Katalog

Krystyna Bręk
Zawodowe, Prezentacje

Układy sił - prezentacja w programie PowerPoint

- n +

PREZENTACJA "UKŁADY SIŁ"

        Nauczanie mechaniki technicznej i fizyki rozpoczyna się od działu statyka, który zajmuje się siłami działającymi na punkt materialny lub ciało sztywne. Do tego działu odwołują się i bazują na nim pozostałe działy wspomnianej już mechaniki technicznej. Z kolei wiele przedmiotów technicznych, takich jak: części maszyn, ćwiczenia konstrukcyjne wymagają sprawnego posługiwania się wiadomościami z zakresu mechaniki technicznej. Stąd niezmiernie ważne jest zrozumienie i przyswojenie zagadnień związanych z siłami. Niniejsza prezentacja powinna ułatwić i przyśpieszyć ten proces.
        Poszczególne działy prezentacji "Układy sił" można wykorzystać na lekcjach mechaniki technicznej w kl. II Technikum Mechanicznego po SP, w kl. I Technikum Zawodowym po ZSZ o specjalnościach mechanicznych oraz w Zaocznym Technikum Zawodowym (semestr I) przy omawianiu następujących tematów ze STATYKI:

  • Siła jako wektor. Działanie na wektorach.
  • Klasyfikacja sił i układów sił.
  • Rodzaje więzów i reakcje w więzach.
  • Ćwiczenia w wyznaczaniu reakcji w więzach.
  • Wykreślne składanie płaskiego zbieżnego układu sił.
  • Wykreślne rozkładanie siły na zbieżne składowe.
  • Rzut siły na oś. Twierdzenie o sumie rzutów.
  • Analityczne składanie sił zbieżnych.
  • Analityczne i wykreślne warunki równowagi płaskiego zbieżnego układu sił.

        Całość prezentacji może być wykorzystana na lekcjach powtórzeniowych działów "Płaski zbieżny układ sił" oraz "Ogólne podstawy statyki".
        Pracując z tą pomocą dydaktyczną uczeń obiera indywidualne tempo wyszukiwania, przyswajania lub powtarzania wiadomości. Umieszczone w zakończeniu Zadania umożliwiają samokontrolę i samoocenę stopnia zapamiętania i rozumienia omawianych zagadnień (należy pracować z włączonymi głośnikami).
        Myślę, że także nauczyciele fizyki i przedmiotów zawodowych budowlanych mogą fragmenty tej prezentacji wykorzystać na swoich lekcjach.
        Prezentację wykonano w programie PowerPoint. Życzę Państwu powodzenia w pracy.
Autorka prezentacji: Krystyna Bręk nauczycielka mechaniki technicznej i rysunku technicznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie.

Układy sił - Prezentacja w programie Power Point - (uksil.zip) - objętość 260 kB

Wyświetleń: 5147


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.