Katalog

Mariola Pacześna
Zajęcia zintegrowane, Artykuły

Co to jest agresja? Sposoby reagowania

- n +

Co to jest agresja? Sposoby reagowania

Agresja to zjawisko negatywne. Jest ono codziennym elementem naszego życia. Tkwi w osobowości każdego człowieka. Pojęcie "agresja" nie jest łatwe do zdefiniowania.

Agresja jest to nic innego jak skłonność do zachowań agresywnych, ataku trudności kontrolowania negatywnych popędów i impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom, poglądom i sytuacjom. Może ona przybierać rozmaite formy: od ataków fizycznych, jako przemoc czy gwałt do bardziej subtelnych zachowań, między innymi agresji słownej, krzyku, złośliwości zachowania.

Agresja może przyjmować
a) formy fizyczne (Atak na drugą osobę lub jej własność. Dochodzi wówczas do kontaktu fizycznego agresora z ofiarą w postaci popchnięć, uderzeń)
b) formy psychiczne (jest to izolowanie drugiej osoby z grupy polegające na wyśmiewaniu się, zastraszaniu, przezywaniu)

Należy podkreślić, iż ważny jest wpływ otoczenia na powstawanie zachowań agresywnych. Dzieje się tak wówczas, gdy dzieci często mają do czynienia z agresją w rodzinie, w szkole, na ulicy, używają alkoholu i narkotyków, oglądają filmy, które w dużej mierze mogą wpływać na zachowania agresywne.

Dzieci, które czują się bezpiecznie w swoich relacjach z rodzicami otoczone są miłościom i zainteresowaniem mają mało powodów do agresji i wrogości, lepiej radzą sobie z emocjami.

Uciekają do niej wówczas, gdy boją się, są osamotnione, potrzebują zwrócić na siebie uwagę.

Istnieje wiele doraźnych sytuacji, w których uczniowie zachowują się agresywnie i używają przemocy: wyśmiewanie się, podcinanie, bójki.

Bywa często tak, iż nie ma czasu, aby wdawać się z uczniami w długie rozmowy podczas przerwy lub lekcji na temat ich postępowania, dochodzić, kto jest winien a kto nie.

Jeśli skutecznie chcielibyśmy przeciwdziałać takim sytuacjom należałoby pamiętać, iż doraźne sytuacje wymagają szybkiej, krótkiej i zdecydowanej reakcji nauczyciela - wychowawcy.

Należy unikać agresji:
a) fizycznej (w przypadku bijących się uczniów)
- nie popychać sprawcy
- nie starać się go samemu fizycznie ukarać
- nie szarpać ze złością, a postarać się zrobić to bez agresji, rozdzielić ich używając tylko tyle siły, ile jest potrzebne ewentualnie poprosić drugą osobę.
b) słownej
- nie obrażać
- nie zawstydzać
- nie oceniać ucznia
- nie stosować komunikatów "Ty" np. bandyto, łobuzie, a wręcz mówić o normach, jakie istnieją w klasie: nie bijemy się, nie ma miejsca w naszej klasie na znęcanie.

Należy reagować w takich przypadkach stanowczo, zdecydowanie formułując krótkie zdania.

Dzieci powinny nauczyć się, że zachowania skierowane do innych ludzi oraz do nich samych nie powinny przekraczać pewnych określonych granic. Jeżeli naucza się stosowania zachowań agresywnych jako metody na rozwiązywanie problemów, a ze strony dorosłych spotyka się to z całkowitą pobłażliwością i akceptacją, poziom agresji wobec rówieśników, rodzeństwa i dorosłych będzie prawdopodobnie wzrastał.

Opracowanie: mgr Mariola Pacześna

Wyświetleń: 1442


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.