Katalog

Elżbieta Cieślak
Zajęcia zintegrowane, Referaty

Referat dla rodziców "Higiena na co dzień"

- n +

Referat dla rodziców "Higiena na co dzień"

Higiena

HIGIENA to dział medycyny badający wpływ środowiska na organizm człowieka, opracowujący zapobieganie chorobom oraz sposoby utrzymywania zdrowia. Odnosząc się do praktyki życia codziennego można wymienić wiele rodzajów higieny: higienę osobistą, pracy, szkolną, ciała odpoczynku, higienę spożywania posiłków.

Chcąc żyć w zgodzie z higieną musimy dbać o czystość ciała, odzieży, otoczenia, o prawidłowe odżywianie, a także organizację czasu wolnego. Bardzo istotne jest by o tym pamiętać na co dzień, ustrzeże nas to przed wieloma dolegliwościami i chorobami.

Już od najmłodszych lat przyzwyczajajmy dzieci do codziennej toalety i do dbania o czystość ciała. Skóra człowieka jest żywym tworem, ciągle pracującym, produkującym i wydzielającym różne substancje, jest też warstwą ochronną naszego organizmu.

Właściwa pielęgnacja skóry powinna polegać na codziennym dokładnym jej myciu, podczas którego posługując się mydłem i szczoteczką bądź gąbką usuwamy mechanicznie z powierzchni skóry brud, kurz, złuszczony naskórek oraz zeschnięte wydzieliny gruczołów potowych. Utrzymanie skóry w czystości jest konieczne nie tylko ze względów zdrowotnych (ochrona przed zakażeniem, prawidłowe funkcjonowanie) ale również, ze względów estetycznych.

Toaletę całego ciała należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy dziennie. Ręce natomiast powinniśmy myć przed każdym posiłkiem. Bardzo istotnym czynnikiem jest dbanie o czystość odzieży a przede wszystkim codzienną zmianę bielizny. Nie mniej ważne jest przyzwyczajenie dzieci od najmłodszych lat do dbałości o czystości otoczenia jak również higienę przygotowywania posiłków.

Higiena szkolna

Dziecko w wieku szkolnym przeżywa okres najbardziej intensywnego rozwoju fizycznego i umysłowego., jego organizm jest więc chwiejny i bardziej wrażliwy na wpływy rozmaitych czynników otoczenia niż ustrój człowieka dorosłego.

Początek nauki szkolnej dla dziecka jest pewnym wstrząsem, który może wpłynąć niepomyślnie na jego zdrowie. Nie raz stwierdza się u dzieci brak apetytu, zaparcia, wadliwą postawę, bladość, bóle głowy, ospałość lub wzmożoną pobudliwość nerwową, niespokojny sen.

Wśród większej ilości dzieci w szkole mającej nawet dobre warunki możliwe są przypadki chorób zakaźnych.

Chodzi tu nie tylko o warunki lokalowe, urządzenia, teren szkolny, ale również o poznanie najczęstszych wad i odchyleń w stanie zdrowia rozwoju dzieci i młodzieży a przede wszystkim o poznanie środków i zaleceń zmierzających do zapobiegania wszelkim powyższym stanom chorobowym lub ograniczania ich szkodliwego wpływu na organizm ucznia.

Okres szkolny zamyka się w szerokich granicach wieku od 7 do 14 roku życia dlatego też różnice rozwojowe są bardzo znaczne.

Te daleko idące zmiany w rozwoju dzieci wymagają prawidłowych oddziaływań na ich psychikę oraz kontrolowanie zmian w organizmie.

Bardzo istotną cechą somatyczną okresu szkolnego jest rozwój uzębienia stałego, dlatego też bardzo ważna jest umiejętność prawidłowego mycia zębów i świadomość dbania o prawidłową higienę jamy ustnej.

Nie mniej ważnym czynnikiem wspomagającym prawidłowy rozwój młodego organizmu jest zaspokojenie potrzeby ruchu. Stąd też wprowadza się dodatkowe lekcje w-f i szereg zajęć sportowych.

Ruch jest niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju młodego organizmu jest tak samo potrzebny jak białko i witaminy jak sen i jak właściwa atmosfera wychowawcza. Nie jest on stratą czasu. Rozwój dziecka w tym także ruchowy postępuje tylko pewnego wieku. Potem nadchodzi regres- powolny lub szybki zależy to od sprawności fizycznej organizmu. Rozwój sprawności ruchowej trwa krótko ale powinien być intensywny.

Godziny spędzone w szkole (przeważnie w pozycji siedzącej) nie są korzystne dla rozwoju fizycznego dlatego bardzo ważne jest by dzieci jak najwięcej korzystały z ruchu na świeżym powietrzu po zajęciach.

Zdobycze cywilizacji (telewizja, komputer) są ogromnymi złodziejami czasu, który mógłby być przeznaczony na rozwijanie sprawności ruchowej.

Racjonalny rozkład zajęć ucznia w ciągu dnia

Zdając sobie sprawę ze znaczenia odruchów warunkowych dla organizmu, zwłaszcza wzrastającego, należy stale dążyć do wytwarzania u dzieci jak największej ilości nawyków i przyzwyczajeń higienicznych.

Pod tym względem ważne znaczenie ma przyzwyczajanie dzieci do regularnego i punktualnego wykonania różnych czynności.

Uregulowany tryb życia przyzwyczaja narządy naszego ciała do pracy w określonym rytmie; wpływa to dodatnio na wydajność i sprawność czynności zarówno układu nerwowego, jak i całego organizmu dziecka.
Realizowanie obowiązku szkolnego nakłada na dziecko osobiste i społeczne obowiązki, zmienia jego tryb życia. Nowe obowiązki mają znaczący wpływ na codzienny rozkład dnia dziecka.

