Katalog

Anna Jasińska
Pedagogika, Rady

Opis i analiza przypadku pedagogicznego

- n +

Opis i analiza przypadku pedagogicznego

I. Identyfikacja problemu

Rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego.
Podstawowe informacje na temat uczennicy: (dla potrzeb tego opracowania będę używała zmienionego imienia - Ola) dziewczynka uczęszcza do klasy III, której od dwóch lat jestem wychowawczynią. Na początku zauważyłam, że Ola ma duże problemy z czytaniem i pisaniem, poza tym rówieśnicy z klasy nie bardzo ją akceptują. Uczennica pochodzi z rodziny pełnej, średnio sytuowanej, rodzice prowadzą gospodarstwo rolne, mają wykształcenie zawodowe.
Główne objawy wskazujące na istnienie problemu w klasie i w szkole:
- uczennica słabo czytała, każdy wyraz przeczytany z błędem, pismo niestaranne, mnóstwo błędów ortograficznych, gramatycznych, gubienie i zamiana liter;
- trudności w składnej wypowiedzi ustnej, mały zasób słownictwa;
- częste konflikty w klasie z innymi uczniami, skarżenie, odsuwanie się od klasy;

II. Geneza i dynamika zjawiska

Ola starała się za wszelką cenę zwracać na siebie uwagę. Robiła to skarżąc na innych uczniów, kłócąc się z nimi, bywała arogancka i niegrzeczna. Robiła małe postępy w nauce czytania i pisania, mimo, że uczestniczyła w zajęciach wyrównawczych.

III. Znaczenie zjawiska i prognoza

Na podstawie własnych obserwacji, rozmów z innymi nauczycielami i z matką doszłam do wniosku, że Olę należałoby wysłać na badanie w poradni psychologiczno - pedagogicznej pod kątem diagnozy trudności w czytaniu i pisaniu. Matka w zasadzie wyraziła na to zgodę. Ja jednak wstrzymałam się z opinią i postanowiłam spróbować innych metod pracy z Olą. Zorganizowałam w klasie konkurs techniki czytania, który trwał cały rok.

IV. Zastosowanie rozwiązania

Kryteria konkursu zostały ustalone wspólnie ze wszystkimi uczniami, którzy sami mieli dokonywać oceny własnych umiejętności, biorąc pod uwagę płynność czytania, właściwą intonację i ogólny odbiór. Wszyscy wychowankowie wzięli się do pracy. Przy ocenie techniki czytania byli bardzo surowi, wykazywali dużą krytykę wobec siebie i kolegów. Okazało się, że Ola również aktywnie włączyła się do współzawodnictwa. Widać było ogromny nakład pracy włożony w naukę czytania. Każde kolejne czytanie było lepsze. Starałam się doceniać jej postępy i chwaliłam na forum klasy. Uczniowie również zauważyli poprawę techniki czytania i nagradzali koleżankę brawami. Ola była zadowolona i jeszcze bardziej się starała. Nastąpiły zmiany również pod względem zachowania. Stała się delikatniejsza, nie próbowała na siłę zwracać na siebie uwagi. Poprawiły się jej relacje z klasą. Co ważne, nastąpił także postęp w pisaniu. Zaczęła zwracać uwagę na zasady pisowni. Jej prace pisemne stały się logiczniejsze i bardziej rzeczowe. Ola w dalszym ciągu uczęszcza na zajęcia wyrównawcze, z których dużo korzysta.

V. Uzyskane rezultaty

Zastosowane metody dopingujące do lepszej pracy przyniosły dobre efekty. Ola uwierzyła w swoje możliwości i czytanie, które było dla niej "karą", stało się bodźcem do działania. Osiągnięcia, jakie aktualnie uzyskuje pozwalają mi bez obaw promować ją do następnej klasy, wiedząc, że sobie poradzi.
Myślę, że problemy wychowawcze są już za nią. Potrafi zachować się w każdej sytuacji, stała się taktowna i bardziej koleżeńska. Chętnie pełni obowiązki dyżurnej, wypełniając je solidnie. Każda kolejna pochwała jest dla niej motywująca, a słowa krytyki przyjmuje nie buntując się. Teraz wiem, że Ola uwierzyła w swoje siły i poradzi sobie. Myślę, że trzeba szukać możliwych rozwiązań dotarcia do ucznia. Wiem, iż pochwały wpływają bardziej pozytywnie niż krytyka i uwagi.
 

Opracowanie: Anna Jasińska - dyrektor PSP w Woli Malowanej.

Wyświetleń: 6771


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.