Katalog

Anna Pupar
Ekologia, Scenariusze

"Ten dzień będziemy pamiętać" - scenariusz szkolnych obchodów Święta Ziemi

- n +

"Ten dzień będziemy pamiętać" scenariusz szkolnych obchodów święta ziemi

Cel ogólny
Dostrzeganie konieczności ochrony przyrody.
Dostrzeganie niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego wynikających z działalności człowieka.

Cele operacyjne

1.Poziom wiadomości:
uczeń:
- wie, w jakim celu obchodzony jest Dzień Ziemi,
- wie, co zagraża środowisku naturalnemu,

2. Poziom umiejętności:
uczeń:
- potrafi uzasadnić konieczność ochrony przyrody,
- zaproponuje sposoby ograniczenia zagrożeń środowiska naturalnego,
- uzasadni konieczność ochrony ropuchy,
- wymieni narządy wewnętrzne narażone na uszkodzenia w wyniku palenia tytoniu.

Cele wychowawcze:
- popularyzacja postępowania sprzyjającego środowisku naturalnemu,
- kształtowanie nawyków proekologicznego zachowania,
- wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
- rozwijanie zainteresowań zagadnieniami ekologicznymi.

Przygotowano:
a) pomoce dydaktyczne (albumy, zielniki, plansze, schematy, modele, zegary pojęć),
b) prace plastyczne pt. "Symbol Ziemi",
c) dekoracje, stroje, rekwizyty potrzebne do przedstawień.

Uczniowie pracowali indywidualnie, grupowo i zespołowo. Korzystali z wielu źródeł informacji (podręczniki, encyklopedie, albumy, czasopisma), posługiwali się komputerem, drukarką. Na bieżąco konsultowali się z nauczycielem.

PRZEBIEG OBCHODÓW

1.Uczniowie w klasach rozwiązują test wyboru o tematyce ekologicznej, następnie wspólnie omawiane są wyniki, podkreślone są te zachowania, które sprzyjają środowisku (postawa proekologiczna).
2.Uczniowie wykonują prace plastyczne o tematyce ekologicznej, następnie dekorują nimi korytarze. Zostaje ogłoszony konkurs na najciekawszą pracę
3.Przygotowanie stroju ekologicznego dla jednego lub dwóch uczniów. Pozostali uczniowie robią opaski na głowę z emblematem - jednakowe dla całej klasy.
4..Uroczysty apel w sali gimnastycznej (uczniowie rozwiązują krzyżówkę ekologiczną, hasło "22 kwietnia - Dzień Ziemi" wprowadza w tematykę krótkiego odczytu wygłoszonego przez uczennicę).
5.Przedstawienia przygotowane uczniów, pod tytułem
"Sąd nad papierosem" - autor p. Klara Łazarowicz, Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku,
"Sąd nad ropuchą" - autor p. Bożena Gawlicz, Szkoła Podstawowa w Ślubowie.
Scenariusze pochodzą z czasopisma "Biblioteka w Szkole".
6.Zakończenie spotkania i powrót do klas.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

1.Wystawa prac plastycznych pt. "Symbol Ziemi".
2.Wystawa pomocy dydaktycznych do lekcji przyrody, przygotowanych przez uczniów .
3. Konkurs na najciekawszą i najładniejszą gazetkę ścienną, przygotowaną z okazji Dnia. Ziemi w salach lekcyjnych.
4. Sprzątanie terenów wokół szkoły.
 

Opracowanie: Anna Pupar

Wyświetleń: 4887


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.