AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Turek
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Całodniowa wycieczka do lasu z udziałem leśniczego i rodziców - scenariusz zajęć w klasie III

- n +

Jesienne dary lasu

Scenariusz zajęć w klasie III - Całodniowa wycieczka do lasu


KRĄG TEMATYCZNY: Obrazy jesieni

CELE:

Uczeń
- zna i przestrzega ustalonych umów, zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w czasie wycieczki i pobytu w lesie
- wykorzystuje różne źródła wiedzy, prowadząc obserwacje przyrodnicze i rozpoznając zwierzęta, rośliny w lesie
- samodzielnie sporządza krótkie notatki o swoich obserwacjach, robi zdjęcia
- zna i rozpoznaje warstwy lasu i roślinność
- rozpoznaje wybrane grzyby wie, które z nich są jadalne, a które trujące
- zna budowę grzybów
- zbiera okazy przyrodnicze i inne dary lasu, nie niszcząc przyrody
- bawi się, aktywnie wypoczywa na świeżym powietrzu, czerpie z niego radość
- kształtuje świadomość ekologiczną rozumianą jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem

METODY: praktyczna obserwacja, ćwiczenia, rozmowa, ćwiczenia dramowe, gry dydaktyczne, zabawy

FORMY: indywidualna, grupowa, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: miara krawiecka, notatniki, karty obserwatora, ołówki, zagadki, quiz- "Czy jesteś Leśnym Skrzatem?" lupy, lornetki, aparat fotograficzny, kartoniki z nazwami roślin

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Ustalenie miejsca i celu wycieczki:
- obserwacja lasu, roślin i zwierząt
- gromadzenie materiału przyrodniczego
- odpoczynek i zabawa na świeżym powietrzu
2. Przypomnienie zasad zachowania się podczas podróży
3. Wyjazd- podczas podróży czytanie dzieciom zagadek: co możemy zobaczyć w lesie?
4. Zachęcenie do prowadzenia przez dzieci obserwacji i notowania, ponieważ na zakończenie będą mieli za zadanie wypełnić kartę obserwatora
5. W lesie dzieci witają pana leśniczego, następnie siadają w kręgu, nauczyciel czyta wiersz pt. "Wycieczka"
- Omówienie zasad zachowania się w lesie na podstawie wiersza oraz przypomnienie innych zakazów
6. Spacer po lesie, w trakcie którego leśniczy opowiada o bogactwie lasu
- rozpoznawanie drzew i krzewów po liściach, owocach i korze - nazywanie ich
- obserwowanie drzew- wyznaczanie kierunków świata (mech na korze od strony północnej)
- zbieranie materiału przyrodniczego: liście, żołędzie, kasztany, jarzębina, szyszki, kora, mech (widłak pod ochroną)
- wykonanie zdjęć wybranych okazów przyrodniczych
7. Obserwacja wycinki leśnej- rozmowa z leśniczym
8. Rozmowa w kręgu na temat zgromadzonego materiału
- segregowanie materiału przyrodniczego- posługiwanie się nazwami: owoce, nasiona, korzenie, liście, gałęzie
9. Losowanie kartoników z nazwami roślin (kartoników jest tyle ile dzieci)
- odczytanie nazw, podział na rośliny iglaste i liściaste
- wyszukiwanie tych drzew, mierzenie obwodu pnia
10. Obserwowanie warstwowej budowy lasu
- dzieci kładą się na brzuchu, ręką robią daszek nad oczami; mówią co widzą: trawę, liście, szyszki, paprocie, krzewinki itp.
- dzieci klękają; co widzą: to co poprzednio oraz krzewy, młode drzewa, pnie drzew
- dzieci wstają; co widzą: to co poprzednio oraz korony drzew
Podanie dzieciom nazw: runo, podszyt, korony drzew.
Zwrócenie uwagi, że rośliny w poszczególnych warstwach są ściśle ze sobą związane, to co spadnie z górnych warstw, tworzy runo i ściółkę Omówienie roli ściółki.
11. Spacer po lesie- poszukiwanie grzybów (atlas grzybów)
12. Rozpoznawanie odgłosów lasu
13. Gry i zabawy sportowe
- rzucanie szyszkami do celu
- berek drewniany
- sięgnij do gałęzi
- przejście po ściętym pniu
14. Ćwiczenia dramowe:
wyraź miną, gestem, co czuje drzewo, gdy ktoś niszczy jego gałęzie, korę
Granie ról- odgrywanie przez dzieci krótkich scenek, historyjek, które mogły się zdarzyć np. grzybobranie, spotkanie z sarenką
15. Wypełnienie karty obserwatora
16.
Quiz- Czy jesteś Leśnym Skrzatem?
17. Piknik - wspólnie z rodzicami i leśniczym (ognisko, pieczenie kiełbasek, śpiewanie piosenek, słuchanie leśnych opowieści)
18. Podsumowanie dnia
- po czym poznasz, że w lesie zagościła jesień?
- Co to znaczy, że las ma warstwową budowę?
- W jaki sposób wyznaczysz w lesie kierunki świata?
- Jakich mieszkańców lasu zobaczyłeś lub usłyszałeś?
- Jakie grzyby zebrałeś?
- Rozejrzyj się i powiedz, co myśli o nas las?

