AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bożena Nowicka, Mariola Olender
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Urządzenia techniczne używane w domu i bezpieczne z nich korzystanie - scenariusz zajęć zintegrowanych

- n +

Urządzenia techniczne używane w domu i bezpieczne z nich korzystanie

Nauczyciele nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Stawiskach ściśle ze sobą współpracują Wymieniając się pomysłami, spostrzeżeniami, podejmują się organizowania wspólnych imprez, uroczystości, a nawet prowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi, tzw. Lekcje koleżeńskie. Przykładem takiego spotkania są zajęcia otwarte dla nauczycieli kl. I-VI SP w Stawiskach i rodziców kl. Ib. Nauczycielki: Bożena Nowicka i Mariola Olender wspólnie przeprowadziły w tej klasie zajęcia zintegrowane na temat: Urządzenia techniczne używane w domu i bezpieczne z nich korzystanie. Scenariusz zajęć został opracowany na podstawie podręczników "Wesoła Szkoła". Zajęcia te należą do bloku tematycznego: Z techniką za pan brat.

Temat bloku: Z techniką za pan brat.

Zapis w dzienniku: Głośne czytanie przez nauczyciela wiersza "Pstryk".

Swobodne wypowiedzi na temat wiersza. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Łączenie obwodu elektrycznego - doświadczenie. Montaż latarki elektrycznej. Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego typu 9+n.Rozwiązywanie i układanie zdań tekstowych. Nazwy urządzeń i nazwy czynności. Czytanie ze zrozumieniem zdań o obsłudze odkurzacza i porządkowane i ich w kolejności. Obsługa miksera - wykonanie koktajlu.

Cele edukacyjne:

Po skończonych zajęciach uczeń potrafi:
- uważnie słuchać poleceń i informacji przekazywanych przez nauczyciela i kolegów
- rozpoznać i nazwać urządzenia techniczne używane w domu
- zna drogę prądu od elektrowni do domu
- potrafi zmontować latarkę z rozmontowanych elementów
- zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi
- umie dodawać z przekroczeniem progu dziesiątkowego

Ponadto w trakcie zajęć uczeń będzie doskonalił umiejętności:
- czytania ze zrozumieniem
- rozwiązywania i układania zadań tekstowych
- śpiewu i rytmu oraz zgodnej współpracy w grupie

Metody:

- rozmowa
- drama
- oglądowa (obserwacji)
- praktycznego działania

Formy:

- grupowa jednolita, indywidualna zróżnicowana

Środki dydaktyczne: zestawy obwodów (żarówka, przewody, włącznik, bateria) latarki, baterie okrągłe, karty pracy, rozsypanka wyrazowa i zdaniowa, opaski na głowę, "lizaki" w kolorze: czerwonym i zielonym, przepis na koktajl- na planszy, plansza ze schematem obwodu elektrycznego, produkty na koktajl, 4 czapki kucharskie i 4 fartuszki kucharskie, plansze do ewaluacji, urządzenia elektryczne: miksery, żelazko, odkurzacz, suszarka do włosów, telewizor, magnetofon, piosenka "Mój kolega komputer".

Miejsce zajęć: sala lekcyjna nr 1

Plan zajęć.

I. Powitanie (uczniowie siedzą na dywanie)

1. N - dzień dobry dzieci
Uczniowie wstają
2. Przywitanie gości piosenką "Wszyscy są witam was zaczynamy już czas". Jestem ja, jesteś ty raz dwa trzy.

II. Wstęp.

1. N - O czym będziemy mówić na dzisiejszych zajęciach dowiecie się, gdy wysłuchacie wiersza
2. N - recytuje wiersz "Pstryk"
N - Czy już domyślacie się o czym będą dzisiejsze zajęcia?
Dz. - O prądzie.
N - B. dobrze
N - Kto jest głównym bohaterem wiersza?
Dz. - Pstryczek
N - Jaką moc ma pstryczek?
D - Tajemną
N - Jak inaczej poeta nazywa pstryczek?
D - Ognik
N - Co należy zrobić, aby w sali zapaliło się światło?
Dz. - Włączyć pstryk (kontakt).
N - Gdzie występują jeszcze takie włączniki?
Dz. - Przy urządzeniach elektrycznych.

