Katalog

Ewa Skubis
Język polski, Różne

Kinezjologia Edukacyjna w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania.

- n +

Tytuł

Kinezjologia Edukacyjna w terapii dzieci
ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania.


          W 1960 r. Paul Denison, amerykański pedagog opracował metodę mającą na celu zintegrowanie pracy mózgu. Wg twórcy metody, wiele problemów intelektualnych i emocjonalnych w życiu człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku integracji między nimi.
          Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja
prawej i lewej półkuli mózgowej. Bowiem mózg jest narządem symetrycznym - każda półkula ma inne zadania. Prawa półkula mózgu jest to półkula odpowiedzialna za uczucia, prawdziwe wielowymiarowe uczenie się, ogólny ogląd, percepcję przestrzeni, pamięć długotrwałą, intencje - czyli jest ona twórcza, emocjonalna, postrzegająca całość. Lewa półkula mózgowa odpowiada zaś za: myśli, analizę, przypisywanie faktów, widzenie szczegółów, percepcję czasu, kontrolę nad słowem, porozumiewanie się werbalne, pamięć krótką - czyli jest ona logiczna i postrzega poszczególne elementy.
          Dzięki harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych dzieci jak i dorośli z łatwością przyswajają sobie nową wiedzę, umiejętności. Brak równowagi między pracą obu półkul mózgowych wg Denisona, prowadzi do powstawania różnego rodzaju zakłóceń. Dziecko może mieć problemy np.: w nauce czytania i pisania, z koncentracją uwagi, wyrażaniem własnych emocji.
          Paul Denison twierdzi że powstałe zaburzenia -"blokady", można zlikwidować poprzez ruch. Proponuje on ćwiczenia bardzo łatwe i bezpieczne, które wykonywane pod kierunkiem terapeuty prowadzą do integracji obu półkul mózgu, czego efektem może być np.: płynne czytanie.
          Działania kinezjologii edukacyjnej powodują natychmiastowe i długotrwałe zmiany, poprzez rzeczywiste budowanie powiązań nerwowych w obrębie mózgu i ciała. Dzięki czemu uczenie przebiega szybciej, efektywniej i bezstresowo.
          W swej pracy z dziećmi mającymi specyficzne trudności w nauce czytania, obok tradycyjnych metod terapii pedagogicznej, wykorzystuję ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej.
          W zakresie reedukacji czytania stosuję m.in. następujące grupy ćwiczeń:

Na płynne czytanie:

1. Punkty na myślenie - ćwiczenie to wzmaga jasność umysłu, ułatwia płynne czytanie,
2. Ruchy naprzemienne - ułatwiające proces uczenia się,
3. Leniwe ósemki - ćwiczenie to stanowi znaczną pomoc w reedukacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, poprawia płynność czytania, zapamiętywania, słuchania i myślenia jednocześnie.

Głośne czytanie ze zrozumieniem:

1. Ruchy naprzemienne.
2. Krążenie szyją - ćwiczenie to, poprzez wydłużenie mięśni w obrębie barków i szyi, odblokowuje przepływ krwi do mózgu, co pomaga w głośnym czytaniu.
3. Oddychanie przeponowe - ćwiczenie to zwiększa pojemność płuc, poprawia dotlenienie organizmu, co wpływa korzystnie na głos w czasie czytania.
4. Kołyska - wykonywanie tego ćwiczenia wzmaga aktywność obu półkul mózgowych ułatwiając głośne czytanie

Ćwiczenia na przesuwanie wzrokiem po kolumnach

1. Punkty ziemi - jest to ćwiczenie na energię receptywną. Łączy się w ten sposób punkty początkowy i końcowy meridianu centralnego. Ćwiczenie to poprawia akumulację wzroku, koncentrację wzroku na przedmiotach, ułatwia odwzorowywanie i uczenie się.
2. Punkty przestrzeni - jest to ćwiczenie na energię ekspresyjną. Pomaga rozluźnić się i uspokoić przed sprawdzianami, czytaniem.
3. Punkty równowagi - ćwiczenie to ułatwia koncentrację uwagi, myślenie skojarzeniowe. Poprawia umiejętności uczenia się.

W celu usprawnienia odpowiedzi z czytanego tekstu stosuję następującą grupę ćwiczeń:

1. Pompowanie piętą - wykonywanie tego ćwiczenia sprawia, że zwalnia się napięcie w miejscach gdzie najwcześniej objawia się stres (tył podudzia od ścięgna Achillesa do mięsna podkolanowego), to przywraca ruchy kręgosłupa, przemieszczanie płynu mózgowo - rdzeniowego. Poprawia koncentrację uwagi, umiejętność wypowiadania się.
2. Zginanie stopy - ćwiczenie to włącza lewą półkulę mózgową, odpowiedzialną za mowę. Rozluźnia mięśnie, których blokada powoduje trudności z mową - zmniejsza kłopoty językowe. Poprawia pamięć, koncentrację uwagi. Ułatwia rozumienie i relacjonowanie tekstu przeczytanego.
Systematyczne stosowanie w/w ćwiczeń z dziećmi o specyficznych trudnościach w nauce czytania przynosi dzieciom duże korzyści. Zwiększa u nich umiejętność uczenia się, rozwija zablokowane funkcje. Dzieci zaczynają wierzyć we własne możliwości.


Ewa Skubis
Absolwentka warsztatów
Kinezjologii Edukacyjnej
I i II stopnia


Wyświetleń: 1665


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.