QUIZ "CZY JESTEŚ LEŚNYM SKRZATEM?"

1. Będąc w lesie:
A. słuchasz radia nastawionego na cały regulator
B. wsłuchujesz się w głosy przyrody
C. wreszcie możesz głośno pokrzyczeć

2. Na wycieczce zbędne opakowania:
A. zabierasz ze sobą, aby wyrzucić do śmietnika
B. mocno zgniatasz i wyrzucasz w trawę
C. wrzucasz do pustej dziupli

3. Zbierając grzyby:
A. wyrywasz je razem z grzybnią
B. obcinasz trzon tuż przy ziemi
C. rozdeptujesz muchomory, bo są trujące

4. Napotykasz mrowisko:
A. rozgrzebujesz je, chcąc dowiedzieć się, jak wygląda dom mrówek
B. obchodzisz je, starając się niczego nie zniszczyć
C. wkładasz kij w mrowisko

5. Zamierzasz rozpalić ognisko w oznaczonym miejscu na parkingu:
A. obłamujesz gałęzie z najbliższych drzew
B. czekasz, aż tata zetnie jakieś drzewo
C. zbierasz połamane gałęzie- tzw. Chrust

6. Na dróżce spotykasz idącego żuczka:
A. wkładasz go do pudełka od zapałek i zabierasz do domu
B. omijasz go, przypatrując się jak zwierzątko żwawo maszeruje
C. rozdeptujesz je nogą, bo stanął ci na drodze

7. Widzisz na gałęzi ptaszka:
A. płoszysz go rzuconą szyszką, niech nie mąci ciszy
B. próbujesz śpiewać głośniej od niego
C. wsłuchujesz się w śpiew małego solisty

8. Napotykasz piękny "dywan" zawilców:
A. zrywasz kwiatki i przyozdabiasz swój pokój
B. patrzysz i podziwiasz jak pięknie wyglądają
C. robisz bukieciki i obdarowujesz swoje koleżanki

9. Wypiłeś coca-colę, szklaną butelkę:
A. chowasz pod mchem
B. zostawiasz na polance
C. zabierasz ze sobą

10. Na wycieczkę do lasu jedziesz z rodzicami własnym samochodem:
A. wjeżdżacie samochodem głęboko w las
B. zostawiacie samochód na wyznaczonym parkingu
C. zostawiacie samochód na polance

11. Chcąc upamiętnić pobyt na wycieczce:
A. robisz pamiątkową fotografię
B. wycinasz swoje inicjały na korze drzew
C. wypisujesz sprayem swoje imię na zabudowaniach parkingu

Jeżeli uzyskałeś 11 - 10 pkt. GRATULUJĘ! Jesteś prawdziwym Leśnym Skrzatem. Potrafisz w pełni docenić piękno otaczającego świata.

Jeżeli uzyskałeś od 9 - 7 pkt., możesz być z siebie zadowolony. Jednak, aby zasłużyć na miano Leśnego Skrzata, musisz baczniej przyglądać się otaczającej przyrodzie i być wobec niej przyjaznym.

Jeżeli uzyskałeś 6 - 0 pkt., niewiele łączy cię z osobą Leśnego Skrzata. Nie dostrzegasz piękna i bogactwa przyrody, postępujesz niezgodnie z prawami natury. Ale nic straconego. Wszystko przed tobą. Zastanów się, co dobrego możesz uczynić dla swojego środowiska. Zacznij od dziś. POWODZENIA.

