Katalog

Barbara Rychlik
Sztuka, Scenariusze

Stanisław Moniuszko "Halka", dramatyzm głównych postaci

- n +

Stanisław Moniuszko - "Halka", dramatyzm głównych postaci

Poziom: kl. V SP.

Czas trwania: 2 lekcje.

Cele lekcji:
Uczeń: zna operę jako gatunek muzyczny i podstawowe terminy związane z operą,
wykazuje wiedzę o życiu i twórczości S. Moniuszki, zna libretto "Halki".
Rozwija percepcję słuchową, potrafi w skupieniu wysłuchać arii, określić skalę głosu.
Kształtuje swoją wyobraźnię plastyczną, doskonali zdolności manualne poprzez
lepienie z plasteliny.
Rozwija zmysł obserwacji i poczucie przestrzeni, dążąc do zaakcentowania dramatyzmu
w modelowanej postaci.
Tworzy dla siebie warsztat pracy, na którym stara się pracować w skupieniu.

Metody: pogadanka, eksponująca, problemowa, drama, praktyczna.

Formy: praca indywidualna i grupowa.

Materiały i pomoce:
płyta CD, portret Stanisława Moniuszki, Przewodnik Operowy - J.

Kański, Słownik Muzyczny - J. Habela, album zawierający pejzaże tatrzańskie, kolorowe fotogramy przedstawiające stroje góralskie, kserokopie libretta "Halki".

Przebieg zajęć:
1. Pogadanka na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki. Podkreślenie znaczenia twórczości Moniuszki w rozwoju kultury narodowej.
2. Zapoznanie z operą jako gatunkiem dramatyczno - muzycznym. Uczniowie wyszukują w słowniku muzycznym terminy związane z operą (partie solowe; arie, ariosa, recytatywy, partie zespołowe: duety, tercety, kwartety).
Rola reżysera, dyrygenta, choreografa, scenografa, kompozytora.
Całą muzykę opery łączy fabuła opracowana w formie libretta operowego.
3. Podział uczniów na cztery zespoły. Każdy zespół odczytuje kolejny akt libretta "Halki". Ustalenie miejsca akcji, czasu akcji, głównych bohaterów.
4. Wysłuchanie arii Jontka z opery "Halka" - "Szumią jodły na gór szczycie"
5. Drama: każdy zespół przygotowuje mini scenkę do czytanego aktu z uwzględnieniem dramatyzmu postaci.
6. Oglądanie kolorowych fotogramów przedstawiających stroje góralskie oraz albumów z pejzażami tatrzańskimi, chatami góralskimi.
7. Przygotowanie warsztatu pracy: na stolikach uczniowie kładą kolorową plastelinę
i małe deseczki jako podstawki.
Przedstawienie zadania plastycznego jakim jest ulepienie z plasteliny jednej z głównych postaci "Halki", tak aby tworzyła parę z postacią kolegi lub koleżanki. (Halka, Jontek).
Prace uczniów mają akcentować dramatyzm wybranej postaci w tradycyjnym stroju góralskim.
8. Przed podjęciem pracy uczniowie mogą wykonać kilka gestów: uniesienie ręki, wsparcie ręki na piersiach, pochylenie głowy, wysunięcie nogi, jednocześnie - obserwują zachowanie swojego ciała.
9. Ustawienie ukończonych figur na specjalnie przygotowanym miejscu w klasie.
10. Porządkowanie miejsca pracy.
11. Swobodne oglądanie mini wystawy.
 

Opracowanie: Barbara Rychlik

Wyświetleń: 2780


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.