Katalog

Iwona Słowiak
Język francuski, Sprawdziany i testy

Pomiar dydaktyczny - Le discours indirect

- n +

Pomiar dydaktyczny - Le discours indirect

Przy konstruowaniu tego testu także wykorzystałam zasady pomiaru dydaktycznego.

Poziom konieczny

Uczeń powinien wiedzieć/potrafić:
1. Jaka jest różnica między mową zależną i niezależną.
2. Jak wprowadzamy zdanię oznajmujące.
3. Jak wprowadzamy zdanie rozkazujące.
4. Zamieniać na mowę zależną najprostsze zdania oznajmujące i rozkazujące.

Poziom podstawowy

Uczeń powinien wiedzieć/potrafić:
1. Jak wprowadzamy zdania pytające wszystkich typów.
2. Zamieniać na mowę zależną najprostsze zdania pytające.

Poziom rozszerzający

Uczeń powinien wiedzieć/potrafić:
1. Co się dzieje z inwersją w mowie zależnej.
2. Zamieniać na mowę zależną najprostsze zdania różnego typu o większej skali trudności (powrót do szyku normalnego, zmiana osób)

Poziom dopełniajacy

Uczeń powinien wiedzieć/potrafić:
1. Jak zmieniają się czasy w zdaniu podrzędnym, gdy zdanie wprowadzające jest w czasie przeszłym.
2. Jak tworzymy następujące czasy:
a) l'imparfait
b) le conditionnel présent
c) le plusque- parfait
3. Jakiej zmianie w mowie zależnej ulegają wyrażenia czasowe.
4. Zamieniać na mowę zależną zdania o dużym poziomie trudności, kiedy zdanie wprowadzające jest w czasie przeszłym.

Poziom wykraczający

Uczeń powinien wiedzieć/potrafić:
1. Zamieniać na mowę niezależną zdania o dużym poziomie trudności.

W zależności od poziomu użyte zdania mają odpowiedni poziom trudności.

Ocena z testu zależy od zaliczonego poziomu. Przejście na następny poziom zależy od zaliczenia poziomu poprzedniego. Poziom jest zaliczony jeśli odpowiednio

DOP. - 5 zadań z 8, DST - 4 z 6, DB -4 z 6, BDB -4 z 6, CEL - 2 z 3

Zaliczenie zadania leży w sugestii sprawdzającego. Na przykład w zadaniach na poziomie koniecznym i podstawowym nie traktuję jako błąd niezamienienie osoby ( to umiejętność wymagana dopiero na poziomie rozszerzającym)

NOM................ PRENOM....................

WIELOSTOPNIOWY TEST SPRAWDZĄJACY Z J. FRANCUSKIEGO MOWA ZALEŻNA/

----------------------------------------------------
POZIOM KONIECZNY - OCENA DOPUSZCZĄJACA

ZAD. 1 JAKA JEST ROŻNICA MIĘDZY MOWĄ NIEZALEŻNĄ A ZALEŻNĄ? 0 - 1 PKT.
ZAD. 2 JAK W MOWIE ZALEŻNEJ WPROWADZAMY ZDANIE OZNAJMUJĄCE? 0 - 1 PKT.
ZAD. 3 JAK W MOWIE ZALEŻNEJ WPROWADZAMY ZDANIE ROZKAZUJĄCE? 0 - 1 PKT.
ZAD. 4 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Il me dit: "C'est un bon mécanicien."ZAD. 5 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Elle me dit: "Cette fille travaille au musée."


ZAD. 6 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Elle raconte: "Cet article est très intéressant."ZAD. 7 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Il nous prie: "Prenez un café!"ZAD. 8 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Je demande: "Sortez en silence!"-----------------------------------------------------------------------------
POZIOM PODSTAWOWY - OCENA DOSTATECZNA

ZAD. 9 JAK W MOWIE ZALEŻNEJ WPROWADZAMY ZDANIE PYTĄJACE EST-CE QUE 0 - 1 PKT.
ZAD. 10 JAK W MOWIE ZALEŻNEJ WPROWADZAMY ZDANIE PYTĄJACE TYPU
POURQUOI, COMMENT, QUAND,... 0 - 1 PKT.ZAD. 11 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Paul demande à Anne: "Qu'est-ce que tu as acheté?"ZAD. 12 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Il me demande: "Est - ce que tu es content?"ZAD. 13 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Il nous demande: "Vous aimez votre chatte?"ZAD. 14 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Elle me demande: "Qui achète la nouvelle voiture?"-------------------------------------------------------------------
POZIOM ROZSZERZAJĄCY - OCENA DOBRA

ZAD. 15 CO SIĘ DZIEJE Z INWERSJĄ W MOWIE ZALEŻNEJ? 0 - 1 PKT.ZAD. 16 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Lucien me demande: "ętes - vous heureuse?"ZAD. 17 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Le professeur nous demande: "Pourquoi n'avez-vous pas vos livres?"ZAD. 18 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Je lui demande: "Avez-vous pensé à votre randonnée à la montagne?"ZAD. 19 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Elle lui demande: "Comment vous appelez-vous?"ZAD. 20 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Le collègue lui demande: "ętes-vous satisfait de votre séjour en France?:"


------------------------------------------------------------------
POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA

ZAD. 21 JAK W MOWIE ZALEŻNEJ ZMIENIAJĄ SIĘ NASTEPUJĄCE CZASY:
PRÉSENT
PASSÉ COMPOSÉ
IMPARFAIT
0 - 1 PKT.

ZAD. 22 JAKA JEST ROŻNICA MIĘDZY FUTUR SIMPLE A CONDITIONNEL PRÉSENT 0 - 1 PKT.
ZAD.23 CO SIĘ DZIEJE Z WYRAZENIAMI CZASOWYMI W MOWIE ZALEZNEJ:
demain
cette semaine
il y a un mois
dans 3 jours
le mois dernier


ZAD. 24 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
La concierge nous a dit: "J'ai un beau appartement."ZAD. 25 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Il m'a demandé: "Avez-vous fini de travailler hier?"ZAD. 26 ZAMIEŃ NA MOWĘ ZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Il nous a demandé: "Pourquoi irez - vous chez le médecin demain?"


---------------------------------------------------------------------------
POZIOM WYKRACZĄJACY - OCENA CELUJĄCA

ZAD. 27 ZAMIEŃ NA MOWĘ NIEZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Tu leur as demandé pourquoi ils étaient tristes.ZAD. 28 ZAMIEŃ NA MOWĘ NIEZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Le médecin m'a demandé ce que j'avais mangé la veille.ZAD. 29 ZAMIEŃ NA MOWĘ NIEZALEŻNĄ: 0 - 1 PKT.
Ils nous ont demandé si nous avions rencontré nos amis au cinéma la semaine précédante.

 

Opracowanie: Iwona Słowiak

Wyświetleń: 3742


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.