Katalog

Iwona Słowiak
Język francuski, Sprawdziany i testy

Pomiar dydaktyczny - Le subjonctif

- n +

Pomiar dydaktyczny - Le subjonctif

Pomiar dydaktyczny wielu osobom może wydawać się wielu osobom zbyt skomplikowanym i pracochłonnym, by go używać w pracy dydaktycznej. Jeśli chodzi o mnie, okazał się bardzo pomocny, gdy chodzi o przygotowanie sprawdzianów z dużej partii materiału gramatycznego. Uczniowie słabsi często w ogóle rezygnują z przygotowania się do takiego sprawdzianu - "Przecież i tak się tego nie nauczę." Jeśli jednak materiał jest podzielony na poziomy, a co za tym idzie na oceny, każdy uczeń przygotowuje się z tej partii materiału (czyli na tą ocenę), z której jest w stanie się przygotować.

Tryb "subjonctif" jest tym bardziej skomplikowany dla Polaków uczących się języka francuskiego, że jego odpowiednik nie istnieje w języku polskim. Wprowadzam więc materiał gramatyczny dzieląc od razu na poziomy:

Poziom konieczny

Uczeń powinien wiedzieć/potrafić:
1. Co to jest tryb subjonctif.
2. O czym należy pamiętać odmieniając czasowniki w trybie "subjonctif"
3. Jakie są zasady odmiany czasowników regularnych
4. Co wyraża "subjonctif"
5. Odmienić czasowniki regularne (-er, -ir, -re) a także czasowniki nieregularne "ętre" i "avoir".
6. Wskazać w grupie czasowników te, po których używa się "subjonctif" (vouloir, demander, exiger, souhaiter, prier, désirer, préférer, douter, je ne pense pas, je ne crois pas, je n'espère pas, craindre, avoir peur, ętre content, mécontent, heureux, malheureux, surpris, étonné, ravi, triste, désolé, avoir honte)

Poziom podstawowy

Uczeń powinien wiedzieć/potrafić:
1. Odmieniać czasowniki nieregularne (1 temat)
2. W grupie wyrażeń wskazać te, po których używamy "subjonctif" (il faut, il est possible, (!!! il est probable +ind), il est impossible, il semble, (!!! il me semble + ind), il est dommage, il est nécessaire, il est indispensable, il est douteux, il suffit, il vaut mieux, pour que, bien que, quoi que, jusqu'à ce que, en attendant que, à condition que, à moins que avant que, de peur que)
3. Wskazać zdania, w których został użyty "subjonctif"
4. Użyć w zdaniach trybu "subjonctif" (tylko te czasowniki z 2 dotychczasowych poziomów)

Poziom rozszerzający

Uczeń powinien wiedzieć/potrafić:
1. Odmieniać czasowniki nieregularne (2 tematy)
2. Używać w zdaniach odpowiedniego trybu

Poziom dopełniajacy

Uczeń powinien wiedzieć/potrafić:
1. Używać w zdaniach odpowiedniego trybu
2. Używać odpowiednich wyrażeń

Poziom wykraczający

Uczeń powinien wiedzieć/potrafić:
1. Używać w zdaniach odpowiedniego trybu

W zależności od poziomu użyte zdania mają odpowiedni poziom trudności.
Ocena z testu zależy od zaliczonego poziomu. Przejście na następny poziom zależy od zaliczenia poziomu poprzedniego. Poziom jest zaliczony jeśli odpowiednio
DOP. - 4 zadania z 6, DST - 3 z 5, DB -3 z 5, BDB -2 z 3, CEL - 1 z 2

Zaliczenie zadania leży w sugestii sprawdzającego. Na przykład w zadaniu czwartym i siódmym dopuszczam jedną pomyłkę, w zadaniu dziesiątym lub jedenastym 1 zdanie błędne.


NOM................ PRENOM....................


WIELOSTOPNIOWY TEST SPRAWDZAJACY Z J. FRANCUSKIEGO /SUBJONCTIF
---------------------------------------------

POZIOM KONIECZNY - OCENA DOPUSZCZAJACA

ZAD. 1. CO TO JEST SUBJONCTIF? 0 - 1 PKT.


ZAD. 2. JAK SIĘ TWORZY SUBJONCTIF I O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ: 0 - 1 PKT.

ZAD. 3. CO WYRAŻA SUBJONCTIF? 0 - 1 PKT.

ZAD. 4. PODKREŚL TE WYRAŻENIA, PO KTÓRYCH UŻYWAMY SUBJONCTIF: 0 - 1 PKT.
vouloir, je pense, avoir peur, avoir faim, ętre heureux, je ne crois pas, avoir honte, préférer

ZAD. 5. ODMIEŃ CZASOWNIKI REGULARNE W L. POJ. I L.MN.: regarder, finir, entendre 0 - 1 PKT.