III. Podział na grupy.

N - Popatrzcie na swoje opaski: Co one przedstawiają?
U - suszarki, odkurzacze, żelazka, pralki.
N - A ogólnie jak je nazywamy?
Dz. Są to urządzenia elektryczne
N. - Usiądźcie przy stolikach na których znajduje się napis waszej opaski.

IV część lekcji

1) N - Powiedzieliście, że w kontakcie ukryty jest prąd, ale jak się tam dostał ? -
Pomoże Wam rozwiązać ten problem układanka obrazkowo-wyrazowa (zał. nr1- Wesoła szkoła cz.4,
zad. 2 i 3, karta pracy nr 13)
a) uczniowie pracują w grupach
- układają
- kleją
- odczytują
b) omówienie układanki: N - O czym dowiedzieliście się na podstawie układanki.
Ucz. Prąd powstaje w elektrowni. Przewodami płynie do domu.

2) N - Otwórzcie zeszyty i starannie zapiszcie te zdania.
Ucz. - piszą N - kontroluje staranność pisma

3) N - za chwilę wykonacie doświadczenie, podczas którego obserwować będziemy zjawisko powstawania światła.
Potrzebne nam będą różne przedmioty.
Zgromadziliśmy je w pudełka i popatrzcie czy umiecie je nazywać.

Ucz. - przedstawiają każdy przedmiot: bateria, przewody, żarówka, włącznik.

N - Waszym zdaniem jest tak połączyć wszystkie elementy, aby zaświeciła się żarówka.

N - Na tablicy znajduje się schemat który pomoże wam w łączeniu elementów.

N - wyjaśnia schemat.
Ucz. - łączą podane części obwodu
N - Grupie której uda się prawidłowo połączyć części (żarówka się zapali), wtedy daje nam sygnał oklaskami
Ucz. składają wszystkie elementy do pudełek

4) N - chcę wam opowiedzieć pewne zdarzenia, które mi się wczoraj przydarzyło.

Posłuchajcie: Wczoraj wieczorem w moim domu miałam awarię elektryczną - zabrakło światła i chciałam posłużyć się latarką. Zaczęłam włączać włącznik i latarka nie świeciła. Postanowiłam dzisiaj z Wami na lekcji sprawdzić: co było przyczyną, że żarówka nie chciała mi świecić. Spróbujcie prawidłowo połączyć baterie i sprawdźcie czy świecą żarówki w waszych latarkach

N - zamieniam Was w magików elektryków, może się Wam uda.
Ucz. - łączą elementy latarki
N - sprawdza (komu się udało)
N - a więc od czego zależy, aby żarówka zaświeciła?
Ucz. wszystkie elementy latarki muszą być sprawne i odpowiednio połączone.

5) Przerwa: Zabawy ruchowe.
N - Na sygnał "Prąd płynie" - maszerują jeden za drugim po obwodzie koła.
"Odkurzacz" - naśladują sprzątanie odkurzaczem
"Ciemno" - wkręcają żarówki
"Pralka" - naśladują ręczne pranie
"Żelazko" - naśladują prasowanie spodni (lewej nogawki, potem prawej nogawki)
(przeplatanie ćwiczeń)
N - ładnie pracowaliście, usiądźcie do ławek

V Zajęcia matematyczne

N - Teraz czekają Was niespodzianki matematyczne.
1. zadanie: Połączenie na karcie pracy działanie matematyczne z wynikiem.(zał.2- Wesoła
szkoła cz. 4, zad. 6, karta pracy nr 16)
2. Zadanie tekstowe o pralkach.(zał.3 - Wesoła szkoła, cz. 4, zad.2, karta pracy nr 16)
N - szczegółowo omawia z Ucz. treść zadań
3. zadanie (praca zróżnicowana) (zał.4 - Wesoła szkoła cz. 4, zad. 4, karta pracy nr 16)
a. gr. Ma ułożyć do ilustracji, treść zadania, pytanie i działanie.
b. Ułożyć odpowiedź i napisać rozwiązanie.
c. Napisać rozwiązanie i uzupełnić odpowiedź.

