Katalog

Alina Józefowicz
Różne, Konkursy

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o AIDS dla uczniów szkół gimnazjalnych

- n +

"Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o AIDS" dla uczniów szkół gimnazjalnych

Jestem nauczycielem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gorzowie Wlkp. i od 1995r. opiekunem szkolnego koła PCK.

Od kilku lat systematycznie włączamy się 1 grudnia w obchody Światowego Dnia AIDS, które niesie przesłanie współczucia, nadziei i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS na całym świecie. W tym roku dzień ten obchodziliśmy pod hasłem "ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM".

We współpracy z Sekcją Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej zorganizowaliśmy I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o AIDS dla uczniów szkół gimnazjalnych w naszym mieście, w którym udział wzięło 12 gorzowskich gimnazjów. Nasz pomysł został dobrze odebrany nie tylko przez uczestników spotkania, ale także przez zaproszonych gości - kierownika Biura ZR PCK, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przedstawiciela Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przedstawiciela Rady Miasta, a także lokalne media. Komisja konkursowa wysoko oceniła wiedzę uczestników z zakresu problematyki wirusa HIV i choroby AIDS oraz umiejętności promowanych wśród młodzieży asertywnych postaw.

Przeprowadzony konkurs pozwolił na skuteczne zrealizowanie zamierzonych celów.
Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień działania wirusa HIV, przebiegu zakażenia, zachowań bezpiecznych i ryzykownych. Prezentacja scenek pt. "Jak odmawiać?" pozwala sądzić, że młodzież ma poczucie dużej odpowiedzialności za własne zdrowie, wykazuje akceptację i empatię wobec chorych i zakażonych oraz chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Konkurs przyczynił się też do nabywania większych umiejętności wyrażania własnych uczuć, sądów i prawidłowej komunikacji, a także zintegrował młodzież gimnazjalną naszego miasta. Biorąc pod uwagę efekty uzyskane podczas realizacji zadań konkursowych, uważam, że jest to metoda pracy, którą warto stosować w edukacji młodzieży.
Być może projekt konkursu i moje spostrzeżenia zainteresują nauczycieli, zwłaszcza opiekunów szkolnych kół PCK.

Cele konkursu:

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu:
- znaczenia terminów HIV i AIDS
- działania wirusa HIV
- przebiegu zakażenia (fazy, objawy, choroby oportunistyczne)
- dróg zakażenia
- form bezpiecznych kontaktów z zakażonymi
- zachowań ryzykownych i zachowań bezpiecznych

Promowanie postaw:
- szacunku wobec innych
- przeciwdziałania uzależnieniom
- poznania wartości małżeństwa i rodziny
- odpowiedzialności za własne życie
- odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich
- akceptacji i empatii wobec chorych i zakażonych
- współczucia i chęci niesienia pomocy potrzebującym

Kształtowanie umiejętności:
- asertywnych zachowań
- samodzielnego podejmowania decyzji
- prawidłowej komunikacji
- wyrażania własnych uczuć, sądów i opinii
- wykorzystanie zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji

Przebieg konkursu i zadania:

W konkursie udział wzięły 6-cio osobowe reprezentacje szkół, które zostały wyłonione w drodze eliminacji szkolnych. Drużyna podzielona była na 2 zespoły trzyosobowe do poszczególnych konkurencji, które oceniała komisja konkursowa (w składzie zaproszeni goście).

Zadanie 1:
Test - trzyosobowe zespoły rozwiązywały test wyboru, 25 pytań, jedna odpowiedź prawidłowa, czas rozwiązywania 20 minut. Pytania obejmowały wiadomości z zakresu problematyki HIV/AIDS.
A oto test:

1.HIV jest:
a. chorobą
b. nazwą organizacji międzynarodowej zbierającej fundusze na leczenie chorych na AIDS
c. skrótem nazwy ludzkiego wirusa upośledzenia odporności
d. nowym gatunkiem rośliny występującej w Azji

2.Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
a. HIV szybko ginie poza organizmem człowieka
b. HIV jest przenoszony przez komary
c. HIV nie powoduje negatywnych zmian w układzie immunologicznym człowieka
d. HIV w większości przypadków nie powoduje choroby AIDS

3.Wirus HIV zawiera w swoim rdzeniu:
a. nić RNA
b. nić DNA
c. dwie nici RNA
d. nie ma kwasów nukleinowych

