Katalog

Jadwiga Syrowatka
Matematyka, Scenariusze

"Z matematyką w podróż" - scenariusz otwartej lekcji z matematyki

- n +

Scenariusz otwartej lekcji z matematyki "Z matematyką w podróż"

ZAJĘCIA W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Termin zajęć:

Cele:
- ugruntowanie wiadomości z działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych
- rozwijanie zdolności myślenia, kojarzenia, wnioskowania
- kształcenie umiejętności współpracy w zespole i argumentowanie swojego zdania

Cele operacyjne:
uczeń potrafi
- odczytać skalę z mapy i obliczyć odległość między miastami
- obliczyć czas podróży znając drogę i prędkość
- przeliczyć EURO na złotówki /znając kurs EURO/
- obliczyć zużycie ropy
- narysować diagram słupkowy
- sprawnie wykonać działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych

Środki dydaktyczne:
- opracowany przez nauczyciela zestaw ćwiczeń
- przyrządy geometryczne
- atlasy geograficzne

Przebieg lekcji:
Powtórzenie wiadomości zostaje przeprowadzone w formie pytań zadawanych przez nauczyciela w celu zaangażowania wszystkich uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów mających problemy z nauką matematyki.

Pytania:
1. Co to jest skala?
2. Jak na podstawie skali obliczamy rzeczywistą odległość?
3. Jak obliczamy drogę? /przypomnienie symboli S, V, t /
4. Co to jest diagram słupkowy?

Część właściwa:
1. Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy.
2. Przypominamy zasady pracy w grupie.
3. Każda grupa pochodzi z innego miasta /stolice europejskiego państwa - miejsce pochodzenia odgadują na podstawie skojarzeń np. Watykan, pizza, wieża Eiffla, brukselka, sernik, walc/
4. Każda grupa otrzymuje zestaw ćwiczeń
5. Wyniki grupa przedstawia na czytelnie zapisanych kartkach
6. Zbiorcze wyniki zapisane są na tablicy
7. Lekcję kończymy narysowaniem diagramu słupkowego - % udział delegacji poszczególnych państw.Dnia 20 stycznia 2003 r. w Warszawie m odbyć się spotkanie młodzieży uzdolnionej matematycznie. "Matematyka moje hobby" to temat bliski zaproszonym laureatom konkursów matematycznych z 5 krajów. 4 ekipy wyjeżdżają autokarami ze swych stolic: z Brukseli 30 uczniów, z Wiednia 40 uczniów, z Rzymu 60 uczniów, z Paryża 70 uczniów. Młodzież z Polski stanowi 60% wszystkich uczniów.
Spotkanie rozpoczyna się o godz. 15,00

1. Na podstwie mapy oblicz odległość między
Warszawą a...........................................
skala.......................................................
odległość w cm.......................................... odległość w km .........................

2. Jaka jest różnica w km:
połączenie drogowe................................................
połączenie samolotowe.......................................................
różnica tych odległości........................................................

3. Oblicz czas podróży.
odległość (połączenia drogowe) ......................................................
średnia prędkość - 75 km/h
jazda.................................... h
odpoczynek - 5 h
Razem.............................................

4. O której godzinie musi wyruszyć autokar z .........................................., aby zdążyć na planowany o godz. 14.00 obiad w hotelu w Warszawie.

5. Oblicz, ile kosztuje w euro i w złotówkach ropa potrzebna do przebycia trasy Warszawa -.................................................................

1 l ropy - 0,80 euro
autokar spala ok. 25 l ropy na 100 km

6. Przedstaw na diagramie kwadratowym (prostokątnym) % udziału delegacji poszczególnych państw.

7. Przedstaw na diagramie słupkowym odległość do Warszawy w km oraz koszt ropy.
 

Opracowanie: Jadwiga Syrowatka

Wyświetleń: 4691


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.