Katalog

Elżbieta Michalska
Technika, Konspekty

Rodzaje skrzyżowań - konspekt lekcji techniki w klasie IV szkoły podstawowej

- n +

Rodzaje skrzyżowań

KONSPEKT DO LEKCJI TECHNIKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Cele:
- Poznawanie definicji skrzyżowania
- Wskazanie rodzajów skrzyżowań ze względu na oznakowanie lub jego brak.
- Zapoznanie się ze znakami drogowymi, występującymi przy skrzyżowaniach oraz z rodzajami sygnałów świetlnych dla kierujących
- Kształtowanie postawy bezpiecznego zachowania się w rejonie skrzyżowania w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych oraz umiejętności przewidywania zagrożeń.

Umiejętności:
- Porównywanie skrzyżowań ze względu na kształt, oznakowanie, obowiązujące zasady pierwszeństwa przejazdu.
- Ocena stopnia zagrożenia w miejscu, gdzie przecinają się kierunki ruchu pojazdów.
- Właściwe interpretowanie znaczenia sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych.

Środki dydaktyczne:
- Plansze ze znakami drogowymi
* ostrzegawczymi
* zakazu
* nakazu
* informacyjnymi
* tabliczkami do znaków drogowych
- Kartki z krzyżówkami dla uczniów
- Podręcznik (kodeks drogowy)

Metody pracy:
- Oparte na słowie (pogadanka, dyskusja)
- Pokaz
- Praca z książką- podręcznik "Z Agatką na drodze", inne pozycje zawierające znaki drogowe

Formy pracy:
- Praca grupowa
- Praca indywidualna

Przebieg lekcji:
- Rozpoczęcie lekcji od rozwiązania krzyżówki, której hasło brzmi-skrzyżowanie.
- Wyjaśnienie co to jest skrzyżowanie? (propozycje dzieci).Następnie sformułowanie definicji w oparciu o kodeks drogowy.
- Narysowanie skrzyżowania:
* Typowe
* W kształcie litery T
* W kształcie litery Y
* W kształcie kąta ostrego
* Z wysepką lub placem(rondo)
- Pogadanka na temat występowania niebezpiecznych sytuacji w rejonie skrzyżowań
- Omówienie znaków występujących w pobliżu skrzyżowania.
- Praca domowa (Narysuj i podpisz 5 znaków dotyczących skrzyżowania, po jednym z każdej grupy)
 

Opracowanie: ELŻBIETA MICHALSKA - NAUCZYCIELA INFORMATYKI w Gimnazjum w Białymstoku

Wyświetleń: 8419


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.