Katalog

Lucyna Popielarczyk
Różne, Konkursy

Konkurs Wiedzy Powszechnej "Alfa i Omega"

- n +

Konkurs Wiedzy Powszechnej "Alfa i Omega"

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych postaw edukacyjnych, polegających na zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy z różnych dziedzin nauki takich jak: język polski, historia, sztuka, film, filozofia, biologia, geografia, fizyka, astronomia, chemia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Konkurs składa się z dwóch części. Każda z nich polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Testy są coraz częstszym sposobem sprawdzania wiadomości, zwłaszcza na różnych egzaminach na wyższe uczelnie. Sprawdzają one bowiem nie tylko wiedzę, ale również zdolność logicznego myślenia.

W każdym z pytań, aby wskazać prawidłową odpowiedź, należy wstawić znak X w odpowiedniej kratce. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt, za złą odpowiedź lub jej brak 0 punktów. Do drugiego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy otrzymają z pierwszej części minimum 75% punktów możliwych do uzyskania. Konkurs wygrywa osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu.

Zestaw pytań do etapu I:
1. Pierwszym człowiekiem, który dokonał wyjścia ze statku kosmicznego na powierzchnię księżyca był:
□ a) Gagarin,
□ b) Armstrong,
□ c) Hermaszewski.

2. Najmniejszą planetą Układu Słonecznego jest:
□ a) Saturn,
□ b) Mars,
□ c) Pluton.

3. Jednostką natężenia prądu jest:
□ a) amper,
□ b) wat,
□ c) om.

4. Autorem "Mazurka Dąbrowskiego" jest:
□ a) Krasicki,
□ b) Mickiewicz,
□ c) Wybicki.

5. Najmłodsza era w dziejach ziemi to:
□ a) paleozoik,
□ b) kenozoik,
□ c) archaik.

6. Najszybszym ssakiem jest:
□ a) gepard,
□ b) lampart,
□ c) lew.

7. Liczba 25 jest:
□ a) podzielna przez 5,
□ b) pierwsza,
□ c) parzysta.

8. Na ile województw podzielona jest Polska?
□ a) 19,
□ b) 16,
□ c) 14.

9.W jakim kraju znajduje się Góra Kościuszki?
□ a) w USA,
□ b) w Polsce,
□ c)w Australii.

10. Kto był twórcą teorii ewolucji?
□ a) Einstein,
□ b) Darwin,
□ c)Kartezjusz.

11. Siedzibą bogów greckich był:
□ a)Elbrus,
□ b) Olimp,
□ c) Mount Everest.

12. Bolesław Chrobry pochodził z dynastii:
□ a) Jagiellonów,
□ b) Wazów,
□ c) Piastów.

13. W jakim państwie znajduje się pałac w Wersalu?
□ a) w Anglii,
□ b) w Hiszpanii,
□ c) we Francji.

14. Pierwszy rozbiór Polski odbył się w roku:
□ a) 1772,
□ b) 1775,
□ c) 1773.

15. Powietrze jest:
□ a) mieszaniną pierwiastków i związków chemicznych,
□ b) związkiem chemicznym,
□ c) mieszaniną tylko pierwiastków chemicznych.

16. Wybierz ten szereg substancji, dla których woda jest rozpuszczalnikiem:
□ a) olej słonecznikowy, piasek, azot,
□ b) kreda, benzyna, mąka,
□ c) cukier, dwutlenek węgla, alkohol.

17. Miejsce w jakimś demokratycznie wybieranym organie władzy, zwłaszcza w sejmie lub w senacie to:
□ a) kworum,
□ b) mandat,
□ c) sesja.

18.Podstawowa, najmniejsza jednostka informacji to:
□ a) bajt,
□ b) bit,
□ c) MB.

19.Terminu "wielomian" będziesz szukać w encyklopedii:
□ a) fizyki,
□ b) chemii,
□ c) matematyki.

