Katalog

Wiesław Iwanio
Wychowanie fizyczne, Sprawdziany i testy

Testy kontrolno-oceniające z wychowania fizycznego obowiązujące w klasach I-III Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach

- n +

Testy kontrolno-oceniające z wychowania fizycznego obowiązujące w klasach I - III

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach

Klasa I
I semestr


Lekkoatletyka

Pomiar podstawowych cech motorycznych:
1. Szybkość / zwinność
Bieg "koperta' / dwie próby /. 10 pkt

2. Skoczność
Skok z miejsca z odbicia obunóż, lądowanie na dwie nogi
/ trzy próby / 10 pkt

3. Wytrzymałość
Bieg 4x50 m / jedna próba / 10 pkt

4. Siła
Rzut piłką lekarską 2 kg z miejsca w przód,
zza głowy / trzy próby / 10 pkt

Koszykówka

Kozłowanie piłki między tyczkami / slalom / zakończone rzutem do kosza w biegu / dwutakt /.
Ocenie podlega technika kozłowania i rzutu do kosza. 10 pkt

Gimnastyka

Przewrót w przód z naskoku o nogach prostych do przysiadu, półobrót i przewrót w tył o nogach prostych
/ dziewczęta do rozkroku, chłopcy do postawy / 10 pkt

Aktywność

Na lekcjach wf 30 pkt

Na zajęciach SKS 6 pkt

Za osiągnięcia w zawodach międzyszkolnych 4 pkt

Razem w semestrze 100 pkt

Klasa I
II semestr

Lekkoatletyka

Pomiar podstawowych cech motorycznych:
5. Szybkość / zwinność
Bieg" koperta' / dwie próby /. 10 pkt

6. Skoczność
Skok z miejsca z odbicia obunóż, lądowanie na dwie nogi
/ trzy próby / 10 pkt

7. Wytrzymałość
Bieg 4x50 m / jedna próba / 10 pkt

8. Siła
Rzut piłką lekarską 2 kg z miejsca w przód, zza głowy / trzy próby / 10 pkt

Siatkówka

Odbicia oburącz górą i dołem w kole o średnicy 1,5 m
Zagrywka tenisowa nad siatką z odległości 6 m 6 pkt

Gimnastyka

Stanie na rękach / 3 sek. / z asekuracją współćwiczącego 10 pkt

Aktywność

Na lekcjach wf 30 pkt

Na zajęciach SKS 6 pkt

Za osiągnięcia w zawodach międzyszkolnych 4 pkt

Razem w semestrze 100 pkt

Klasa II
I semestr


Lekkoatletyka

Pomiar podstawowych cech motorycznych:
9. Szybkość / zwinność
Bieg "koperta' / dwie próby /. 10 pkt

10. Skoczność
Skok z miejsca z odbicia obunóż, lądowanie na dwie nogi
/ trzy próby / 10 pkt

11. Wytrzymałość
Bieg 4x50 m / jedna próba / 10 pkt

12. Siła
Rzut piłką lekarską 2 kg z miejsca w przód, zza głowy / trzy próby / 10 pkt

Koszykówka

Atak szybki dwójkowy z rzutem do kosza po zmianie krzyżowej 10 pkt

Gimnastyka

Przerzut bokiem z miejsca lub rozbiegu do postawy 10 pkt

Aktywność

Na lekcjach wf 30 pkt

Na zajęciach SKS 6 pkt

Za osiągnięcia w zawodach międzyszkolnych 4 pkt

Razem w semestrze 100 pkt

Klasa II
II semestr


Lekkoatletyka

Pomiar podstawowych cech motorycznych:
13. Szybkość / zwinność
Bieg" koperta' / dwie próby /. 10 pkt

14. Skoczność
Skok z miejsca z odbicia obunóż, lądowanie na dwie nogi
/ trzy próby / 10 pkt

15. Wytrzymałość
Bieg 4x50 m / jedna próba / 10 pkt

16. Siła
Rzut piłką lekarską 2 kg z miejsca w przód,
zza głowy / trzy próby / 10 pkt

Siatkówka

Odbicia oburącz górą w ustawieniu trójkowym
ze zmianą miejsc za piłką. Zagrywka tenisowa
przez siatkę z odległości 9 m 10 pkt

Gimnastyka

Przeskok rozkroczny przez kozła.
Przeskok kuczny przez skrzynię / wysokość od 3-5 części / 10 pkt

Aktywność

Na lekcjach wf 30 pkt

Na zajęciach SKS 6 pkt

Za osiągnięcia w zawodach międzyszkolnych 4 pkt

Razem w semestrze 100 pkt

Klasa III
I semestr


Lekkoatletyka

Pomiar podstawowych cech motorycznych:
17. Szybkość / zwinność
Bieg "koperta' / dwie próby /. 10 pkt

18. Skoczność
Skok z miejsca z odbicia obunóż, lądowanie na dwie nogi
/ trzy próby / 10 pkt

19. Wytrzymałość
Bieg 4x50 m / jedna próba / 10 pkt

20. Siła
Rzut piłką lekarską 2 kg z miejsca w przód,
zza głowy / trzy próby / 10 pkt

Koszykówka

Znajomość elementów techniki w warunkach gry właściwej oraz zasad taktycznego postępowania. Przeprowadzanie ataku szybkiego, zwody, zbieranie piłek z tablicy, krycie" każdy swego "10 pkt

Gimnastyka

Samodzielne wykonanie wymyku na drążku z postawy
do podporu przodem oraz odmyk do postawy 10 pkt

Aktywność

Na lekcjach wf 30 pkt

Na zajęciach SKS 6 pkt

Za osiągnięcia w zawodach międzyszkolnych 4 pkt

Razem w semestrze 100 pkt

Klasa III
II semestr


Lekkoatletyka

Pomiar podstawowych cech motorycznych:
21. Szybkość / zwinność
Bieg" koperta' / dwie próby /. 10 pkt

22. Skoczność
Skok z miejsca z odbicia obunóż, lądowanie na dwie nogi
/ trzy próby / 10 pkt

23. Wytrzymałość
Bieg 4x50 m / jedna próba / 10 pkt

24. Siła
Rzut piłką lekarską 2 kg z miejsca w przód,
zza głowy / trzy próby / 10 pkt

Siatkówka

Ocena elementów techniki i taktyki w warunkach gry właściwej. Znajomość przepisów 10 pkt

Gimnastyka

Zwinnościowy tor przeszkód 10 pkt

Aktywność

Na lekcjach wf 30 pkt

Na zajęciach SKS 6 pkt

Za osiągnięcia w zawodach międzyszkolnych 4 pkt

Razem w semestrze 100 pkt

PUNKTACJA / OCENY

W semestrze można zdobyć maksymalnie 100 pkt w tym:
- lekkoatletyka 40 pkt
- gry zespołowe 10 pkt
- gimnastyka 10 pkt
- aktywność na lekcjach wf 30 pkt
- aktywność na zajęciach SKS 6 pkt
- osiągnięcia sportowe 4 pkt

WARTOŚĆ PUNKTOWA

10 pkt bardzo dobry
8 pkt dobry
6 pkt dostateczny
4 pkt dopuszczający
0-3 pkt niedostateczny

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH

96-100 pkt celujący
81-95 pkt bardzo dobry
66-80 pkt dobry
50-65 pkt dostateczny
35-49 pkt dopuszczający
0-34 pkt niedostateczny

 

Opracowanie: Mgr Wiesław Iwanio

Wyświetleń: 5651


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.