Katalog

Joanna Nicka
Filozofia i etyka, Scenariusze

Ścieżka edukacji filozoficznej - scenariusz lekcji wychowawczej

- n +

Co to znaczy być dobrym?

Ścieżka edukacji filozoficznej - scenariusz lekcji wychowawczej

Zagadnienie: DOBRO

Cele
Uczeń potrafi:
- zrozumieć jakie wartości są ważne w życiu,
- rozbudzać refleksje nad sobą,
- kształtować postawy otwarte wobec ludzi,
- omówić różne koncepcje dobra,
- analizować teksty,
- oceniać postawy, zachowania.

Metody: praca z tekstem, praca w grupach, praca indywidualna, elementy dramy, dyskusja.

Kluczowe pojęcia: dobro, zło, cnota, etyka.

Materiały pomocnicze: teksty filozoficzne, artykuły prasowe, szary papier, pisaki, kartki.

Czas: 1 godzina lekcyjna.

Klasa: pierwsza gimnazjum.

Tok lekcji:

1. Na początku lekcji krótko powiedz co będzie tematem lekcji.
2. Podziel uczniów na 4 grupy. Rozdaj szary papier z ćwiczeniem nr 1 (materiał nr 1). Uczniowie wypełniając puste miejsca dopisują z czym kojarzą co jest dobre. Komentując wskaż na różne znaczenia słowa. Dopisanie synonimów (np. dobra zupa - smaczna) ukaże różne konteksty i sytuacje stosowania tego pojęcia.
3. Zapisz na tablicy: "Dobry to...". Rozdaj każdej grupie po jednym artykule z prasy. Uczniowie czytają tekst i zastanawiają się w jaki sposób rozumiane jest dobro. Poproś o przedstawienie wniosków. Zadbaj aby wypowiedziało się kilku uczniów. Zwróć uwagę na złożoność sytuacji, w której oceniamy (dobre - niedobre). Wnioski zapisz na tablicy. Ważne aby wśród wniosków znalazło się: dobro jednostkowe (co dla mnie dobre), i dobro ogólne (co dobre dla wszystkich), wpływ sytuacji jednostkowej na ocenę dobra.
4. Postaw ważne pytanie: "Czy jest dobro absolutne?" Rozdaj każdej grupie po jednym tekście filozoficznym (każdy - innego filozofa - materiał nr 2). Uczniowie po przeczytaniu dyskutują na temat różnych koncepcji dobra. Zastanawiają się co dany filozof wniósł do wiedzy o dobru. Mają zwrócić uwagę na argumentację, na określenie znaczenia koncepcji danego filozofa. Następnie uczniowie prezentują swoje stanowiska. Zwróż uwagę na to aby to była prawda, aby to było zrozumiałe.
5. Uzupełnij z uczniami zdanie: "Dobry to..." Poproś uczniów aby podali znane im przysłowia związane z dobrem (np. "nie rób drugiemu co tobie nie miłe"). Rozdaj uczniom karteczki do uzupełnienia: "Kto jest dla mnie najlepszy na świecie?" Uczniowie piszą odpowiedzi. Kilku uczniów czyta na głos.
6. Zadanie domowe: uczniowie układają krzyżówkę z hasłem wykorzystując nowo poznane pojęcia.

Materiał nr 1


Materiał nr 2

Teksty powinny zawierać:

Tekst nr 1 - PLATON:
1. Dobra realne i dobra idealne
a) teoria etyczna,
b) związek dóbr z miłością,
c) dobro jako zasada świata.

Tekst nr 2 - ARYSTOTELES:
1. Cele jako droga do osiągnięcia dobra.
2. Eudajmonia jako dobra najwyższe.
3. Rodzaje cnót.
4. "Doktryna środka".

Tekst nr 3 - KANT:
1. Pojęcie dobrej woli i obowiązku.
2. Prawo moralne.

Tekst nr 4 - NIETZSCHE:
1. Moralność panów i moralność niewolników.
2. Moralność współczesna
a) trzy główne założenia,
b) zasady moralności współczesnej.
3. Krytyka moralności współczesnej.
 

Opracowanie: Joanna Nicka

Wyświetleń: 7681


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.