ZAD. 6. ODMIEŃ CZASOWNIKI NIEREGULARNE W L.POJ I MN: ętre, avoir 0 - 1 PKT.

--------------------------------------------

POZIOM PODSTAWOWY - OCENA DOSTATECZNA

ZAD.7. PODKREŚL TE WYRAŻENIA, PO KTÓRYCH UŻYWAMY SUBJONCTIF: 0 - 1 PKT.
Il raconte que, il me semble que, à moins que, il est probable que, il semble, il vaut mieux, il dit queZAD. 8. ODMIEŃ W L.POJ CZASOWNIKI O 1 TEMACIE: 0 - 1 PKT.
faire, pouvoir


ZAD. 9. ODMIEŃ W L. MN. CZASOWNIKI O 1 TEMACIE: 0 - 1 PKT.
savoir, mettre

ZAD.10 W KTÓRYCH Z PONIŻSZYCH ZDAŃ WYSTĘPUJE SUBJONCTIF, PODKREŚL JE: 0 - 1 PKT.
Je voulais qu'il aille avec moi.
Je ne crois pas qu'il parte.
Il est sûr qu'il vient demain.

ZAD. 11. UŻYJ SUBJONCTIF: 0 - 1 PKT.
C'est dommage qu'il(faire)..................froid.
Il vaut mieux que tu (vendre)......... ta voiture.
Il est possible qu'il(arriver).................dans 3 jours.

---------------------------------------------

POZIOM ROZSZERZAJACY - OCENA DOBRA

ZAD. 12. ODMIEŃ W L.POJ CZASOWNIKI O 2 TEMATACH: 0 - 1 PKT.
venir boire prendre

ZAD. 13. UŻYJ ODPOWIEDNIEGO TRYBU: 0 - 1 PKT.
Nous ne sommes pas contentes que tu (ne pas venir)..........................chez nous cet été.

ZAD. 14. UŻYJ ODPOWIEDNIEGO TRYBU: 0 - 1 PKT.
Avant que tu (faire)..........................ton voyage, économise tes dépenses !

ZAD.15. UŻYJ ODPOWIEDNIEGO TRYBU: 0 - 1 PKT.
Il est sûr qu'il(perdre)...........................ses bagages pendant ce voyage, il est si distrait.

ZAD.16. UŻYJ ODPOWIEDNIEGO TRYBU: 0 - 1 PKT.
Je doute que vous(se sentir).................................... bien lors de votre séjour à l'étranger.

--------------------------------------------

POZIOM DOPELNIAJACY - OCENA BARDZO DOBRA

ZAD. 17. WSTAW ODPOWIEDNIE WYRAŻENIE: 0 - 1 PKT.
Elle lui donne cette information..............................lui le déconseilles.

ZAD. 18 WSTAW ODPOWIEDNIE WYRAŻENIE: 0 - 1 PKT.
...........................ils soient très fatigués, ils font encore leurs devoirs.

ZAD.19. UŻYJ ODPOWIEDNIEGO TRYBU: 0 - 1 PKT
Il me semble que je les (voir).....................................devant le magasin.
---------------------------------------------

POZIOM WYKRACZAJACY - OCENA CELUJACA

ZAD. 20. UŻYJ ODPOWIEDNIEGO TRYBU: 0 - 1 PKT
Il lui montrera cet article afin qu'elle (savoir).................toute la vérité.


ZAD. 21. UŻYJ ODPOWIEDNIEGO TRYBU: 0 - 1 PKT.
J'aime croire que vous(faire).............................tous ces exercices.
Materiały dodatkowe

Le subjonctif

LE SOUHAIT, LA VOLONTÉ, LA NÉCESSITÉ: vouloir, demander, exiger, souhaiter, prier, désirer, préférer,

LA DOUTE: douter, je ne pense pas, je ne crois pas, je n'espère pas
ATTENTION!!! - je pense, je crois, j'espère + indicatif

LA CRAINTE: craindre, avoir peur

LE SENTIMENT: ętre content, mécontent, heureux, malheureux,surpris, étonné, ravi, triste, désolé, avoir honte

EXPRESSIONS IMPERSONNELLES:
il faut, il est possible, (!!! il est probable +ind), il est impossible, il semble, (!!! il me semble + ind), il est dommage, il est nécessaire, il est indispensable, il est douteux, il suffit, il vaut mieux, pour que, bien que, quoi que, jusqu'à ce que, en attendant que, à condition que, à moins que, avant que, de peur que
 

Opracowanie: Iwona Słowiak

Wyświetleń: 4510


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.