Katalog

Barbara Sput
Różne, Konspekty

Wywiad z patronem szkoły Janem III Sobieskim

- n +SCENARIUSZ LEKCJI W kl.VITEMAT: Wywiad z patronem szkoły-Janem III Sobieskim

Cele operacyjne:
Uczeń:
  • zna podstawowe wiadomości o patronie szkoły
  • korzysta z różnych źródeł informacji
  • selekcjonuje materiał informacyjny
  • zapisuje wiadomości o patronie szkoły w formie wywiadu
  • korzysta z możliwości edytora tekstu (wyróżnia tytuł, stosuje podział tekstu na akapity, wykorzystuje odpowiedni rozmiar i typ czcionki, posługuje się pogrubieniem, wyśrodkowaniem, wyjustowaniem, sprawdza pisownię wyrazów, odpowiednio rozmieszcza elementy na stronie, wstawia elementy dekoracyjne: pismo ozdobne).
METODY: praktyczna

POMOCE: oprogramowanie - edytor tekstu MS Word, plik tekstowy (http://www.npw.pl/HistoriaIWspolczesnosc.htm) na temat J. III Sobieskiego plik tekstowy i graficzny (http://free.polbox.pl/p/psbor/pomnik.htm) na temat pomnika Sobieskiego w Warszawie, Wojny z Turcją w drugiej połowie XVIIw. w: S. Szostakowski, Historia 6. WsiP. Warszawa 1999. "Encyklopedia PWN", tekst hymnu szkoły, dowolne fragmenty tekstów wywiadów z aktorami lub piosenkarzami

CZAS PRACY: (2 jednostki dydaktyczne)

MIEJSCE PRACY: praca dwuosobowych zespołów w pracowni komputerowej pod kierunkiem nauczyciela,

OGNIWO WSTĘPNE
1.Podział na dwuosobowe zespoły.
2.Nawiązanie do wiadomości nabytych na lekcjach informatyki.
3.Zapoznanie z celami lekcji. Zapisanie tematu lekcji.
4.Ustalenie cech wywiadu (odwołujemy się do znanych uczniom wywiadów z młodzieżowymi idolami; odczytanie fragmentu tekstu wywiadu): Wywiad składa się z pytań redaktora i odpowiedzi rozmówcy. Wywiad jest tym ciekawszy, im więcej informacji przekaże rozmówca. Atrakcyjność wywiadu zależy też od przygotowania do rozmowy i od kultury pytającego.

OGNIWO ROZWIJAJĄCE
1.Zapoznanie ze zgromadzonym materiałem: pliki ściągnięte z Internetu, encyklopedia, podręcznik historii.
2.Układanie pytań do wywiadu z królem i odpowiedzi. Uczniowie wykonują polecenie: Wykorzystując zgromadzone informacje, przygotuj wywiad z Janem III Sobieskim. Zaplanuj stronę dokumentu tekstowego.
3.Opracowanie dokumentu tekstowego. Praca w zespołach pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie wykonują polecenie:
Wykorzystaj możliwości edytora tekstu (wyróżnianie tytułu, podział tekstu na akapity, , pogrubianie, wyśrodkowanie, wyjustowanie, dobór odpowiedniego kroju i wielkości czcionki, umieszczenie grafiki, zmiana wielkości wstawianego obiektu, odpowiednie rozmieszczenie elementów na stronie, wstawianie elementów dekoracyjnych: pismo ozdobne) i zapisz wywiad z Janem III Sobieskim.
4. Korekta rzeczowa i językowa pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie wykonują polecenie: Wykorzystaj narzędzie: sprawdzanie pisowni tekstu.


OGNIWO PODSUMOWUJĄCE
1.Prezentacja wywiadów -sugestywne odczytanie pytań i odpowiedzi z podziałem na role.
2.Wydrukowanie materiałów.
3.Zamieszczenie najciekawszych prac w gazetce szkolnej i na gazetce ściennej.

REDAKTOR: Dzień dobry państwu, mam przyjemność rozmawiać z Janem III Sobieskim. Dzień dobry Wasza Królewska Mość, czy mogę prosić o wywiad?
Jan III Sobieski : Dzień dobry, bardzo chętnie.
REDAKTOR: Kiedy Wasza Dostojność wygrał wojnę z wojskami tureckimi pod Chocimiem?
Jan III Sobieski : Hmm, było tych wojen tak dużo, ale tę pamiętam -10 listopada 1673 r.
REDAKTOR: Ile sztandarów zdobył Królewska Mość w tej bitwie?
Jan III Sobieski : Zdobyłem 400sztandarów i przeszło 60 armat. Od tego czasu wszyscy się mnie bali, a moje imię budziło postrach.
REDAKTOR: Jak Wasza Wysokość przyjął z Wiednia prośbę o pomoc?
Jan III Sobieski : Tę propozycję przyjąłem bez wahania. Od razu zacząłem przygotowania do podróży.
REDAKTOR: Czy to prawda, że do Waszej Wysokości napisał sam cesarz?
Jan III Sobieski : Tak, to prawda prosił, żebym pospieszył z wojskiem na ratunek przed najazdem Turków.
REDAKTOR: Ekselencjo, kto dowodził wojskami tureckimi?
Jan III Sobieski : Tymi wojskami dowodził zły i przebiegły wezyr Kara Mustafa, który za wszelką cenę pragnął objąć władzę nad całą Europą.
REDAKTOR: W jaki sposób rozplanował Waszmość przebieg bitwy?
Jan III Sobieski : W tym pomogli mi moi doradcy. Wspólnie stworzyliśmy plan działania.
REDAKTOR: W jakie zbroje było wyposażone nasze wojsko?
Jan III Sobieski : Zbroje były kute przez najlepszych płatnerzy w Krakowie. Zajęło im to dwa miesiące.
REDAKTOR: Czy wojna zakończyła się zwycięstwem ?
Jan III Sobieski : Tak wygrałem ją 12 września 1683 r.
REDAKTOR: Jak Wiedeń odwdzięczył się Polsce ?
Jan III Sobieski : Wiedeń podarował nam dwie skrzynie złota.
REDAKTOR: Bardzo dziękuję za wywiad.
Jan III Sobieski : Uprzejmie proszę.
REDAKTOR: To był wywiad z Janem III Sobieskim.

Wywiad przeprowadziły : K. Bereżańska i m.Siedlokmgr Barbara Sput
nauczycielka j.polskiego
w Szkole Podstawowej nr 15
im. Jana III Sobieskiego
w Raciborzu
Wyświetleń: 2919


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.