Katalog

Beata Nowak-Macniak
Zawodowe, Scenariusze

Gromadzenie informacji na temat rozpoczynania działalności gospodarczej - scenariusz lekcji

- n +

Scenariusz lekcji - Gromadzenie informacji na temat rozpoczynania działalności gospodarczej

Kształcenie ogólnozawodowe:
Blok:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej

Klasa: I Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym

Cel główny lekcji: Uczniowie samodzielnie wyszukają informacje przydatne do rozpoczęcia działalności gospodarczej

Cele edukacyjne
Uczeń potrafi:
- samodzielnie zbierać informacje z wykorzystaniem internetu
- selekcjonować przydatne informacje
- wyszukać odpowiednie przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
- wyszukać wzory formularzy niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej
- korzystać z różnych źródeł informacji
- pracować w zespole

Metody i formy pracy:
- praca w grupach
- czynnościowa
- aktywizująca

Środki dydaktyczne:
- komputery z podłączeniem do internetu
- drukarka
- zeszyty przedmiotowe

Czas realizacji:
- 3 godziny lekcyjne

Przebieg lekcji:

1) Podanie tematu lekcji.
2) Wyjaśnienie celu lekcji, którym będzie zgromadzenie przez uczniów informacji dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej
3) Omówienie przebiegu zajęć lekcyjnych
4) Przypomnienie sposobów wyszukiwania informacji w internecie (korzystanie z wyszukiwarek, katalogów stron www, konkretnych adresów stron www
5) Przypomnienie umiejętności kopiowania, wklejania i zapisywania na dysk dokumentów tekstowych, z podaniem źródła uzyskanych informacji (m.in. adresu strony www)
6) Podanie uczniom przydatnych adresów stron internetowych (m.in. www.firma.onet.pl, www.wroclaw.pl, www.sejm.gov.pl)
7) Podział uczniów na 2-3 osobowe zespoły i przydział zadań dla poszczególnych zespołów (każda grupa ma wyszukać informacje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej dla odrębnej formy organizacyjno-prawnej, a w szczególności dla spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, indywidualnej działalności gospodarczej itd.)
8) Wyszukiwanie i gromadzenie informacji przez zespoły
9) Obróbka i selekcja zebranych materiałów
10) Zapis i wydruk opracowanych materiałów oraz formularzy, jakie należałoby wypełnić w momencie uruchamiania działalności gospodarczej
11) Przedstawienie rezultatów poszukiwań przez poszczególne zespoły
12) Podsumowanie efektów pracy uczniów
13) Krótki sprawdzian z informacji zebranych przez uczniów
 

Opracowanie: Beata Nowak-Macniak
Nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych
we Wrocławiu

Wyświetleń: 2014


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.