Katalog

Leokadia Czaplicka
Zawodowe, Scenariusze

Automatyzacja syntezy amoniaku do przeprowadzenia na lekcjach układów automatyki lub urządzeń elektronicznych

- n +

Scenariusz lekcji pt. "Automatyzacja syntezy amoniaku" do przeprowadzenia na lekcjach układów automatyki lub rządzeń elektronicznych

czas 2 x 45 min

cel lekcji:
- poznawczy: zapoznanie uczniów z procesem technologicznym produkcji amoniaku ze szczególnym zwróceniem uwagi na automatyzację tego procesu technologicznego oraz rolę, zadania i budowę systemów automatyki

- wychowawczy: kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, podziału obowiązków, współdziałanie w grupie, posługiwanie się językiem technicznym

- dydaktyczny: kształtowanie umiejętności oceny ważności wiadomości poszukiwanie materiałów, kształtowanie sposobu przekazywania

Pomoce dydaktyczne: film wideo, foliogramy, zdjęcia

Metoda nauczania: metoda projektów przygotowana przez zespół 2-3 osobowy

Projekt przewidziany jako krótko dystansyjny przygotowany w terminie 2-3 miesięcy.

Nauczyciel podaje uczniom tematykę, zakres opracowania oraz podaje wstępne materiały do opracowania i sposoby poszukiwania dalszych materiałów. Prezentacja powinna obejmować: omówienie procesu produkcji amoniaku, omówienie kolejnych faz współczesnej instalacji, parametrów procesu oraz co szczególnie ważne automatyzację tego procesu. Sposoby automatyzacji konwencjonalnej i cyfrowej sterowanej komputerowo.
Uzgadnia z uczniami terminy konsultacji, termin omawiania i kryteria oceniania. W kryteriach oceniania należy uwzględnić: zakres materiału, sposób prezentacji oraz udział każdego z uczniów zespołu w pracy nad tematem.

Przebieg lekcji:
- faza przygotowania: czynności organizacyjno-porządkowe - 5 minut
- faza zasadnicza: przygotowanie pomocy dydaktycznych - 5 min
- krótkie przedstawienie tematu przez ucznia wyznaczonego przez zespół przygotowujący opracowanie - 15 min
- prezentacja opracowania, z wykorzystaniem przygotowanych
materiałów dydaktycznych - 45 min
- podanie krótkiej notatki - 10 min
- faza końcowa: nauczyciel podsumowuje pracę zespołu i ocenia sposób przygotowania i prezentacji tematu.
 

Opracowanie: Leokadia Czaplicka

Wyświetleń: 1156


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.