Katalog

Bogumiła Czajka
Język polski, Plany metodyczne

Program realizacji ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna" (gimnazjum, kl. I).

- n +

Program realizacji ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna" gimnazjum klasa I

Program realizacji ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna" gimnazjum klasa I

Czas realizacji Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Tematyka zajęć Pomoce dydaktyczne Odpowiedzialni Osiągnięcia ucznia - uczeń potrafi
IX - X
 • Uświadomienie istoty mediów
Uwaga: konspekt lekcji dotyczącej uświadomienia istoty i roli mediów (autorstwa B. Czajki) znajduje się w bibliotece szkolnej wraz z zestawem pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć
Zasady działania procesu komunikacji "Biblioteka w Szkole", słowniki j. polskiego, foliograf: schemat procesu komunikacyjnego, układanki wyrazowe, wystawka narzędzi medialnych nauczyciele j. polskiego lub bibliotekarze
 • odszukać hasło "media" w słowniku
 • czytać tekst ze zrozumieniem
 • wybrać właściwe miejsce dla każdego elementu w procesie komunikacji
 • zanalizować definicję "media"
 • rozróżnić definicję haseł "massmedia" i "multimedia" oraz "informacja" a "komunikat"
I - II
 • Przygotowanie do posługiwania się narzędziami mediów
 • Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa w związku z globalizacją kultury masowej
 • Przygotowanie odbiorców do świadomego i krytycznego odbioru mediów
Jesteśmy twórcami. - zdobywanie i wytwarzanie materiałów na wystawę

Uwaga: Konspekt lekcji na temat "Jesteśmy twórcami" znajduje się w bibliotece szkolnej wraz z zestawem pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć.
 • Wystawa narzędzi medialnych
 • Zbiory nazw mediów i komunikatów
nauczyciele j. polskiego, nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele (w miarę potrzeb i chęci)
 • Zastosować narzędzia mediów
 • Zaprezentować działania mediów
 • Stworzyć słownik wyrazów i wyrażeń medialnych
Jesteśmy twórcami. - zdobywanie i wytwarzanie materiałów na wystawę

