Katalog

Barbara Sput
Różne, Konspekty

Zajęcia kółka pozalekcyjnego - Portret patrona szkoły

- n +KONSPEKT ZAJĘĆ KÓŁKA POZALEKCYJNEGO

w szkole podstawowej
TEMAT: Portret patrona szkoły

CEL OGÓLNY: Opracowanie materiałów na gazetkę okolicznościową z okazji święta szkoły.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
  • umie zaprezentować patrona szkoły
  • korzysta z różnych źródeł informacji
  • analizuje i selekcjonuje informacje
  • stosuje informacje w różnych formach
  • sprawdza poprawność tekstu
  • rozumie potrzebę uczestnictwa w budowaniu tradycji szkoły
  • korzysta z możliwości edytora tekstu (wyróżnia tytuł, stosuje podział tekstu na akapity, wykorzystuje odpowiedni rozmiar i typ czcionki, posługuje się pogrubieniem, wyśrodkowaniem, wyjustowaniem, sprawdza pisownię wyrazów) i z Internetu

METODY: praktyczna, , podająca-objaśnienia, eksponująca-ekspozycja portretu i zdjęcia pomnika, reprodukcje

POMOCE: oprogramowanie edytor tekstu MS Word, portret Jana III Sobieskiego, reprodukcje: Zwycięska bitwa wojsk Jana Sobieskiego z wojskami tureckimi, Jan III Sobieski pod Wiedniem, Atak wojsk sprzymierzonych na obóz turecki, plik tekstowy (pobrany z Internetu) zawierający życiorys Jana III Sobieskiego, plik tekstowy i graficzny (pobrany z Internetu) na temat pomnika Sobieskiego w Warszawie, tekst hymnu szkoły, Wojny z Turcją w drugiej połowie XVIIw. w: S. Szostakowski, Historia 6. WsiP. Warszawa 1999. "Encyklopedia PWN",

CZAS PRACY: 1 godzina

MIEJSCE PRACY: praca indywidualna uczniów w pracowni komputerowej pod kierunkiem nauczyciela

OGNIWO WSTĘPNE
1.Zapoznanie z celami zajęć. Nawiązanie do wiadomości nabytych na lekcjach informatyki.
2.Podział na zespoły różnej liczebności w zależności od stopnia trudności zadania i operatywności uczniów.
3. Przydział zadań:

Grupa 1. Wykorzystaj możliwości edytora tekstu (dobór odpowiedniego kroju i wielkości czcionki, umieszczenie grafiki, zmiana wielkości wstawianego obiektu, odpowiednie rozmieszczenie elementów na stronie, wstawianie elementów dekoracyjnych: pismo ozdobne) i przepisz tekst hymnu szkoły, poświęconego patronowi.

Grupa 2. Zaprojektuj i wykonaj tytuł gazetki oraz podpisy pod: portret Jana III Sobieskiego, zdjęcie jego pomnika, reprodukcje obrazów.

Grupa 3.Pobierz z Internetu plik tekstowy poświęcony Janowi III Sobieskiemu. Możesz skorzystać z adresu http://www.npw.pl/HistoriaIWspolczesnosc.htm lub wyszukiwarki, np. pod hasłem "król Jan III Sobieski". Opracuj stronę dokumentu tekstowego zawierającego najciekawsze informacje o królu.

Grupa 4. Pobierz z Internetu plik tekstowy i graficzny poświęcony pomnikowi Jana III Sobieskiego. Możesz skorzystać z adresu http://free.polbox.pl/p/psbor/pomnik.htm lub wyszukiwarki, np. pod hasłem "warszawskie pomniki". Opracuj stronę dokumentu.

Grupa 5. Wykorzystując informacje zgromadzone w "Encyklopedii PWN", podręczniku do historii i w hymnie szkolnym ułóż wywiad z Sobieskim. Wykorzystaj możliwości edytora tekstu (dobór odpowiedniego kroju i wielkości czcionki, umieszczenie grafiki, zmiana wielkości wstawianego obiektu, odpowiednie rozmieszczenie elementów na stronie, wstawianie elementów dekoracyjnych: pismo ozdobne) i opracuj stronę dokumentu tekstowego.

OGNIWO ROZWIJAJĄCE
1.Praca w zespołach pod kierunkiem nauczyciela (można wcześniej pobrać pliki z Internetu teksty zapisać w formacie "html", rysunki "jpg" i polecić uczniom pracę z tekstem pobranym z innego dokumentu).
2.Korekta rzeczowa i językowa.
3.Prezentacja - odczytanie tekstów
4.Ponowna korekta -zgodność zdjęcia z podpisem
5.Wydrukowanie materiałów

OGNIWO PODSUMOWUJĄCE
Umieszczenie materiałów na gazetce szkolnej.
mgr Barbara Sput
nauczycielka j.polskiego
w Szkole Podstawowej nr 15
im. Jana III Sobieskiego
w Raciborzu


Wyświetleń: 1296


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.