Katalog

Marek Głowacki
Fizyka, Konspekty

Ruch harmoniczny

- n +

Ruch harmoniczny

Fizyka

Kl. III gimnazjum

Dział: Drgania mechaniczne.

Cele operacyjne.
1. Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem ruchu harmonicznego.
2. Przedstawienie wahadła.

Metody nauczania.
1. Praca z podręcznikiem.
2. Rozmowa kierowana.
3. Praktyczna (doświadczenie)

Formy pracy.
1. Praca zbiorowa.

Środki dydaktyczne.
1. Podręcznik.
2. Zbiór zadań.
3. Klocek zaczepiony na sprężynie.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Omówienie drgań występujących w życiu codziennym.

Faza zasadnicza:
1. Podanie tematu.
2. Wykonanie doświadczenia przedstawiającego ruch harmoniczny.
3. Wprowadzenie pojęć opisujących ruch harmoniczny.
4. Zredagowanie i zapisanie wniosku: Ruch harmoniczny to ruch niejednostajnie zmienny.

Faza podsumowująca:
1. Zadanie pracy domowej.
2. Ocena pracy ucznia.
Kategoria celów Wiadomości
Zapamiętywanie wiadomości
uczeń zna.
Pojęcia:
1. Drgania
2. Amplituda
3. Okres, częstotliwość
4. Wahadło
5. Ruch drgający
Zrozumienie wiadomości
uczeń potrafi.
Uczeń rozumie, że prędkość ciała ulega zmianie:
1. W położeniach maksymalnego wychylenia szybkość drgającego ciała jest równa zero
2. Podczas przechodzenia przez położenie równowagi ciało ma maksymalną prędkość.
Stosowanie wiadomości
w sytuacjach typowych.
Umiejętność wypowiadania się własnymi słowami na temat ciągłych przemian energii.
Stosowanie wiadomości
w sytuacjach nietypowych.
Powołując się na II zasadę dynamiki uczniowie dochodzą do wniosku, że jeżeli zmianie ulega siła działająca na ciało to zmianie ulega również przyspieszenie.

Opracowanie: Marek Głowacki

Wyświetleń: 2914


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.