Katalog

Alina Zdanowska
Chemia, Konkursy

Szkolny konkurs chemiczny dla uczniów I klasy gimnazjum

- n +

Szkolny konkurs chemiczny dla uczniów I klasy gimnazjum

Rok szkolny 2003/2004

Cele konkursu:
- budzenie zainteresowania chemią poprzez zabawę
- popularyzacja chemii na terenie szkoły
- rozwijanie uzdolnień i pogłębianie zainteresowań uczniów
- usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy
- mobilizowanie się do pracy poprzez rywalizację
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

Przebieg konkursu.

Każda klasa wystawia 4- osobową reprezentację. Pozostali uczniowie stanowią widownię oraz pomagają nauczycielowi w prowadzeniu konkursu.
Konkurs składa się z dwóch etapów.

ETAP I

Polega on na zdobywaniu przez poszczególne drużyny klasowe elektronów. Otrzymują je drużyny za poprawne wykonanie zadań konkursowych.
Czas wykonania każdego zadania - 3min.

Zadanie 1

Każda grupa otrzymuje kopertę z ilustracjami 4 procesów chemicznych. Należy rozpoznać te procesy i podać ich nazwy.
Proponowane procesy
1 - dekantacja 2 - sączenie 3 - destylacja 4 -sedymentacja

rys. 1

rys.2

rys.3

rys.4

Punktacja:
Każda poprawna nazwa procesu - 1 elektron.

Zadanie 2

Nauczyciel czyta informacje dotyczące pewnego pierwiastka- np.ołów.Tekst podzielony jest na 3 części.

Fragment pierwszy:

Metal ten odegrał pewną rolę w upadku wielkiego imperium rzymskiego. Jego mieszkańcy wyrabiali z owego metalu naczynia i garnki. Nie wiedzieli jednak, że łatwo rozpuszcza się on w potrawach kwaśnych i że powstałe w trakcie ich gotowania i przechowywania roztwory są silnie trujące. Im bogatszy był dom, tym więcej było w nim tego rodzaju naczyń i tym skuteczniej zatruwali się jego mieszkańcy.

Fragment drugi:

Przysmakiem Rzymian był gęsty syrop otrzymywany z soku winogron. Przygotowywano go przez długotrwałe odparowywanie w kotłach zrobionych także z tego metalu. Słodycz tę chętnie zjadały dzieci i kobiety. Czy można się dziwić, że w arystokratycznych rodzinach rzadko bywało więcej niż jedno dziecko? Niektórzy władcy rzymscy musieli nawet adoptować synów, gdyż nie mieli następcy tronu.

Fragment trzeci:

Metal ten powodował również chorobę mózgu i rzymscy cesarze często popadali w obłęd. Choroba ta nie jest obca i naszemu pokoleniu. Metal ten w postaci trującego związku, jest zawarty w benzynie samochodowej.

Punktacja:
Odgadnięcie nazwy pierwiastka po 1 fragmencie - 3 elektrony.
Odgadnięcie nazwy pierwiastka po 2 fragmencie - 2 elektrony.
Odgadnięcie nazwy pierwiastka po 3 fragmencie - 1 elektron.

Zadanie 3

Grupy otrzymują modele kulkowe pierwiastków. Za pomocą modeli przedstawiają przebieg reakcji chemicznej, której zapis słowny jest następujący:

wodór + azot → amoniak

Punktacja:
Poprawne wykonanie zadania -2 elektrony.

Zadanie 4

Nauczyciel (lub uczeń) wykonuje doświadczenie zgodnie ze schematem.

Rys. nr 5

Każda grupa zapisuje obserwacje i wnioski z doświadczenia.
Obserwacje: Wydziela się gaz, który powoduje mętnienie wody wapiennej.
Wniosek: Otrzymanym gazem jest dwutlenek węgla.
Punktacja:
Poprawne dwa sformułowania - 2 elektrony.
Poprawne jedno sformułowanie - 1 elektron.

Zadanie 5

Poszczególne grupy otrzymują do ułożenia puzzle. Po ułożeniu odczytują hasło- pojęcie do wyjaśnienia.
Proponowane pojęcia:
1- atom 2- proton 3- kation 4- izotop

Punktacja:
Za odczytanie hasła i jego poprawne wyjaśnienie -2 elektrony.
Za odczytanie hasła - 1 elektron.

Zadanie 6

Każda grupa otrzymuje zestaw zawierający nazwiska uczonych oraz odkrycia lub teorie. Należy połączyć w pary: uczony - odkrycie lub teoria, której jest twórcą.

John Dalton - teoria atomistyczno- cząsteczkowa
John Thomson - odkrycie elektronu
Antoine Henri Becquerel - odkrycie promieniotwórczości naturalnej
Maria Skłodowska- Curie - odkrycie polonu i radu
James Chadwick - odkrycie neutronu

Punktacja:
Każda poprawna para - 1 elektron

ETAP II

Poszczególne grupy otrzymują kolorowy krążek symbolizujący jądro atomowe pierwiastka. Zadaniem grupy jest zbudowanie modelu atomu pierwiastka przy użyciu otrzymanego krążka na, którym wpisują liczbę protonów oraz zdobytych w I etapie elektronów, które rozmieszczają wokół jądra na powłokach elektronowych.
Tak zbudowany model atomu przyporządkowują do pierwiastka i odszukują go w układzie okresowym pierwiastków.

I miejsce w konkursie zajmuje ta grupa, której atom pierwiastka ma większą liczbę atomową.

Bibliografia:
Krystyna Handke - Podsumowanie wiadomości o atomie i cząsteczce.
T. Kulawik, M. Litwin - Chemia- ćwiczenia dla gimnazjum cz.1
 

Opracowanie: Alina Zdanowska
Gimnazjum w Zbuczynie

Wyświetleń: 4298


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.