Katalog

Małgorzata Pierzynka
Zajęcia zintegrowane, Rady

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci - recenzja książki

- n +

Recenzja książki "Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci" , Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Magdalena Skotnicka. Wydawnictwo Bi Folium Lublin 1999r

"Dzieci można porównać do płatków śniegu - niby jedno podobne do drugiego a jednak każde jest inne"

Książką, którą chciałabym polecić zarówno rodzicom jak i nauczycielom jest "Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci" , autorstwa T. Wolańczyka, A. Kołakowskiego i M.Skotnickiej. Autorzy tej pozycji to nie tylko teoretycy, ale także praktycy prowadzący zajęcia grupowe dla rodziców dzieci z nadpobudliwością oraz prace badawcze nad rozpowszechnieniem, metodami oceny i leczeniem tego zaburzenia.

My nauczyciele zbyt często używamy określenia dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, niejednokrotnie nie zdając sobie sprawy co tak właściwie kryje się pod tym pojęciem.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zaburzeniem, które ma dokładnie określone kryteria konieczne do jego rozpoznania. Nie zawsze pokrywają się one z potocznym rozumieniem tego terminu.

Dziecko nadpobudliwe jest nieuważne, impulsywne i nadpobudliwe zawsze lub prawie zawsze. W zależności od wymagań i tolerancji otoczenia objawy mogą być mniej lub bardziej przeszkadzające i utrudniające życie dziecka i jego otoczenia. Nadpobudliwość nie jest cechą, na podstawie której można łatwo podzielić dzieci na zdrowe i chore.

Kto pokusi się o lekturę tej pozycji, posiądzie specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i medycyny, dotyczącą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

Autorzy podjęli się trudnego zadania omówienia przyczyn, obrazu klinicznego zespołu, wskazali różne formy pomocy dzieciom dotkniętym owym zaburzeniem, ich rodzicom i nauczycielom.

O tym, że autorzy drążą temat dogłębnie i wielostronnie świadczy konstrukcja książki ze wszystkimi jej rozdziałami. Oto ich tytuły: "Co to jest nadpobudliwość psychoruchowa?" , "Co robić kiedy podejrzewamy, że dziecko jest nadpobudliwe? Rozpoznawanie i leczenie" , "Dodatkowe problemy" , "Codzienne życie z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo" .

Nie bez znaczenia jest fakt, iż została podana bogata literatura naukowa i popularno-naukowa, w której ów problem również jest omawiany.

Postaram się skrótowo omówić poszczególne rozdziały. Z rozdziału pierwszego dowiemy się czym jest nadpobudliwość, jaka jest jej etiologia, objawy i klasyfikacja, jak zmienia się obraz nadpobudliwości u dziecka, jakie problemy mogą wiązać się z ADHD, dlaczego do poradni przychodzi więcej chłopców niż dziewczynek oraz czy rodzice mają wpływ na funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego.

Rozdział II- poświęcony jest diagnozowaniu i leczeniu ADHD, formom pomocy rodzinom, w których żyje dziecko nadpobudliwe. Opisane są także symptomy chorób, które mogą być mylone z ADHD.

O funkcjonowaniu dziecka z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej w klasie szkolnej, o jego specyficznych trudnościach, metodach reedukacji i stymulacji oraz różnicy między złym zachowaniem a zaburzeniem zachowania dowiemy się z rozdziału trzeciego.

Rozdział ostatni poświęcony jest głównie rodzicom wychowującym dziecko nadpobudliwe.

To tu znajdą oni odpowiedź na pytanie, jak wspierać dziecko w kłopotach, dlaczego tak trudno je wychować, jak rozmawiać z dzieckiem oraz jak mu pomóc.

Sądzę, że ta publikacja pomoże zarówno rodzicom jak i nauczycielom w rozwiązywaniu wielu problemów dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Opracowanie: Małgorzata Pierzynka

Wyświetleń: 2720


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.