20. Wynalazcą druku był:
□ a) Stanisław Konarski,
□ b) Johann Gutenberg,
□ c) Jan Długosz.

Zestaw pytań do etapu II:
1. Akcja tragedii Szekspira "Romeo i Julia" rozgrywa się:
□ a) w Rzymie,
□ b) w Weronie,
□ c) w Padwie,
□ d) w Paryżu.

2. Pasywacja to:
□ a) reakcja metalu z wodą,
□ b) pokrywanie się metalu cienką, szczelną warstwą tlenku metalu,
□ c) reakcja metalu z kwasem,
□ d) pokrywanie metalu cienką warstwą farby.

3. W jakim państwie znajdowało się imperium Inków?
□ a) w Egipcie,
□ b) we Włoszech,
□ c) w Meksyku,
□ d) w Peru.

4. Kwas azotowy (V) ma wzór:
□ a) H2SO4,
□ b) HNO3,
□ c) H3PO4,
□ d) HCL.

5. Kto nie otrzymał literackiej Nagrody Nobla?
□ a) Wisława Szymborska,
□ b) Czesław Miłosz,
□ c) Stefan Żeromski,
□ d) Henryk Sienkiewicz.

6. Na ile stref czasowych podzielono świat?
□ a) 12,
□ b) 24,
□ c) 36,
□ d) 18.

7. Najdłuższą rzeką świata jest:
□ a) Missisipi,
□ b) Kongo,
□ c) Nil,
□ d) Amazonka.

8. Ile państw wstąpiło do Unii Europejskiej w 2004 roku?
□ a) 12,
□ b) 15,
□ c) 8,
□ d) 10.

9. Ligia i Ursus to bohaterowie:
□ a) "Faraona",
□ b) "Antygony",
□ c) "Qvo vadis",
□ d) "Skąpca".

10. Kto poniósł klęskę w bitwie pod Waterloo?
□ a) Kutuzow,
□ b) Napoleon Bonaparte,
□ c) Hannibal,
□ d) Mussolini.

11. Który z filozofów twierdził, że "Wiem, że nic nie wiem"?
□ a) Tales,
□ b) Demokryt,
□ c) Sokrates,
□ d) Platon.

12. Kto jest autorem prawa powszechnego ciążenia?
□ a) Arystoteles,
□ b) Archimedes,
□ c) Newton,
□ d) Pascal.

13. Reżyserem filmu "Ogniem i mieczem" jest:
□ a) Jerzy Kawalerowicz,
□ b) Jerzy Antczak,
□ c) Andrzej Wajda,
□ d) Jerzy Hoffman.

14. Boki trójkąta nie mogą mieć długości:
□ a) 6, 8, 11,
□ b) 2, 3, 4,
□ c) 1, 3, 7,
□ d) 5, 9, 12.

15. Obraz Dama z łasiczką namalował:
□ a) Alexanded Camaro,
□ b) Leonardo da Vinci,
□ c) Peter Paul Rubens,
□ d) Józef Chełmoński.

16. Ile liczb dwucyfrowych można utworzyć z cyfr 1, 2, 3:
□ a) 8,
□ b) 6,
□ c) 4,
□ d) 9.

17. Która z planet Układu Słonecznego jest planetą gazową?
□ a) Wenus,
□ b) Mars,
□ c) Jowisz,
□ d) Saturn.

18. Jaka jest długość Wielkiego Muru Chińskiego?
□ a) około 1600 km,
□ b) około 2600 km,
□ c) około1000 km,
□ d) około 2400 km

19. Dążenie do jedności wszystkich chrześcijan to:
□ a) integracja,
□ b) reformacja,
□ c) pacyfizm,
□ d) ekumenizm.

20. Kuryle to wyspy na oceanie:
□ a) Spokojnym,
□ b) Atlantyckim,
□ c) Indyjskim,
□ d) Arktycznym.

ODPOWIEDZI:
Numer pytania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Etap I B C A C B A C B C B B C C A A C B B C B
Etap II B B D B C B C D C B C C D C B D C D D A
 

Opracowanie: mgr Lucyna Popielarczyk

Wyświetleń: 2039


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.