Katalog

Lidia Kasińska
Technika, Scenariusze

Scenariusz zajęć przeprowadzonych metodą projektów

- n +

Projekt koncepcyjny domku letniskowego przeznaczonego dla 4-osobowej rodziny nawiązującego swą formą do architektury regionalnej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW

I METRYCZKA

Przedmiot: projektowanie

Typ szkoły: Technikum Budowlane

Klasa: czwarta (przy cyklu 5-letnim) trzecia (przy cyklu 4-letnim)

Czas realizacji tematu: 30 godzin lekcyjnych

II CELE ZAJĘĆ
-uczeń uczy się zdobywać informacje i materiały, które będą mu potrzebne przy wykonywaniu projektu
-w trakcie projektowania uczeń stara się wykorzystywać wiadomości, które nabył z zakresu innych przedmiotów takich jak: budownictwo z technologią i konstrukcje budowlane
-uczeń samodzielnie podejmuje decyzje i rozwiązuje problemy na które natknie się w trakcie realizacji zadania projektowego
-uczeń potrafi przedstawić swoje rozwiązania w projekcie poprawnym merytorycznie i w miarę możliwości efektownym graficznie

III METODA KSZTAŁCENIA
Metoda projektów realizowanych samodzielnie lub w grupach dwuosobowych

IV WIADOMOŚCI WSTĘPNE KTÓRE UCZEŃ MUSI POSIADAĆ
- znajomość zasad wykonywania i wymiarowania rysunków architektoniczno-budowlanych
- znajomość zasad wykonywania dokumentacji architektoniczno-budowlanej
- znajomość zasad projektowania budynków mieszkalnych
- znajomość przepisów dotyczących projektowania budynków mieszkalnych

V ZAKRES I FORMA PROJEKTU
- projekt powinien być sporządzony techniką trwałą (wykreślony lub wydrukowany jeśli uczeń używał programu komputerowego), spięty w formie dokumentacji o formacie A4
- rysunki winny być wykonane w skali 1:50
- projekt powinien zawierać: stronę tytułową; aksonometrię lub perspektywę budynku; krótki opis programu użytkowego, proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, oraz sposób nawiązania do architektury regionalnej
rzuty budynku; przekrój; elewacje.

VI OCENA PROJEKTU
Za pracę w trakcie procesu projektowania i za sam projekt uczniowie otrzymują kilka ocen.
Na ocenę za przegląd I i przegląd II wpływ mają przede wszystkim: systematyczność i pilność ucznia, jego zaangażowanie w pracę w czasie lekcji oraz umiejętność pokonywania trudności.

Za końcowy projekt uczeń otrzymuje cztery oceny, które odzwierciedlają rozwiązania w zakresie funkcji, konstrukcji, formy budynku, a także graficzny sposób jego przedstawienia.
Na oceny te wpływ mają przede wszystkim: umiejętności praktyczne ucznia; oryginalność i innowacyjność rozwiązań; dostosowanie się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących projektowania; staranność wykonania i estetyka.

VII ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Faza 1
- omówienie tematu, zakresu i formy projektu
- omówienie zasad oceniania
- pokaz przykładowych projektów
- zbieranie przez uczniów informacji pomocnych w procesie projektowania. Wskazane jest korzystanie z miesięcznika Murator i jego wydań specjalnych dotyczących domków letniskowych, a także wydawnictw dotyczących architektury regionalnej. Może to być: "Budownictwo ludowe w Polsce" - Marian Pokropek; "Dom mieszkalny na polskiej wsi" Jgnacy Tłoczek; "Polskie budownictwo drewniane" - Jgnacy Tłoczek; "Moja chata" - Władysław Wieczorkiewicz

Faza 2
Uczeń wykonuje wstępne szkice projektowanego budynku, które mogą być rysowane w skali 1:100. Wskazane jest myślenie o budynku jako całości, a więc od razu trzeba mieć na uwadze funkcję konstrukcję i formę. W trakcie projektowania przewidziane są konsultacje z nauczycielem. Po zakończeniu tego etapu przewidziany jest I przegląd zaawansowania projektu.

Faza 3
Następuje uściślenie rzutów, przekrojów i elewacji projektowanego budynku. Dobór materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych powinien być dokonany w oparciu o wiedzę z takich przedmiotów jak: budownictwo z technologią i konstrukcje budowlane. Uczniowie przychodzą na konsultacje, w trakcie których mogą z nauczycielem wyjaśnić wątpliwości, poprawić błędy, zweryfikować przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Po zakończeniu tego etapu przewidywany jest II przegląd zaawansowania projektu.

Faza 4
Uczniowie poprawiają ewentualne błędy i stosują się do uwag wynikających z II przeglądu. W tej fazie trzeba przypomnieć jakie elementy będą miały wpływ na ocenę. Uczniowie przystępują do wykreślenia ostatecznej wersji projektu i napisania krótkiego opisu dotyczącego przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych a także sposobów nawiązania do architektury regionalnej. Kompletują i spinają całość projektu. Nauczyciel ocenia projekty i na lekcji podsumowującej następuje prezentacja najlepszych prac.

Opracowanie: Lidia Kasińska
ZSB Krosno

Wyświetleń: 5279


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.