Katalog

Jolanta Pawlak
Matematyka, Referaty

Metody aktywizujące w procesie nauczania matematyki

- n +

Metody aktywizujące w procesie nauczania matematyki

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA JEDNEJ Z METOD AKTYWIZUJĄCYCH "PRAWDA - FAŁSZ" NA LEKCJI MATEMATYKI

Jest to technika oparta na pracy w grupie.

Każda grupa dysponuje planszą wielkości A4:oraz wykonanym własnoręcznie zestawem kart.

Na jednej stronie kart wpisujemy zadania, twierdzenia, określenia itp. Karty leżą w polu oznaczonym KARTY, niezapisaną stroną do góry (mogą być ponumerowane). Członkowie grupy kolejno wyciągają karty i głośno czytają tekst proponując grupie odpowiedź: "prawda" lub "fałsz" albo zgłaszając "brak wiedzy". Następnie wszyscy pozostali członkowie grupy wyrażają swoje zdanie. Odczytujący kładzie kartę na polu "prawda" lub "fałsz" chyba, że grupa w określonym czasie nie dojdzie do porozumienia - wtedy odkłada kartę w polu "brak decyzji". Grupa również może zdecydować, że aby podjąć prawidłową decyzję, potrzebuje więcej informacji. W tym przypadku odkłada kartę w polu "brak wiedzy".
Karty leżące w polach "brak decyzji" i "brak wiedzy" stają się punktem wyjścia do dalszej pracy.

Warto też podkreślić, że uczniowie podczas stosowania tej techniki kształcą umiejętność podejmowania decyzji, argumentowania stanowiska, logicznego myślenia i pośrednio przygotowują się do rozwiązywania zadań zamkniętego typu: obowiązującego w Zewnętrznym Systemie Oceniania podczas egzaminów.

Poniżej załączam przykład kart, które mogą być wykorzystane do tematu "Własności trójkątów":
 
Trójkąt ma trzy przekątne. Istnieje trójkąt o bokach: 5, 3, 7.
Jeżeli suma dwóch kątów wewnętrznych w trójkącie jest równa 110o , to trzeci kąt jest kątem prostym. Suma kątów wewnętrznych w każdym trójkącie jest kątem pełnym.
Trójkąt ma trzy wysokości. Każdy trójkąt równoramienny ma trzy boki równej długości.
Trójkąt równoboczny jest wielokątem foremnym. Trójkąt równoboczny ma kąty wewnętrzne równe 60o.
Każdy trójkąt równoboczny jest równoramienny. Istnieje trójkąt o kątach: 20o, 50o, 100o.

Bibliografia
M. Wójcicka. Wybrane metody i techniki aktywizujące. W-wa 2004.
 

Opracowanie: Jolanta Pawlak

Wyświetleń: 2720


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.