4.Pierwszy przypadek zachorowania na AIDS stwierdzono:
a. w USA
b. w Niemczech
c. we Francji
d. w Holandii

5.HIV jest przenoszony do organizmu człowieka:
a. przez komary i inne owady
b. tylko drogą płciową
c. tylko przez zakażoną krew
d. głównie drogą płciową i przez zakażoną krew

6.Obecnie według szacunków ONZ największa liczba chorych na AIDS znajduje się:
a. w Afryce
b. w Ameryce Północnej
c. w Ameryce Południowej
d. w Europie

7.Czy wykryto już skuteczną szczepionkę przeciwko AIDS:
a. tak, odkryto ją w 2000 roku
b. tak, ale nie jest ona ogólnie dostępna w aptekach
c. nie, nie istnieje taka szczepionka
d. tak odkryto ją w tym roku i została już zaszczepiona grupa ochotników

8.Matka zakażona HIV:
a. będąc w ciąży nie może zakazić swojego dziecka
b. z pewnością zakazi swoje dziecko podczas codziennej kąpieli dziecka
c. może zakazić swoje dziecko tylko podczas porodu
d. może zakazić dziecko przed, w czasie porodu, podczas karmienia piersią

9.HIV wykryto:
a. na początku lat 60 - tych
b. w latach 70 - tych
c. w latach 80 - tych
d. w latach 90 - tych

10.Człowiek chory na AIDS:
a. umiera w ciągu 78 godzin od momentu zakażenia się wirusem
b. umiera w ciągu roku od momentu zakażenia się wirusem
c. umiera w 2 lata po zakażeniu się wirusem
d. może żyć wiele lat, a umiera z powodu chorób wynikających z upośledzenia odporności

11.HIV nie przenosi się:
a. poprzez stosunki seksualne
b. przez ślinę, pot, łzy
c. od zakażonej matki na dziecko przed, w czasie porodu i karmienia piersią
d. przez zakażone igły i strzykawki

12.W jakim czasie od momentu zakażenia pojawiają się we krwi przeciwciała anty HIV?
a. na 2 dzień
b. po 7 dniach
c. od 3 do 12 tygodni
d. nigdy się nie pojawią

13.AIDS jest angielskim skrótem nazwy choroby. Skrót tłumaczy się na język polski jako:
a. wirus zapalenia żółtaczki typu B
b. wirusowe zapalenie wątroby typu A
c. zespół nabytego upośledzenia odporności
d. choroba układu krążenia

14.Co to jest "okienko serologiczne"?
a. okres pomiędzy wniknięciem HIV do organizmu a wytworzeniem przeciwciał anty HIV
b. okres pomiędzy wniknięciem HIV do organizmu a rozwinięciem się choroby AIDS
c. okres pomiędzy wniknięciem HIV do organizmu a rozpoczęciem przez wirus procesu transkrypcji
d. okres pomiędzy wniknięciem HIV do organizmu a zniszczeniem pierwszej komórki właściciela

15.HIV mogą się zakazić:
a. tylko osoby o obniżonej odporności organizmu
b. ludzie niezależnie od rasy i wieku
c. osoby po 60. roku życia, ze względu na zmniejszoną odporność w tym wieku
d. kobiety w ciąży i dzieci

16.HIV niszczy w organizmie człowieka:
a. granulocyty kwasochłonne
b. limfocyty T pomocnicze
c. erytrocyty
d. wszystkie komórki krwi

17. HIV nie można się zakazić:
a. pływając w tym samym basenie, co osoba zakażona
b. przez zawieranie braterstwa krwi
c. przez zakłucie igłą zanieczyszczoną krwią
d. przez podanie dożylne narkotyku tym samym sprzętem u kilku osób

18.Na koniec 2002 roku liczba osób żyjących z HIV/AIDS na świecie sięgała:
a. 1 milion
b. ponad 5 milionów
c. ponad 20 milionów
d. ponad 40 milionów

19.HIV:
a. nie powoduje negatywnych zmian w organizmie człowieka
b. powoduje upośledzenie układu odpornościowego człowieka
c. po wniknięciu do organizmu powoduje zatrzymanie akcji serca
d. po wniknięciu do organizmu powoduje wzmocnienie odporności organizmu

20.Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV jest:
a. różowa kokardka
b. czerwone serduszko
c. czerwona kokardka
d. różowe serduszko