Uwaga: Konspekt lekcji na temat "Jesteśmy twórcami" znajduje się w bibliotece szkolnej wraz z zestawem pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć.
 • Wystawa narzędzi medialnych
 • Zbiory nazw mediów i komunikatów
nauczyciele j. polskiego, nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele (w miarę potrzeb i chęci)
 • Zastosować narzędzia mediów
 • Zaprezentować działania mediów
 • Stworzyć słownik wyrazów i wyrażeń medialnych
Co wiesz o swoim regionie? - tworzenie kartoteki przed likwidacją wystawy
 • Komputer z oprogramowaniem "MOL"
 • Wzory opisów bibliograficznych
n-le bibliotekarze
 • Wykonać opis bibliograficzny
 • Obsłużyć program "MOL" w komputerze
III
 • Przygotowanie do świadomego i krytycznego odbioru mediów
 • Przygotowanie do posługiwania się narzędziami mediów
"Pan Tadeusz" jako dzieło literackie, filmowe i plastyczne
 • Komputer z programem "Pan Tadeusz"
 • Film A. Wajdy "Pan Tadeusz"
 • Poemat A. Mickiewicza
 • Wideo
 • Drukarka
 • Internet
 • Wystawa biblioteczna na temat "Pan Tadeusz" i jego twórców
 • N-le bibliotekarze
 • N-le j. polskiego
 • N-le informatyki
 • N-le plastyki
 • N-le zajęć technicznych
 • obsłużyć program w komputerze wydrukować ilustracje różnych mistrzów do książki A. Mickiewicza (Andrioli, Kossak, Szancer)
 • odróżnić dzieło epickie od adaptacji filmowej
 • wykonać napisy w programie graficznym do wystawki
 • zaprojektować i wykonać wystawkę o "Panu Tadeuszu"i jego twórcach
 • przeczytać tekst poetycki XIX wieku ze zrozumieniem
IV Kształtowanie postawy szacunku dla twórców regionu Spotkanie z twórcami regionu (pisarz, malarz lub rzeźbiarz)
 • prasa
 • dyktafon, magnetofon lub kamera video
 • wystawa o życiu i twórczości regionalnego twórcy
 • regionalna TV "Astra"
 • n-le bibliotekarze
 • n-le j. polskiego
 • przeprowadzić wywiad ze znaną osobą
 • zaplanować i wykonać wystawkę o życiu i twórczości działacza regionu
 • wykonać zdjęcia w czasie spotkania
V - VI
 • kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa polskiego w związku z globalizacją kultury masowej
 • przygotowanie do świadomego i krytycznego odbioru mediów
 • kształtowanie postawy szacunku dla szkoły i jej patrona
Praca z nowo wybranym patronem gimnazjum, pt.: "Poświęćmy trochę czasu Janowi z Czarnolasu". Konkursy związane z Janem Kochanowskim:
 • literacki - (na najlepszą recenzję któregoś z dzieł patrona)
 • recytatorski
 • plastyczny
 • wiedzowy ("Co wiesz o patronie gimnazjum?")
Finał konkursów w czasie Święta Szkoły
 • komputer + encyklopedia multimedialna
 • wystaw o życiu i twórczości J. Kochanowskiego - ekspozycja stała
 • kartoteka dotycząca patrona gimnazjum
 • wystawa książek o patronie i jego dzieł
 • komputer z programem graficznym
 • scenografia do obchodów Święta Szkoły
 • scenariusz imprezy
 • nagranie imprezy
 • zdjęcia fotograficzne
 • n-le odpowiedzialni za program obchodów Swięta Szkoły
 • n-le wychowawcy
 • n-le muzyki
 • n-le plastyki
 • n-le bibliotekarze
 • oraz inni (w miarę potrzeb)
 • przeczytać tekst ze zrozumieniem
 • odnależć hasło w encyklopedii
 • opowiedzieć o życiu i twórczości patrona
 • wymienić dzieła patrona
 • odszukać w katalogu i w kartotece odpowiedniąe informacje o patronie
 • wykonwć projekt scenografii kostiumów
 • obsłużyć komputer (wykonać napisy do scenografii)
 • nagrac różne efekty dźwiękowe potrzebne do
 • nagrać inscenizację na video
 • zredagować odpowiednie przemówienie
 • przygotować i przeprowadzić konferansjerkę w czasie Święta Szkoły
 • zaprojektować i wykonać zaproszenia
XI - XII
 • Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa w związku z globalizacją kultury masowej
 • Przygotowanie odbiorców do świadomego i krytycznego odbioru mediów
 • Kształtowanie postawy szacunku dla szkoły i jej patrona
Poznajmy się bliżej - praca z nowo wybranym patronem gimnazjum
 • komputer + encyklopedia multimedialna
 • wystawa o życiu i twórczości nowo wybranego patrona gimnazjum - ekspozycja stała w bibliotece szkolnej
 • kartoteka dotycząca patrona gimnazjum
 • wystawa książek o patronie i napisanych przez patrona
 • Wszyscy n-le wychowawcy
 • N-le biblioteki
 • Przeczytać tekst ze zrozumieniem
 • Odnaleźć hasło w encyklopedii multimedialnej
 • Opowiedzieć o życiu i twórczości patrona gimnazjum
 • Wymienić dzieła patrona
 • Odszukać w katalogu i w kartotece odpowiednią kartkę książki
Co wiesz o patronie swojej szkoły? - coroczny konkurs wiedzy o patronie (finał na Święcie Szkoły)
 • encyklopedia multimedialna
 • książki o patronie
 • dzieła patrona
 • N-le wychowawcy
 • N-le historii
 • N-le biblioteki
 • Inni n-le w miarę potrzeb
 • Wyszukać hasło w encyklopedii
 • Opowiedzieć o życiu i twórczości patrona
 • Czytać ze zrozumieniem teksty literackie i historyczne dotyczące patrona
 • Wymienić dzieła patrona
 • Ocenić działalność patrona - określić jego zasługi dla ludzkości
 • Wymienić cechy patrona na których warto się wzorować

Opracowanie: Bogumiła Czajka

Wyświetleń: 2001


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.