Katalog

Edyta Uchnast
Zajęcia zintegrowane, Prezentacje

Idee działalności "Małego samorządu" w klasach I-III czyli jak zachęcić dzieci do działania?!

- n +

Idee działalności "Małego samorządu" w klasach I- III czyli jak zachęcić dzieci do działania?!

W tym roku po raz pierwszy rozpoczął działalność "Mały Samorząd" klas młodszych. Cieszę się, że powierzono mi jego utworzenie i opiekę nad jego pracą.

Dzieci są chętne do działania; wystarczy je zmobilizować i zachęcić do współpracy! Oto co nam się już udało w I- wszym semastrze 2003/20004 roku.
Najważniejsze było ustalenie zadań jakie spełnić ma samorząd klas młodszych w społeczności uczniowskiej.

Oto nasze zadania:

1. Aktywizowanie dzieci do brania czynnego udziału w życiu szkoły.
2.Kkształtowanie zainteresowań uczniów i ich właściwe ukierunkowanie ,motywowanie do udziału w konkursach, apelach, heppeningach, zbiórkach dla potrzebujących, pracy na rzecz innych
3. Pobudzanie do efektywnego współdziałania w zespole klasowym i pracy w grupie, budzenie pozytywnych uczuć w stosunku do drugiego człowieka
4. Zaspokojenie naturalnej potrzeby poznawania świata, wdrażanie do racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
5. Wdrażanie do podejmowania obowiązków i odpowiedzialność za ich realizację, doskonalenie sprawności działania
6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania

Co udalo nam się wykonać w I- wszym semestrze?

Wrzesień

- opracowano Plan pracy MS zgodny z programem wychowawczym szkoły lecz zawierający treści skierowane do dzieci kl I- III.
- wybrano przedstawicieli "MS:"
- zagospodarowano tablicę informacyjną, która jest na bieżąco aktualizowana
- ustalono klasy odpowiedzialne za apele w danym miesiącu
- zrobiono wystawke zdjęć "Wakacyjne wspomnienia"
- zmobilizowano dzieci do dbania o własne otoczenie w ramach Akcji "Sprzątanie świata"

Październik

- odbyło się Pasowanie kl I- wszych, przygotowane przez kl III- cie
- wystawka prac "Kolorowa pani Jesień" (w szkole oraz w MBP oddz. dla dzieci)
- powstała "Skrzynka pytań i pomysłów"; jako dodatkowa forma komunikowania się z dziećmi
- zainicjowano i przeprowadzono Akcję zbierania odzieży dla podopiecznych TPD w Sosnowcu

Listopad

- konkurs wiedzy o Sosnowcu "Czy znasz swoje miasto?" dla kl II i III
- konkurs plastyczny "Mamo, tato nie pal" 20.11 dzień bez papierosa
- "Andrzejki" - wieczór wróżb i zabawy w klasach
- zainicjowano i przeprowadzono Akcję pomocy dzieciom z Oddziału Onkologii i Chemioterapii (zbiórka materiałów plastycznych, książek, maskotek, które mają umilić chorym dzieciom długie pobyty w szpitalu)

Grudzień

- Mikołajki w klasach młodszych
- Wigilie klasowe, jasełka
- konkurs na najpiękniej zaśpiewaną kolendę, w którym udział brały całe klasy
- konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę świąteczną
- zainicjowano i przeprowadzono akcje "Podziel się paczką", zbieranie słodyczy dla dzieci z oddziału Onkologii i Chemioterapii dla dzieci, które nie mogły spędzić świat w domu. Otrzymaliśmy piękne podziękowania wykonane osobiście przez chore dzieci pod kierunkiem terapeutki.

Styczeń

- konkurs plastyczny "Moja babcia, mój dziadziuś"
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbieranie funduszy (wspólnie z Dużym Samorządem zebrano prawie 100 zl)
- heppening zimowy, połączony z konkursem recytatorskim
- zabawa karnawałowa -bal przebierańców
- występ w Domu Seniora; montaż słowno- muzyczny "Pani Zima"
Konkursy i akcje Małego Samorządu były tak dobrane aby dzieci mogły realizować się na różnych płaszczyznach. Dotyczyły m.in.:
- wiedzy
- zdolności plastycznych
- recytacji
- umuzykalnienia.

Dzieci uczyły się niesienia pomocy innym i współdziałania w zespole, .integrowały nie tylko zespoły klasowe ale wszystkich uczniów z klas I- III. W każdym m- cu jedna klasa przygotowywała apel; dodatkowo co najmniej raz w m- cu odbywały się krótkie apele informacyjne.

Akcje i konkursy były wyraźnie zaznaczone na tablicy informacyjnej MS, w kolorowej oprawie plastycznej czytelne dla dzieci i rodziców.

Wszyscy, którzy brali udział w konkursach otrzymywali mini- upominki oraz dyplomy!
 

Opracowanie: mgr Edyta Uchnast

Wyświetleń: 1316


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.