Zabawa muzyczno-ruchowa z piosenką "Mój kolega komputer" (kaseta nr3 "Wesoła szkoła" kl.I).

N - piękna piosenka zachęciła Was do dalszej pracy.

Na stoliku czekają karty pracy.(zał 5 - Wesoła szkoła cz. 4, zad. 1, karta pracy nr 17). Co mamy teraz wykonać? Przeczytajcie cicho polecenie
N - kto odczyta nam polecenie głośno?
Ucz. - (Jeden uczeń odczytuje polecenie): Uzupełnić tabelkę wyrazami z ramki.
Ucz. - wykonują zadanie.
N - sprawdza

Po skończonej pracy głośne odczytanie przez wybranych uczniów.

N - usiądźcie prosto i bacznie nas obserwujcie, ponieważ postaramy się przedstawić Wam sposoby bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi.
Jeśli któraś z pań popełni błąd, wy podnosicie lizak czerwony. Jeśli czynność wykona dobrze podnosicie lizak zielony.

N - demonstracja obsługi
- suszarki (N - mokrymi rękoma włącza przewód)
- ucz. - podnoszą lizak czerwony i wołają źle!
- N wtyczkę wyciąga za przewód
- ucz. podnoszą lizak czerwony, wołają źle!
- Odkurzacz - włącza prawidłowo
- - ucz. podnoszą - lizak zielony i wołają tak
- odkurzacz wyłącza za wtyczkę i trzyma drugą ręką.
- Ucz. - pokazują lizak zielony

N - pięknie reagowałyście na nasze błędy, ale powiedzcie mi:
Dlaczego musimy zachować ostrożność przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych?
Ucz. Aby nie poraził nas prąd. Jeśli nie będziemy uważać możemy stracić życie.
N - spróbuję sprawdzić się: czy dobrze zrozumieliście naszą demonstracje.
Wykonajcie następną kartę pracy.(zał. 6 - Wesoła szkoła cz. 4. zad. 2, karta pracy nr 17) O czym mówi polecenie?
Ucz. odczytuje: Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności wykonywanych czynności przy obsłudze odkurzacza.
Ucz. - wykonują zadanie. Po wykonaniu - odczytują.
N - Teraz każdy z Was otrzyma zadanie do wykonania w domu. Jest to krzyżówka (zał. 7 - Wesoła
szkoła cz. 4, zad. 3, karta pracy nr 17), z której dowiecie się: Jakie urządzenie elektryczne używamy do prania?
N - rozdaje kartę do rozwiązania w domu.

Ewaluacja zajęć.

N - na tablicy macie żarówki różnej mocy: 100 W, 75 W, 60 W, 40 W, 25 W.
Przyjrzyjcie się im dokładnie i spróbujcie przyporządkować swoją aktywność na dzisiejszych zajęciach.
Ucz. podchodzą kolejno grupami i przyklejają czerwone znaczki na żarówkach.
N - stwierdzam, że dzisiaj wszyscy pięknie pracowaliście, a więc na koniec zajęć czeka Was niespodzianka

Prosimy 4 dziewczynki (zakładamy czapki kucharskie i fartuszki)
N - wyjaśnia zadanie do wykonania.
Waszym zadaniem jest wykonać mikserem koktajl wg przepisu babuni. (przepis macie na tablicy)
Ucz. wykonują koktajl z kefiru i dżemu truskawkowego.
N - zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy.
Ucz. - pozostali obserwują czy kucharze wykonują prawidłowo swoje zadania.
N - dziękuje "kucharzom" (zdjęcie czapek i fartuszków), zaprasza "kelnerów" i prosi, aby na tacach roznieśli koktajl do degustacji gościom i uczniom.

Zakończenie zajęć: smakowanie koktajlu. Podziękowanie wszystkim za przybycie.

Opracowanie: Mariola Olender, Bożena Nowicka - nauczycielki nauczania zintegrowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6926


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.