21.Co to znaczy, że osoba jest "seronegatywna"?
a. osoba, u której nie stwierdza się we krwi obecności przeciwciał anty HIV
b. osoba, u której wykryto zakażenie wirusem HIV
c. osoba, która choruje na AIDS
d. osoba, która jest w fazie utajonej choroby AIDS

22.Człowiek zakażony HIV:
a. może być dawcą wszystkich narządów oprócz krwi
b. może być dawcą tylko wątroby
c. nie może być dawcą żadnych narządów i tkanek
d. nie może być dawcą szpiku i krwi

23.Wirus HIV ginie w temperaturze:
a. w 30 stopniach Celsjusza
b. powyżej 56 stopni Celsjusza
c. w 40 stopniach Celsjusza
d. w 100 stopniach Celsjusza

24.Test wykrywający zakażenie HIV zalecany jest:
a. u rodziców zakażonych HIV
b. u osób często zmieniających partnerów seksualnych
c. u osób powracających z krajów europejskich
d. u osób często podróżujących samolotem

25.Nowotwory charakterystyczne dla AIDS to:
a. mięsak Kaposiego
b. rak jelita grubego
c. rak gruczołu krokowego
d. czerniak skóry

Zadanie 2:
Zadanie praktyczne - polegało na posegregowaniu przedstawionych na rysunkach zachowań, na całkowicie bezpieczne i zachowania niosące ryzyko zakażenia się wirusem HIV.
Czas rozwiązania zadania 10 minut, zespół 3-osobowy. /załącznik/

Zadanie 3:
Odpowiedzi na pytania - drużyny losowały numer pytania, na które (po wspólnym zastanowieniu się) odpowiadał przedstawiciel drużyny.

A oto pytania:

1. Czy zakażenia wirusem HIV i AIDS mogą być leczone?
2. Podaj pełną polską nazwę AIDS?
3. Jak można pomóc osobie chorej na AIDS?
4. Czym charakteryzuje się pełnoobjawowy AIDS?
5. Wymień wydzieliny, w których stwierdzono obecność wirusa HIV?
6. Co to jest HIV?
7. Czy wizyta u dentysty niesie ze sobą ryzyko zakażenia się HIV?
8. Co się dzieje, gdy wirus HIV dostanie się do krwioobiegu?
9. Wymień przynajmniej 3 zachowania ryzykowne?
10. Jak udzielić pierwszej pomocy w kontaktach z krwią?
11. Gdzie może zwrócić się osoba podejrzewająca, że mogła zakazić się HIV?
12. Jak można zakazić się HIV?
13. Jak można upewnić się, że nie jest się zakażonym HIV?
14. Czy może dojść do zakażenia w gabinecie fryzjerskim i kosmetycznym?
15. Czy bycie dawcą krwi jest bezpieczne? Odpowiedź uzasadnij.
16. Czy u każdego nosiciela HIV rozwija się AIDS? Odpowiedź uzasadnij.
17. C może powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa HIV?
18. Co dzieje się z wirusem HIV poza organizmem ludzkim?
19. Wymień nowotwory charakterystyczne dla AIDS?
20. Wymień zakażenia oportunistyczne w AIDS?

Zadanie 4:
Słowniczek AIDS - przedstawiciel drużyny wybierał numer pytania, pod którym ukryte było pojęcie (termin) związany z problematyką HIV/AIDS. Po wspólnym zastanowieniu się odpowiadał reprezentant drużyny.

Pojęcia:
1. Leukocyty 2. Limfocyty 3. Węzeł chłonny
4. Przeciwciała 5. Antygen 6. Test HIV (+)
7. Upośledzenie odporności 8. Test HIV(-) 9. Okienko serologiczne
10.Epidemia 11.Mięsak Kaposiego 12. Pandemia


Zadanie 5:
Prezentacja scenek pt. "Jak odmawiać?", których celem było poznanie sposobów odmawiania w sytuacjach różnych zagrożeń oraz kształtowanie wśród młodzieży postaw asertywnych. Scenki prezentowały 3-osobowe zespoły, czas prezentacji - 3 minuty.

Zadanie 6:
Ocena przygotowanych wcześniej przez drużyny gazetek ściennych pt. "HIV i AIDS to także
Twój problem". Gazetki wykonano dowolną techniką, format A1.

Opracowanie: Alina Józefowicz

Wyświetleń: 8276


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.