Katalog

Marek Głowacki
Fizyka, Konspekty

Przewodnictwo cieplne

- n +

Przewodnictwo cieplne

Kl. I gimnazjum

Dział: Ciepło i temperatura.

Cele operacyjne.
1. Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem przewodnictwa cieplnego.
2. Wykorzystanie izolatorów i przewodników cieplnych.

Metody nauczania.
1. Praca z podręcznikiem.
2. Rozmowa kierowana.

Formy pracy.
1. Praca zbiorowa.

Środki dydaktyczne.
1. Podręcznik.
2. Zbiór zadań.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Omówienie wpływy temperatury na budowę cząsteczkową.

Faza zasadnicza:
1. Podanie tematu.
2. Omówienie zjawiska przewodnictwa cieplnego.
3. Izolatory i przewodniki cieplne.

Faza podsumowująca:
1. Zadanie pracy domowej.
2. Ocena pracy ucznia.
Kategoria celów Wiadomości
Zapamiętywanie wiadomości
uczeń zna.
Pojęcia:
1. Przewodnictwo cieplne
2. Ciepło
3. Przewodnik i izolator cieplny
Zrozumienie wiadomości
uczeń potrafi.
Wykorzystanie w praktyce przewodnictwa cieplnego.
Stosowanie wiadomości
w sytuacjach typowych.
Wyjaśnić na podstawie budowy cząsteczkowe zjawiska przewodnictwa cieplnego.
Stosowanie wiadomości
w sytuacjach nietypowych.
Wyjaśnić pojęcie energii wewnętrznej.

Opracowanie: Marek Głowacki

Wyświetleń: 4889


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.