Katalog

Marzena Stępkowska
Zajęcia przedszkolne, Ankiety

Ankieta dla nauczycieli dotycząca realizacji Programu Wychowawczego w przedszkolu

- n +

Ankieta dla nauczycieli przedszkola Miejskiego Nr 4 w Słupsku

Ankieta została opracowana w oparciu o:
a/ Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
b/ Statut Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Słupsku
c/ Program Wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Słupsku.

Celem poniższej ankiety jest dokonanie przez nauczycieli aktualnej oceny realizacji programu wychowawczego naszej placówki.

Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą doskonaleniu programu wychowawczego
Wybraną odpowiedź należy zakreślić krzyżykiem.
Wyniki ankiety zostaną opracowane i przedstawione Radzie pedagogicznej.

Dziękuje za wypełnienie ankiety.

PYTANIE1. Czy Program wychowawczy przedszkola ma dokładnie określone cele, warunki i sposoby realizacji?

□ Tak
□ Nie


PYTANIE 2. Czy według Pani treści Programu Wychowawczego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dopasowane do możliwości wychowanków przedszkola?

□ Tak
□ Nie
□ Inne uwagi
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 3. Czy wykorzystała Pani Program Wychowawczy przedszkola przy tworzeniu własnego systemu wychowawczego w swoim oddziale?

□ Tak
□ Nie

PYTANIE 4. Czy Pani zdaniem wprowadzony Program wychowawczy w przedszkolu ma wpływ na jednolity system oddziaływania wychowawczego?

□ Tak
□ Nie

jeśli nie, to proszę podać przyczyny
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 5. Czy realizacja Programu wychowawczego ma wpływ na osiągane efekty pracy wychowawczej w Pani oddziale?

□ Tak
□ Nie

Jeśli nie, to proszę podać przyczyny
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 6. Czy realizowany Program Wychowawczy w przedszkolu pomógł Pani w pracy wychowawczej?

□ Tak
□ Nie
□ Inne uwagi
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 7. Jakie treści Programu Wychowawczego realizowała Pani w pracy wychowawczej w swoim oddziale?

□ W zakresie podnoszenia kultury bycia
□ Jak być koleżeńskim
□ W zakresie normowania współżycia w grupie rówieśniczej
□ W zakresie właściwego rozumienia własnego bezpieczeństwa
□ W zakresie właściwego dbania o zdrowie
□ W zakresie kształtowania postawy patriotycznej
W jaki sposób
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
...............................................................................

PYTANIE 8. Czy według Pani zaproponowane wartości, zasady, normy i sposoby ich realizacji w Programie Wychowawczym są odpowiednie?

□ Tak
□ Nie

a/ Jakie Pani wprowadziłaby ewentualnie zmiany
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 9. Czy Pani zgadza się z proponowanym systemem nagród i kar w Programie Wychowawczym?

□ Tak
□ Nie

a/ Jakie zmiany można wprowadzić, proszę wymienić
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE10. Czy w wyniku realizacji Programu Wychowawczego wzrosły Pani umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych?

□ Tak
□ Nie
□ Inne uwagi
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 11. Czy realizacja Programu Wychowawczego pomogła Pani w nawiązaniu bliższego kontaktu z wychowankiem i w akceptacji jego podmiotowości?

□ Tak
□ Nie
□ Inne uwagi
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 12. Jak układa się współpraca z rodzicami w Pani oddziale?

□ bardzo dobrze
□ dobrze
□ ani źle, ani dobrze
□ nie najlepiej
□ inne uwagi
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 13. Czy rodzice są otwarci na rady i sugestie z Pani strony?

□ bardzo
□ raczej tak
□ raczej nie
□ zdecydowanie nie
□ trudno mi powiedzieć

PYTANIE 14. Napisz kilka propozycji, co należałoby zrobić, żeby usprawnić realizację programu?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
 

Opracowanie: Marzena Stępkowska

Wyświetleń: 12224


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.