LEŚNE ZAGADKI


Pełno nas w całym lesie, każda coś dźwiga, niesie.
I dajemy przykład wspólnej pracy i zgody.
...................................................

Czerwony kapturek w lesie zamieszkuje kto go spróbuje,
potem długo choruje.
...................................................

Czerwone, pachnące, dojrzewają w lesie
pójdziesz po nie w czerwcu, pełen dzban przyniesiesz.
..................................................

Czarnooka, zgrabna i piękna, puszcz ozdobą jest ta panienka.
.................................................

Ani latem ani wiosną nie zabraknie igieł.
Także zimą i jesienią igły się zielenią. Co to za drzewo?
...............................................

Na jabłoni rosną jabłka, a na gruszy gruszki.
A co rośnie na sośnie, sam odgadnąć musisz.
..............................................

Pełza w ogrodzie i w lesie, domek swój na plecach niesie.
..............................................

Mieszka wśród lasu, orzeszki zjada, w dziupli na zimę zapasy składa.
.............................................

Jakie zwierzę z bajek, ma takie zwyczaje, że chce połknąć wnuczkę więc babcię udaje.
............................................

Kwitną gdy z wakacji wracamy do szkoły, a cały las staje się wtedy liliowy. ..............................................

Widzisz ją z daleka, kiedy idziesz borem,
a poznajesz po tym, że ma białą korę.
..............................................

Gdy jest stary, pień ma gruby.
Dzik nasiona jego lubi.
.............................................

Takich wspaniałych koron, nawet królowie nie mają.
Bo w tych złotych królewskich, ptaszki nie śpiewają.
................................................

Do niej daje nurka wiewiórka.
..............................................

Te zwierzęta jak pługami, przeorały las ryjkami.
..............................................

Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta,
a tylko kukułka o tym nie pamięta.
..............................................

Na jednej nóżce stoi w lesie.
W koszyku go do domu niesiesz.
...............................................

Jakie drzewa się zielenią w lesie zimą i jesienią?
...............................................

Te igły, choć zużyte, nie idą na złom,
bo mrówki pracowite, zbudują z nich dom.
...............................................

Czarne koraliki znalezione w lesie, zebrał Jaś do dzbanka i do domu niesie.
............................................

Na baczność w szpilkowej zbroi, na straży lasu on stoi.
Igiełki ostre nastawia, czarne jagódki ochrania.
............................................

Na jakim drzewie jesienią koraliki się czerwienią?
...........................................

Kolczasty zwierzaczek ma z igieł kubraczek.
Latem dreptał po borze, teraz śpi w leśnej norze.
............................................

Soczyste, fioletowe, słoneczkiem złocone.
Przynieśli je z lasu, na zimę zrobią smażone.
Rosły na krzaczkach małych, były podobne do malin.
.............................................

Ma w swojej koronie, chyba dla igraszki, przedziwne nasiona, skrzydlate jak ptaszki.
.............................................

Co to jest? Nie drzewo, lecz roślina, gałęzie od ziemi rozpina.
.............................................

Kto chce doczekać pociechy?
Kto chce jeść moje orzechy?
Niech mnie nie łamie, nie zgina.
O to was prosi..............................................

Miękkie igliwie gubi w jesieni.
Na wiosnę znowu się zazieleni.
.............................................

Kto las kocha i zwierzątkom dobrze życzy- ten pracować będzie w lesie jako pan ...............................................

Włodzimierz Scisłowski

"WYCIECZKA"

Był las, proszę was-
i do tego lasu
dla zabicia czasu
przyszło młodzieńców dziewięciu.
Pierwszy- wyrzeźbił nożem
swoje nazwisko w korze.
Drugi- gdy tylko przybył,
skopał niewinne grzyby.
Trzeci- wesołość rozniecił,
bo porozrzucał śmieci.
Czwarty wrzeszczał jak goryl,
echo gra do tej pory.
Piąty - z wiatrówką w dłoni
zaczął wiewiórkę gonić.
Szósty- tak się rozgniewał,
że tłukł butelki o drzewa.
Siódmy w zabawy szczycie
podpalił leśne poszycie.
Wreszcie dwaj pozostali
gałęzie łamali.
A las,
proszę was,
westchnął sobie żałośnie.
- Ja wyrosłem pięknie!
Ale co z nich wyrośnie?
 

Opracowanie: mgr Elżbieta Turek
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Luboczy

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8800


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.