Katalog

Piotr Krzyżanowski
Plastyka, Prezentacje

Grafika komputerowa w praktyce szkolnej czyli stopniowe oswajanie publiczności

- n +

Grafika komputerowa w pr@ktyce szkolnej czyli stopniowe oswajanie publiczności

W miarę jak rozwija się szkolna pracownia komputerowa, rośnie sprawność uczniów w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi. Można im stawiać coraz poważniejsze zadania. Wiedza i sprawność pochodzą z lekcji informatyki ale i z praktyki w kawiarenkach internetowych. Potwierdza się w ten sposób przekonanie, że sprawność komputerowa jest w dużym stopniu intuicyjna i możliwa do osiągnięcia bez konieczności uzyskania odpowiedzi na każde pytanie typu: "Dlaczego tak? Jak to działa?" Oczywiście działanie intuicyjne bywa obarczone błędami i niepowodzeniami, ale fakty dają podstawę do optymistycznego "uprawiania" technologii informatycznych także wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W zeszłym roku /2003/ postanowiłem wykorzystać sprawność uczniów w konkursie plastycznym.

Konkurs dotyczył znajomości problematyki Unii Europejskiej. Konkretnie chodziło o symbole stolic. Uczniowie otrzymali zadanie znalezienia w Internecie reprezentatywnych budowli. Wspólnie wybraliśmy Paryż i Rzym. Wybrane zdjęcia zostały poddane edycji w prostym programie graficznym Micrografx Picture Publisher 8 /sprzedawanym w pakiecie ze skanerem/. Autorzy zwiększyli rozdzielczość obrazka a następnie zastosowali wybrany metodą prób i błędów filtr graficzny. Po użyciu filtru artystycznego zdjęcie zmieniło się w grafikę przypominającą technikę sitodrukową.

Jeszcze sprawa praw autorskich. Uznałem, zgodnie z pewną funkcjonującą w praktyce opcją, że wykorzystanie nie zastrzeżonych zdjęć z Sieci, jest dopuszczalne gdy chodzi o niekomercyjne ich wykorzystanie.

Jak się okazało, prace naszych uczniów podobały się, ale jury konkursowe... nie sklasyfikowało ich, twierdząc, że nie są wykonane ręcznie!

Warto zauważyć, że warunki konkursu mówiły o "technice dowolnej" prac plastycznych.

Na pociechę dla autorów okazało się, że pokazano ich dzieła na wystawie pokonkursowej - podczas łódzkiego "Tygodnia twórczości dziecięcej" czyli "Prezentacji 2003".

Drugie podejście- wiosna 2004. Chodziło o "bezpieczną drogę do szkoły" czyli cykliczny konkurs organizowany przez władze naszego miasta i Automobilklub Łódzki. Uznaliśmy, że materiał fotograficzny będzie nasz własny; uczniowie użyli prostego modelu aparatu cyfrowego HP 315. Po kilku próbach uzyskaliśmy kolekcję fotografii, z których wybraliśmy trzy. Dwa skierowano do obróbki cyfrowej; trzecie zdjęcie, zgodnie z życzeniem uczniów miało posłużyć jako podstawa pracy rysunkowej realizowanej kredkami. Można dodać, że ta praca miała charakter autoportretu.

Tym razem materiał wyjściowy był wystarczająco dobry /obszerność pliku/, należało użyć odpowiedniego do zamiarów filtru. Znowu sięgnęliśmy do Micrografx Picture Publisher 8 i otrzymaliśmy, po kilku próbach, efekt, który przedstawiony jest poniżej.

Zdjęcie drugie zostało zredukowane do czerni i bieli - także w wymienionym programie, po to aby uwydatnić kolory związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Kolory: jaskrawa żółć "przeprowadzacza" i nowy czerwony kolor zebry zostały naniesione ręcznie.

W efekcie, prace nie tylko podobały się ale i zostały nagrodzone. Praca uczennicy I klasy gimnazjalnej Katarzyny Szewczyk otrzymała I nagrodę a praca "czarno-biała" Anny Iwańskiej nagrodę VI.

Wnioski są chyba zachęcające. Według mnie należy, można i warto uprawiać technologie komputerowe wśród uczniów szkół specjalnych. Ta współczesna sprawność i wiedza pozwala im lepiej funkcjonować, integrować się i uzyskiwać bardzo potrzebną satysfakcję osobistą. Wymagania zewnętrzne nie są wielkie. Oczywiście pracownia komputerowa, wskazanie wartych zainteresowania zastosowań i prosty, coraz dostępniejszy sprzęt i oprogramowanie.
 

Opracowanie: Piotr Krzyżanowski
nauczyciel mianowany
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi

Wyświetleń: 2318


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.