały"
2. Przyporządkowanie złożone, np.:
- Połącz tytuły książek z bohaterami:
"Akademia pana Kleksa" Danusia
"Chłopcy z Placu Broni" Boka
"Ten obcy" Elza
"Spotkanie nad morzem" Zenek
Adaś
Nemeczek
Kali

TYP ZADAŃ: KLASYFIKACJA

- np.: Oznacz literą "r" rzeczowniki, a literą "p" przymiotniki:
biel (), biały (), bielutka (), białość (), bielszy (), bielidło ()

TYP ZADAŃ: UPORZĄDKOWANIE

- Uporządkuj podane wyrazy w kolejności alfabetycznej:
bajkopisarz, bajeczka, bajkowy, bajarz, baśń, bajać, baj, bajkopisarstwo , bajkopis

FORMY ZADAŃ: WIELOKROTNEGO WYBORU

TYP ZADAŃ: JEDNA ODPOWIEDŹ PRAWDZIWA

ODMIANY ZADAŃ:


1. Wybór wielokrotny osobny, np.:
- W zdaniu: "Zrozpaczona bogini Demeter bardzo rozpaczała po stracie swej córki."
podmiotem jest wyraz:
A. Demeter
B. córki
C. bogini
D. stracie

2. Wybór wielokrotny wiązkowy, np.:

"Lekkie, pierzaste chmurki płynęły wolno po błękitnym niebie"

- Powyższe wypowiedzenie to:
A. równoważnik zdania
B. zdanie złożone
C. zdanie pojedyncze nierozwinięte
D. zdanie pojedyncze rozwinięte

- W powyższym wypowiedzeniu:
A. są dwa orzeczenia
B. nie ma orzeczeń
C. jest jedno orzeczenie
D. nie ma podmiotu

- W powyższym wypowiedzeniu:
A. są trzy przymiotniki
B. jest jeden przymiotnik
C. nie ma przymiotników
D. są dwa przymiotniki

3. Wspólne odpowiedzi, np.:
- W którym zestawie znajdują się same rzeczowniki rodzaju żeńskiego?...........
- W którym zestawie znajdują się same rzeczowniki żywotne?.............
- W którym zestawie znajdują się same rzeczowniki osobowe?..............
A. sędzia, pani, łódka, mowa
B. burza, gospodyni, zjawa, mysz
C. niania, synek, ciocia, babcia
D. kot, ryba, żołnierz, dziecko

TYP ZADAŃ: JEDNA ODPOWIEDŹ FAŁSZYWA

- Który z podanych utworów nie jest powieścią?
A. "Spotkanie nad morzem"
B. "Szatan z siódmej klasy"
C. "Ten obcy"
D. "Wars i Sawa"

TYP ZADAŃ: NAJLEPSZA ODPOWIEDŹ

- Wybierz pełną odpowiedź:
A. Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku.
B. Adam Mickiewicz urodził się w Zaosiu koło Nowogródka.
C. Adam Mickiewicz urodził się 24 XII 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka.
D. Adam Mickiewicz urodził się 24 XII 1798 roku.

TYP ZADAŃ: ZMIENNA LICZBA PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI

ODMIANY ZADAŃ:

1. Podana liczba prawidłowych odpowiedzi, np.:
- Znajdź trzy kategorie odnoszące się do czasownika:
A. strona
B. tryb
C. przypadek
D. czas
E. stopień

2. Nie podana liczba prawidłowych odpowiedzi, np.:

- Podkreśl terminy literackie odnoszące się do epiki:
A. wątek
B. powieść
C. podmiot liryczny
D. narrator
E. rym
F. fabuła


FORMA ZADAŃ: ZADANIA TYPU PRAWDA - FAŁSZ

TYP ZADAŃ: WYBÓR ALTERNATYWNY

ODMIANY ZADAŃ:


1. Dychotomia osobna, np.:
- Czesław Miłosz to laureat Nagrody Nobla. Podkreśl właściwą odpowiedź.
TAK / NIE

2. Dychotomia wiązkowa, np.:
- "Piątkowe popołudnie to najlepszy czas na kurs jazdy na rowerze."
a) Powyższe zdanie jest złożone: TAK / NIE
b) W zdaniu znajdują się trzy przydawki: TAK / NIE
c) W zdaniu znajdują się cztery rzeczowniki: TAK / NIE

3. Porównanie dwu elementów, np.:
- Zakres znaczeniowy słowa "pies" w stosunku do zakresu znaczeniowego słowa "jamnik" jest: większy / mniejszy? Podkreśl właściwą odpowiedź.

4. Odróżnianie dwu elementów, np.:
- Podane wyrazy: gorzki - słodki to:
A. synonimy
B. antonimy

TYP ZADAŃ: WYBÓR SKALOWANY

ODMIANA ZADAŃ


1. Skala pewności, np.:
- Czy czas w tradycyjnej baśni da się określić?
A. tak
B. nie da się określić
C. prawdopodobnie tak
D. prawdopodobnie nie

2. Skala zastosowawcza, np.:
- Który z podanych wyrazów jest rzeczownikiem?
kubek, łyżka, jedzenie, picie, pije
A. każdy
B. żaden
C. niektóre

3. Skala porównawcza, np.:
- Liczba części mowy odmiennych w porównaniu z liczbą części mowy odmiennych jest:
A. większa
B. mniejsza
C. taka sama
D. nie da się porównać

Opracowanie: Alicja Krysztofiak

Wyświetleń: 10957


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.