Unormowania i opracowania codziennego trybu życia ucznia wymagają względy zdrowotne i wychowawcze.

Rozkład dnia powinien sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi i wzmocnieniu zdrowia dziecka, przyczynić do jak najlepszych postępów w nauce, utrwalać nawyki i przyzwyczajenia higieniczne, wytwarzać spokojny i pogodny nastrój.

Dobowy regulamin ucznia powinien spełniać podstawowe założenia;

1. zapewniać dostateczną, odpowiednią dla danej fazy rozwojowej liczbę godzin snu.
2. unormować czas przyjmowania posiłków, jak również ich skład ilościowy i jakościowy.
3. racjonalnie zorganizować pracę szkolną i domową
4. przewidzieć wystarczający, odpowiednio rozłożony i zorganizowany wypoczynek dzienny, połączony z jak najdłuższym przebywaniem na świeżym powietrzu.
5. stwarzać warunki dla zachowania spokoju i ładu.

Bardzo ważnym elementem w rozkładzie dnia powinien być odpoczynek zwłaszcza ten najważniejszy jakim jest sen. Spokojny sen jest podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu, powinno przeznaczać się na niego nie mniej niż 8-10 godzin dziennie w zależności od wieku dziecka (dzieci młodsze 11-12 godzin)
Istotnym jest także przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na czynny odpoczynek.

Dzieci coraz częściej i chętniej zamieniają zabawy ruchowe nawet grę w piłkę na gry komputerowe lub oglądanie telewizji.

Trudno wyobrazić sobie dzień bez oglądania telewizji a coraz częściej również bez komputera. Gry komputerowe i internet pochłaniają wiele czasu i nie zawsze pozytywnie oddziaływają na psychikę dzieci.

Wszystko co wymyśliła cywilizacja ma swoje dobre i złe strony.

Istnieje wiele ciekawych programów edukacyjnych na płytach CD i wiele informacji można uzyskać korzystając z internetu. Jednak nadmierne oglądanie telewizji czy też siedzenie przy komputerze prowadzi do niedostatecznej aktywności fizycznej. Objawia się to wadami postawy oraz mniejszą aktywnością społeczną i intelektualną.

Oglądanie programów telewizyjnych hamuje zainteresowanie książką. dzieciom które bardzo dużo czasu spędzają przy telewizorze lub komputerze, mają gorzej wykształconą umiejętność czytania, kłopoty z ortografią, zaburzenia koncentracji.

W większości kreskówek i gier komputerowych króluje przemoc i brutalność przenoszona później przez dzieci do codziennego życia. Dlatego bardzo ważnym zadaniem rodziców jest kontrolowanie tego co oglądają lub w co grają dzieci.

Racjonalne odżywianie

Aby organizm był właściwie odżywiony potrzebuje aż 45 różnych substancji odżywczych. Niedobór któregokolwiek ze składników może w niekorzystny sposób wpłynąć na jego zdrowie. Produkty te dzielimy na sześć grup: zboża, warzywa, owoce, produkty mleczne, mięsne i inne białkowe, oraz słodycze.

Ważnym czynnikiem zdrowia dziecka jest dobre odżywianie dostateczne pod względem kalorycznym, pełnowartościowe bogate w białko i witaminy.

Białko - jest podstawą i charakterystyczną częścią składową komórek i tkanek żywych organizmów. Nie może ono być zastąpione żadnymi innymi składnikami. Zwłaszcza w organizmie rosnącym i rozwijającym się zapotrzebowanie na białko jest duże. Przynajmniej 50% ogólnej dziennej ilości białka spożywanego przez dziecko powinno być pochodzenia zwierzęcego.

Wapń - odgrywa dużą rolę w kształtowaniu oraz rozwoju kości i zębów, jako niezbędny ich budulec oraz czynnik chroniący od powstawania krzywicy.

Jest konieczny również do krzepnięcia krwi oraz regulacji napięcia układu mięśniowego. Sole wapnia w dużej ilości występują w mleku i jego przetworach, zwłaszcza w zielonej pietruszce, marchwi kapuście i śledziach.

Oprócz składników budulcowych spożywane pokarmy najczęściej zawierają składniki dodatkowe, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów życiowych, jak wzrastanie, czynności układu nerwowego przemian materii, rozwój kości i odporność na zakażenia.

Najważniejsze znaczenie w życiu dziecka mają witaminy A, B, C, i D, gdyż ich niedobór wywołuje nieraz różne zaburzenia, które mogą w organizmie dziecka pozostawić ślady na całe życie.

Ważne jest by posiłkowi dzieci były urozmaicone, złożone z różnych produktów, bogate w owoce i warzywa, dostarczające organizmowi niezbędnych witamin i składników mineralnych.

Każdy musi wypracować sobie własną dietę, która pomoże w utrzymaniu wagi i da lepsze samopoczucie. W zależności od trybu życia, wieku i upodobań, każdy organizm będzie potrzebował innego zestawu do spożycia. Dobrze jest kierować się zasadą by jeść pokarmy wartościowe, częściej, ale w małych ilościach. Zamiast radykalnych zmian lepiej stopniowo zastępować niezdrowe produkty zdrowymi. Nasze menu niech wypełnią, posiłki gotowane, nie smażone. Jedzmy chude mięso, dużą ilość warzyw i owoców.

Bibliografia:
1. "Higiena szkolna" K. Mitkiewicz
2. "O wychowaniu zdrowotnym" M. Demel
3. "Rozwój i zdrowie ucznia" A. Jaczewski, Z. Korczak, A. Popielarska
4. "Higiena dziecka w wieku szkolnym" J. Kopczyńska.
 

Opracowanie: mgr Elżbieta Cieślak

Wyświetleń: 4695


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.